Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022

TIN TỨC

BẤT ĐỘNG SẢN

DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

TỬ VI - NHÂN SỐ HỌC

BẢN ĐỒ

Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất Huyện Nam...

0
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương gồm: giao thông, công nghiệp, phát triển không gian vùng, xây...

XEM THÊM BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

XEM NHIỀU

Bình Phước khởi công tuyến đường phía tây quốc lộ 13

0
Tuyến đường phía Tây Quốc Lộ 13 gồm 2 gói thầu nâng cấp 2 đoạn tuyến thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông...

DOANH NHÂN (HOT)

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉn Lâm Đồng đến 2030,...

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Lâm Đồng được xác định với 3 tiểu vùng, quy mô, định hướng phát triển công nghiệp, thương...

Quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến 2030, tầm...

Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo đồ án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến 2030, tầm nhìn...

Quy hoạch vùng huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến 2030, tầm nhìn đến...

Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Cam Lâm sẽ rà soát và định hướng chiến lược về phát triển không gian, công nghiệp, giao...

Thông tin quy hoạch huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đến 2030

UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến 2030...

UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Khu công nghiệp

Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến...

0
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 03 khu công nghiệp là: KCN Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), KCN Phú Hội (huyện Đức Trọng)...

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN