Thứ Bảy, Tháng Năm 14, 2022

Thần số học

Trang chủ Thần số học

Ý nghĩa Con số chủ đạo 3 và khả năng nổi trội của người...

Ưu điểm vượt trội của người có Con số chủ đạo 3 là đầu óc nhanh nhạy, tư duy linh hoạt. ... Trong một vài...

Người có Con số chủ đạo 2 yêu hòa bình, khả năng đàm phán...

Theo trường phái Thần số học Pythagoras, người có Con số Chủ đạo 2 là những người có trực giác tốt, yêu chuộng hòa...

Thần số học Pythagoras cho biết những gì?

Thần số học Pythagoras là bộ môn nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lượng rung động số và các con số. Được phát...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI