Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

Quy hoạch vùng

Trang chủ Quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng huyện Bình Liêu với 2 trọng tâm, 3 hành lang và...

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy...

Quy hoạch chi tiết thành phố Cẩm Phả đến 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh...

Thông tin quy hoạch chi tiết thành phố Cẩm Phả đến 2030, tầm nhìn đến 2050 bao gồm: Giới thiệu, định hướng phát triển...

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến 2030, tầm nhìn đến 2050

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến 2030 nhằm xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và...

Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đến...

Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, đến năm 2035 với quy mô khoảng 1.468,0 ha, quy mô dân số đến...

Quy hoạch thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến 2035

Quy hoạch thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đến 2035 gồm toàn bộ diện tích thị trấn 633,789 ha; mở rộng về phía...

Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến...

Quy hoạch thị trấn Bình Gia có quy mô khoảng 4.087,40ha, là đô thị nằm trên trục đô thị hóa phía Tây kết nối...

Thông tin quy hoạch chiến lược phát triển tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030,...

UBND tỉnh Long An xác định lập quy hoạch Chiến lược phát triển kinh tế–xã hội, chiến lược phát triển công nghiệp, hạ tầng...

Quy hoạch chung Thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040

Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 xác định xây dựng TP Bảo...

Phê duyệt quy hoạch vùng huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch vùng huyện Quan Sơn đến 2045 với định hướng phát triển 3 khu đô thị với...

Quy hoạch huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình đến 2030

Quy hoạch huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình đến 2030 tầm nhìn 2050, gồm: xây dựng, giao thông, sử dụng đất và Quy hoạch...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI