Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023

Quy hoạch vùng

Trang chủ Quy hoạch vùng

Thông tin quy hoạch huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đến 2030

UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Thông tin quy hoạch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Thông tin quy hoạch huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định đến 2030

UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Thông tin quy hoạch huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đến 2030 tầm nhìn...

UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Thái Bình đến 2030, tầm...

Quy hoạch đô thị tỉnh Thái Bình đến 2030 toàn tỉnh có 28 đô thị gồm 01 đô thị loại I; 01 đô thị...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến 2035, tầm...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà đến 2035 với tổng diện tích 930,23 km2 Vùng huyện Lâm Hà được định hướng phát...

Quy hoạch huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến 2045

Bản đồ quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến 2045 định hướng phát triển đô thị...

Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Cần Thơ và...

Quy hoạch vùng huyện Phù Cát từ 2021 đến 2040, tầm nhìn đến 2050

Quy hoạch vùng huyện Phù Cát đến 2040 xác định phân vùng phát triển của huyện thành 03 vùng gồm: Phân vùng nông lâm...

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến 03/2023

Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến 2030 gồm: toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và 07 tỉnh lân cận với tổng...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI