Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
- Quảng cáo -

Quy hoạch vùng

Trang chủ Quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến 2035

Quy hoạch vùng huyện Vân Canh được chia thành 03 phân vùng phát triển gồm: Tiểu vùng phát triển công nghiệp - thương mại...

Quy hoạch huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến 2045

Bản đồ quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) gồm: Đô thị, công nghiệp, xâu dựng và giao...

Quảng Ninh quy hoạch phân khu A2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu...

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021.

Bắc Giang quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận khoảng...

UBND tỉnh Bắc Giang Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế,...

Công bố mở rộng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1840/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị...

Quy hoạch vùng huyện Bình Liêu với 2 trọng tâm, 3 hành lang và...

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy...

Quy hoạch chi tiết thành phố Cẩm Phả đến 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh...

Thông tin quy hoạch chi tiết thành phố Cẩm Phả đến 2030, tầm nhìn đến 2050 bao gồm: Giới thiệu, định hướng phát triển...

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến 2030, tầm nhìn đến 2050

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến 2030 nhằm xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và...

Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đến...

Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, đến năm 2035 với quy mô khoảng 1.468,0 ha, quy mô dân số đến...

Quy hoạch thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến 2035

Quy hoạch thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đến 2035 gồm toàn bộ diện tích thị trấn 633,789 ha; mở rộng về phía...
- Advertisement -

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI