Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022

Quy hoạch vùng

Trang chủ Quy hoạch vùng

Quy hoạch huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến 2045

Quy hoạch huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến 2045 định hướng phát triển đô thị với 3 đô thị chính, hạ tầng kinh...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến 2040

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến 2040, bao gồm xây dựng đô thị, định hướng phát triển không...

Quy hoạch huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đến 2030

Quy hoạch huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đến 2030 với tổng diện tích 255,65 km2, định hướng không gian được phân thành 03...

Quy hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến 2035

Quy hoạch thành phố Sóc Trăng đến 2035 có quy mô diện tích 18.424,68 ha, định hướng phát triển trở thành đô thị loại...

Thông tin quy hoạch TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Quy hoạch TP Pleiku 2030 định hướng phát triển đến năm 2050 xác định không gian phát triển, giao thông, sử dụng đất trên...

Quy hoạch thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm...

Quy hoạch thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đến 2030 với quy mô diện tích tự nhiên là 2.241,92 ha. định hướng phát...

Quy hoạch thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giai đoạn...

Quy hoạch thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai đến 2035 với tổng diện tích tự nhiên là 2.948,68 ha. Định hướng đô thị...

Quy hoạch thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến 2030

Quy hoạch thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh đến 2030 được định hướng phát triển không gian đô thị thành 05 khu vực...

Quy hoạch thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến 2030

Quy hoạch thị trấn Phú Thiện, đến 2030 được định hướng phát triển không gian đô thị thị trấn Phú Thiện thành 5 khu...

Quy hoạch thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến 2035

Quy hoạch thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đến 2035, phù hợp với quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI