Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến 2035

Quy hoạch vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến 2035

535
0

Quy hoạch vùng huyện Vân Canh được chia thành 03 phân vùng phát triển gồm: Tiểu vùng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ; Đô thị hành chính, công nghiệp; Phát triển nông nghiệp, phát triển rừng tự nhiên và du lịch.

Ngày 08/3/2022 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.


Phạm vi ranh giới, quy mô, thời hạn lập quy hoạch

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (thị trấn Vân Canh và các xã: Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa và Canh Liên), có giới cận như sau:

Quy mô, thời hạn lập quy hoạch gồm: Quy mô diện tích 804,25 km2; Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025; giai đoạn dài hạn đến năm 2035; tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng huyện Vân Canh nhằm Cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.


Một góc huyện Vân Canh
Một góc huyện Vân Canh

Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng, huyện Vân Canh

Theo quyết định, vùng huyện Vân Canh được chia thành 03 phân vùng phát triển gồm: Tiểu vùng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ; Tiểu vùng đô thị hành chính, công nghiệp; Tiểu vùng phát triển nông nghiệp, phát triển rừng tự nhiên và du lịch. Cụ thể như sau:

Phân vùng 1: Tiểu vùng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ, đô thị, Logistics gắn với du lịch sinh thái bao gồm toàn bộ xã Canh Vinh, Canh Hiển và một phần xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 235 km2.

Phân vùng 2: Tiểu vùng đô thị hành chính, công nghiệp địa phương và nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại bao gồm thị trấn Vân Canh, xã Canh Thuận, Canh Hòa, diện tích khoảng 156 km2.


Phân vùng 03: Tiểu vùng phát triển nông nghiệp, phát triển rừng tự nhiên và du lịch cộng đồng bao gồm xã Canh Liên và phía Bắc xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 413 km2.

Quy hoạch hệ thống không gian đô thị

Hệ thống đô thị được định hướng quy hoạch đến năm 2025, huyện Vân Canh có 2 đô thị và 5 xã, trong đó: Thị trấn Vân Canh (đô thị loại V hiện hữu), đô thị Canh Vinh (hình thành đô thị đạt chuẩn loại V); các xã bao gồm: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa và Canh Liên.

Theo đó, Tại Đô thị Canh Vinh được quy hoạch hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị và dịch vụ công nghiệp, dạy nghề… theo quy hoạch của khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex; xây dựng bến xe hàng hóa với quy mô 3-5 ha. Phát triển Cảng cạn kết hợp với trung tâm Logistics (Khu cảng cạn và Logistics phía Tây tỉnh) dọc theo tuyến đường ĐT638 và tuyến đường quy hoạch dọc sông Hà Thanh để khai thác lợi thế của các đầu mối giao thông với quy mô khoảng 150 ha.


Thị trấn Vân Canh: Được quy hoạch là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Vân Canh gồm: các trung tâm thể dục thể thao, khu nhà truyền thống kết hợp dịch vụ, trung tâm thương mại và các cơ sở giáo dục đào tạo; xây dựng mới bến xe khách tại thị trấn Vân Canh.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Vân Canh

Tại xã Canh Vinh: Khu công nghiệp, đô thị Becamex A (phân khu 07), có quy mô 1.425 ha, trong đó đối với Khu công nghiệp Becamex Bình Định có diện tích 1.000 ha, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 18/02/2020.

Tại xã Canh Hiển, Canh Hiệp: Phát triển công nghiệp phụ trợ, đô thị – thương mại – dịch vụ. Ưu tiên phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ, đô thị bám dọc khu vực từ đường sắt Bắc – Nam đến đường Tây huyện quy hoạch mới (ven chân núi), lan tỏa từ khu vực công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex kéo dần về phía Nam với diện tích có thể khai thác để phát triển công nghiệp tại khu vực này khoảng 1.500 ha.

Phát triển công nghiệp địa phương: Tổng diện tích công nghiệp địa phương (cụm công nghiệp, nhà máy riêng lẻ) khoảng 98 ha. Trong đó mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh từ diện tích 37 ha lên 75 ha.

Bản đồ quy hoạch vùng huyện Vân Canh
Bản đồ quy hoạch vùng huyện Vân Canh

Quy hoạch giao thông huyện Vân Canh

Quy hoạch hệ thống giao thông huyện Vân Canh đến 2035 gồm:

Quốc lộ: Quốc lộ 19C, đoạn qua thị trấn Vân Canh dài khoảng 4,7 km, là đường chính đô thị, có lộ giới là 32m; các đoạn còn lại có quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, lộ giới quản lý 45m (bao gồm hành lang an toàn đường bộ).

Đường sắt: Thực hiện theo quy hoạch của ngành đường sắt.

Đường tỉnh: ĐT638 là trục đường chính phía Tây của tỉnh; đoạn qua huyện có chiều dài khoảng 15 km, đây là tuyến đường chính của đô thị Canh Vinh trong tương lai. Đoạn từ Quốc lộ 19 đến Quốc lộ 19C đạt quy mô cấp III đồng bằng, lộ giới 45m; Đoạn từ Quốc lộ 19C đến Quốc lộ 1 theo Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận.

Đường huyện:

  • Đầu tư xây dựng mới tuyến Tây huyện kết nối từ khu Công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex đi khu vực phía Nam của huyện, quy mô cấp III, lộ giới dự kiến 45m.
  • Quy hoạch mới đường phía Đông sông Hà Thanh nhằm phát triển bờ Hữu sông Hà Thanh. Chiều dài tuyến khoảng 22,5 km, lộ giới dự kiến 32m.
  • Nâng cấp tuyến Canh Thuận – Canh Liên (ĐH44) để phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
  • Đầu tư mở rộng và xây dựng tiếp đường kết nối với xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ở phía Nam. Đường Canh Thuận – Canh Liên hiện hữu đoạn từ nút giao với đường Tây huyện (ven chân núi) đến đầu làng Kà Te, đề xuất chuyển hướng tuyến khi xây dựng hồ Suối Lớn; lộ giới dự kiến rộng 32m.
  • Đề xuất mới các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm xã Canh Hiển vào làng Canh Giao, xã Canh Hiệp; tuyến từ trung tâm xã Canh Hiệp đi làng Canh Tiến, xã Canh Liên với Quy mô cấp VI miền núi.
  • Đường trục Đông – Tây (kết nối khu vực phía Đông sông Hà Thanh và đường Tây huyện quy hoạch mới):
  • Tuyến Đông – Tây số 1 (là trục phía Nam xã Canh Vinh, vị trí thôn Kinh Tế), đề xuất cầu kết nối qua sông Hà Thanh, lộ giới dự kiến 32m.
  • Tuyến Đông – Tây số 2 (là trục khu vực trung tâm xã Canh Hiển): Mở rộng cầu Hà Thanh hiện hữu. Kết nối 2 tuyến đường huyện là đường vào làng Canh Tiến và đường vào làng Canh Giao, lộ giới dự kiến 32m.
  • Tuyến Đông – Tây số 3 (là trục khu vực trung tâm xã Canh Hiệp): Xây dựng cầu kết nối qua sông Hà Thanh, lộ giới dự kiến 32m.
  • Tuyến Đông – Tây số 4 (là trục khu vực trung tâm thị trấn Vân Canh): Tuyến được đề xuất dựa trên hiện trạng đường vào hồ Suối Đuốc. Đoạn từ Quốc lộ 19C tới đường dọc sông Hà Thanh đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn nhằm kết nối xuyên suốt và bổ sung quy hoạch cầu bắc qua sông Hà Thanh, lộ giới theo quy hoạch chung là 28m.

Giao thông đô thị: Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống đường đô thị tại thị trấn Vân Canh theo đồ án quy hoạch chung và tại các khu vực có đô thị hóa cao như xã Canh Vinh, Canh Hiển. Quy hoạch 02 trục đường chính đô thị Canh Vinh kết nối 02 bên bờ sông Hà Thanh thuộc khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex.

Giao thông nông thôn: Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn theo các đồ án quy hoạch được duyệt. Rà soát, khớp nối giao thông liên xã để đảm bảo giao thông nông thôn trong toàn huyện được thông suốt, đồng bộ và phù hợp với điều kiện địa hình, hiện trạng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Cầu kết nối: Tổng số cầu chính qua sông Hà Thanh là 8 cầu (bao gồm 03 cầu hiện hữu và quy hoạch mới thêm 05 cầu).

Bến, bãi đỗ xe: Xây dựng mới bến xe khách tại thị trấn Vân Canh với quy mô 0,5 ha và bến xe hàng tại xã Canh Vinh với quy mô 3-5 ha.

Giao thông công cộng: Định hướng phát triển giao thông công cộng bằng phương tiện xe buýt là chủ yếu

Tài liệu tham khảo:


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Quận 6 (TP.HCM) đến 04/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đến 04/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây