Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022

Quy hoạch

Trang chủ Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thành phố Sóc Trăng, tỉnh...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng gồm công nghiệp và giao thông, của các cơ quan,...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Giang Thành, tỉnh Kiên...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang gồm công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, gồm: giao thông, xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện An Biên, tỉnh Kiên...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên, bao gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, phát triển không gian vùng, xây...

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch vùng huyện Như Thanh đến 2045

Quy hoạch xây dụng vùng huyện Như Thanh đến 2045 được xác định theo mô hình “3 hạt nhân – 3 trục liên kết...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình đến 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình đến 2030 bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị và các...

Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình đến 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050) như:...

Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Thái Bình đến 2030, tầm...

Quy hoạch đô thị tỉnh Thái Bình đến 2030 toàn tỉnh có 28 đô thị gồm 01 đô thị loại I; 01 đô thị...

Quy hoạch huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến 2030

Quy hoạch huyện Nho Quan với tổng diện tích khoảng 450,83 km2 (45.083 ha), theo mô hình cấu trúc gồm 01 trọng tâm, 03...

Đề xuất xây dựng Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu với tổng vốn...

Dự kiến đường bộ cao tốc Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi An Hữu (Tiền Giang) dài 28 km với tổng vốn đầu tư khoảng...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI