Thứ Năm, Tháng Tám 11, 2022

Tổng hợp

Trang chủ Tổng hợp

Song Ngư nhóm máu AB đặc điểm, tính cách – Tình yêu và xu...

Những người cung Song Ngư nhóm máu AB có đặc điểm cảm xúc hay dao động, là một người rất dễ xúc động, có...

Nhóm máu A cung Bạch Dương, đặc điểm – tính cách – tình yêu...

Tính cách của người nhóm máu A và tính cách của Bạch Dương có nhiều điểm khác biệt, tính cách kép như vậy khiến...

Những đặc điểm của người nhóm máu A không thể thay đổi là gì?

Đặc điểm không phải là thói quen, thói quen cụ thể hơn là đặc điểm. Ví dụ, một người có thể có những thói quen...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Sơn Duyên Phường...

Khu đô thị Sơn Duyên có quy mô sử dụng đất: Với 49.966 m2. Trong đó: Đất ở 23.589,5 m2; đất công cộng –...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thái Sơn, Xã...

Dự án Khu đô thị Thái Sơn có quy mô dự kiến sử dụng 475.528 m2. Trong đó, Đất ở với 232.504 m2; đất...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Đồng Tiến...

Khu nhà ở phường Đồng Tiến có quy mô sử dụng đất với 180.714 m2. Trong đó: Đất ở 76.178 m2; đất công cộng...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Quyết Thắng, TP....

Dự án Khu đô thị Quyết Thắng Quy mô sử dụng đất: Với 430.844 m2. Trong đó: Đất ở 147.487 m2; đất dịch vụ...

Phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đồng...

Dự án Khu đô thị Đồng Tiến có quy mô dự kiến sử dụng 121.811 m2. Trong đó, Đất ở với 63.246,5 m2; đất...

Dự án án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong, thành...

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án án...

Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu...

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu...

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI