Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Việt...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên (Bắc Giang) đến 03/2023

6792
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Vị trí huyện Việt Yên

Quy hoạch huyện Việt Yên, bao gồm 2 thị trấn: Bích Động (huyện lỵ), Nếnh và 15 xã: Hồng Thái, Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lạn, Vân Hà, Vân Trung, Việt Tiến.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Việt Yên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 733 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên. Nội dung như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.009,73 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 24,10 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 17,11 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất phi nông nghiệp: 15,50 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến 2030

Xem quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Việt Yên


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Việt Yên.

Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Việt Yên là 17.101,33 ha, trong đó đất nông nghiệp 9.336,91 ha, đất phi nông nghiệp 7.715,34 ha, đất chưa sử dụng 49,08 ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Việt Yên
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Việt Yên

Đối với việc chuyển mục đích nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Việt Yên trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực và thay thế các Quyết định phê duyệt, Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Việt Yên trước đây.

Mới đây, ngày 13/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên.

Theo quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Việt Yên với các chỉ tiêu được thể hiện trong Phụ lục kèm theo gồm: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và Danh mục các công trình, dự án bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. (Chi tiết theo biểu đính kèm)

UBND huyện Việt Yên tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Xem quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Việt Yên

Quy hoạch giao thông và công nghiệp huyện Việt Yên

Địa bàn huyện có các tuyến giao thông chính chạy ngang như quốc lộ 1A, quốc lộ 37, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, sông Cầu chạy qua, tỉnh lộ 295B, tuyến đường sắt xuyên việt chạy qua huyện, nối liền Việt Yên với thủ đô Hà Nội và biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tỉnh lộ 172, 289, 398 cùng mạng lưới đường liên xã, liên thôn nối liền các thôn xã với nhau và các vùng xung quanh.

Huyện có Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Quang Châu đã đưa vào sử dụng, giải quyết hàng chục ngàn công việc cho lao động địa phương và khu vực.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 3 xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận thôn Nguộn và thôn Râm, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp kênh tưới cấp III và khu dân cư thôn Nguộn, thôn Râm; phía Nam giáp đất nông nghiệp thôn Nguộn; phía Đông giáp khu dân cư thôn Râm và đường vào thôn Râm; phía Tây giáp đường vào thôn Nguộn và đường Tự Dương Huy kéo dài.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 40 ha, dân số dự kiến khoảng 4.000 người. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị mới và các công trình chức năng cấp đơn vị ở.

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện Việt Yên đến 2035

Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000), với các nội dung chính như sau:

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Vị trí 1: Điều chỉnh khoảng 21,2ha đất tại xã Ninh Sơn với nội dung chính như sau:

 • Điều chỉnh khoảng 21,2ha đất tại xã Ninh Sơn (trong đó khoảng 10,2ha đất công cộng đô thị, 1,53 đất cây xanh cách ly, 4,9ha đất đơn vị ở và 4,6ha đất ở mới) thành đất công nghiệp.

Vị trí 3: Điều chỉnh khoảng 75,2ha đất tại xã Vân Trung với nội dung như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 75,2ha (trong đó khoảng 2,38ha đất mặt nước, 39,2ha đất nông nghiệp, 19,4ha đất công nghiệp, 0,33ha đất cây xanh đô thị, 0,79ha đất nuôi trồng thủy sản, 4,1 ha đất cây xanh cách ly, 9 ha đất giao thông) tại các thôn Bài Xanh, Trung Đồng, Trúc Tay, xã Vân Trung thành đất đơn vị ở.

Vị trí 4: Điều chỉnh khoảng 2.750m² đất tại Khu công nghiệp Đình Trám, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh khoảng 2.750m² đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Đình Trám thành đất thương mại, dịch vụ.

Vị trí 6: Điều chỉnh khoảng 338,3ha đất tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh sang đất ở: Điều chỉnh diện tích khoảng 81,4ha (trong đó khoảng 6,9ha đất mặt nước, 21,85ha đất cây xanh sinh thái, 8,09ha đất công cộng, 2,26ha đất công viên đô thị, 25,36ha đất nông nghiệp, 16,94ha quy hoạch đất dự trữ) tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn sang đất đơn vị ở.
 • Điều chỉnh sang đất thương mại dịch vụ (Logistics): Điều chỉnh diện tích khoảng 47,21ha (trong đó khoảng 3,64ha đất công cộng, 26,72ha đất đơn vị ở, 3,05ha đất ở mới, 5,04ha đất nghĩa trang nghĩa địa và 8,76ha đất cây xanh cách ly) tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn sang đất thương mại dịch vụ (Logistics).
 • Điều chỉnh sang đất công nghiệp: Điều chỉnh diện tích khoảng 209,69ha (trong đó khoảng 148,16ha đất nông nghiệp, 2,05ha đất nuôi trồng thủy sản, 0,64ha đất nghĩa trang nghĩa địa, 7,89ha đất cây xanh sinh thái, 7,03ha đất mặt nước, 0,35ha đất công viên đô thị, 21,7ha đất ở mới, 4,6ha đất đơn vị ở, 11,85ha đất hỗn hợp và 5,42ha đất làng xóm) tại xã Tiên Sơn sang đất công nghiệp.
 • Điều chỉnh hướng tuyến đường 298B đấu nối đường Vành đai IV với cầu Hà Bắc 1 sang Bắc Ninh, đồng thời nắn chỉnh lại hệ thống giao thông kết nối trong khu vực cho phù hợp.

Vị trí 7: Điều chỉnh diện tích khoảng 81ha tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 81ha (trong đó, khoảng 23,39ha đất nông nghiệp; 5,52ha đất mặt nước; 8,05ha đất công cộng; 33,55ha đất hỗn hợp; 3,77ha đất công viên đô thị và 6,71ha đất cây xanh thể dục thể thao) tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn thành quy hoạch đất đơn vi ̣ở.

Vị trí 9: Điều chỉnh diện tích khoảng 27,1ha tại xã Việt Tiến, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 27,1ha quy hoạch đất công nghiệp tại xã Việt Tiến sang đất đơn vị ở.

Vị trí 10: Điều chỉnh diện tích khoảng 16,5ha tại Tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 16,5ha đất sản xuất kinh doanh tại tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động sang đất đơn vị ở.

Vị trí 13: Điều chỉnh khoảng 6,39ha đất tại thị trấn Bích Động, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 6,39ha (trong đó khoảng 1,28ha đất cây xanh sinh thái, 0,24ha đất mặt nước, 2,28ha đất nông nghiệp và 2,59ha đất dự trữ) tại thị trấn Bích Động thành đất ở.

Vị trí 15: Điều chỉnh khoảng 6.180m² đất tại thị trấn Bích Động, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh khoảng 5.560m² (trong đó khoảng 5.000m² đất cơ quan, 560m² đất đơn vị ở: gồm đất kho lương thực cũ, Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang thuê, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước huyện) tại tổ dân phố số II thị trấn Bích Động sang đất thương mại dịch vụ.
 • Điều chỉnh khoảng 620m² quy hoạch đất công cộng tại tổ dân phố số II thị trấn Bích Động (trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chuyển địa điểm về trụ sở liên cơ quan trong quý IV năm 2021) thành đất ở.

Vị trí 17: Điều chỉnh khoảng 54,37ha tại xã Tăng Tiến, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 54,37ha (trong đó khoảng 43,26ha quy hoạch đất hỗn hợp; 3,8ha quy hoạch đất công cộng; 0,28ha quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa, 0,47ha quy hoạch đất mặt nước và 6,56ha quy hoạch đất cây xanh cách ly) tại xã Tăng Tiến thành đất đơn vị ở.

Vị trí 18: Điều chỉnh khoảng 9ha tại thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 9ha quy hoạch đất hỗn hợp tại thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn thành đất ở.

Vị trí 21: Điều chỉnh khoảng 24,1ha tại Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 24,1 ha (trong đó khoảng 18ha đất cây xanh sinh thái; 4,7ha đất mặt nước; 1,4ha đất ở đô thị) tại Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động thành đất đơn vị ở.

Vị trí 22: Điều chỉnh khoảng 5,8ha tại xã Tiên Sơn, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh diện tích khoảng 5,8ha (trong đó khoảng 5,2ha đất nông nghiệp, khoảng 0,6ha đất ở làng xóm) tại xã Tiên Sơn sang đất cơ sở giáo dục đào tạo.

Vị trí 23: Điều chỉnh khoảng 4,8ha tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh quy hoạch diện tích khoảng 2,4ha từ đất ở thành đất cây xanh và 2,4ha từ đất cây xanh thành đất ở tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh.

Điều chỉnh quy hoạch giao thông huyện Việt Yên

Điều chỉnh mặt cắt giao thông tại xã Tăng Tiến, nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường từ Khu dân cư Thượng Phúc (giáp khu công nghiệp Việt Hàn) đi Quốc lộ 17 (tiếp giáp thành phố Bắc Giang) với chiều rộng từ 25-27m (trong đó lòng đường 15m, hè đường 2 bên 2x(5-6m)=10-12m) thành 56m (trong đó lòng đường 2 bên 2x15m=30m, dải phân cách giữa rộng 10m, hè đường 2 bên 2x8m=16m).
 • Điều chỉnh hướng tuyến và mặt cắt đường kết nối đường Hồ Công Dự kéo dài đi đường Tự – Dương Huy, nội dung điều chỉnh như sau:
 • Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường kết nối đường Hồ Công Dự kéo dài đi đường Tự – Dương Huy, đồng thời điều chỉnh dải phân cách từ 4m xuống còn 2m để tăng chiều rộng vỉa hè hai bên từ 5m lên 6m, mặt cắt sau khi điều chỉnh giữ nguyên là 35m, trong đó lòng đường 2 bên 2×10,5m=21m, dải phân cách giữa rộng 2m, hè đường 2 bên 2x6m=12m.
 • Điều chỉnh hướng tuyến đường kết nối Vành đai IV đi cầu Hà Bắc 2, nội dung điều chỉnh như sau:
 • Điều chỉnh hướng tuyến đường kết nối Vành đai IV đi cầu Hà Bắc 2 về phía Tây khoảng 600m.
 • Điều chỉnh hướng tuyến đường từ Đình Đông đi qua ĐT298 nối với tuyến đường tránh QL37, nội dung điều chỉnh như sau:
 • Điều chỉnh hướng tuyến đường từ Đình Đông đi qua ĐT298 nối với đường tránh QL37; điều chỉnh khoảng 0,67ha đất giao thông thành đất trường học và điều chỉnh khoảng 0,7ha đất trường học thành đất kho tàng bến bãi tiểu thủ công nghiệp.

Điều chỉnh mặt cắt ngang đường Vành đai IV (đoạn từ cầu vượt cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đến địa phận huyện Hiệp Hòa), nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh dải phân cách, đường gom và vỉa hè đường VĐ4 từ lòng đường chính 2×11,25m=22,5m, dải phân cách giữa 10,5m, đường gom 2×7,5m=15m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom 2x1m=2m, hè đường 2 bên 2x5m=10m thành đường chính 2×11,25m=22,5m, dải phân cách giữa 1,5m, đường gom 2×10,5m=21m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom 2x1m=2m, hè đường 2 bên 2×6,5m=13m.
Một góc huyện Việt Yên
Một góc huyện Việt Yên

Được biết, trước đó tỉnh Bắc Giang cũng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đông Bắc thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.

Nội dung điều chỉnh như sau:

 • Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 309,8m2 từ quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật (rãnh thoát nước sau dãy nhà ở liền kề lô đất ký hiệu LK12) thành quy hoạch đất ở hiện trạng.
 • Điều chỉnh một phần diện tích lô đất ở liền kề (ký LK-12) khoảng 230,8m2 từ quy hoạch đất ở liền kề thành quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật.
 • Đính chính số tổng diện tích lô đất ở biệt thực song lập từ diện tích 5939,4m2 thành 5.919m2.

Vị trí khu đô thị mới Đông Bắc thị trấn Bích động được xác đinh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên thời kỳ 2021-2030.

STTDanh mục công trình, dự ánĐịa điểmDiện tích
(m2)
1Trung tâm thương mại dịch vụ thuộc lô đất CC1, khu dân cư thương mại Chợ mới thị trấn
Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động2.496,0
2Khách sạn và chợ trung tâm thuộc khu dân cư thương mại Chợ mới thị trấn Bích Động,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động 7.821,0
3Trung tâm thương mại dịch vụ CC3 thuộc Khu dân cư thương mại Chợ mới thị trấn Bích
Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động 1.506,0
4Tổ hợp dịch vụ, thương mại và khách sạn thuộc khu B, khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Hồng Thái2.536,0
5Bệnh viện Đa Khoa tại khu đất Y tế thuộc khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động 5.486,5
6Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp thuộc khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang
Nếnh7.104,0
7Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở (ký hiệu HH) thuộc khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị
trấn Bích Động, huyệnViệt Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động 13.368,0
8Bệnh viện Đa Khoa tại khu B, khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang
Hồng Thái3.580,0
9Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở xã hội tại khu B, khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Hồng Thái7.730,0
10Quỹ đất DVTM tại khu dân cư Tân Sơn, xã Trung Son, huyện Việt YênTrung Sơn3.453,0
Dự án xây dựng cầu Như NguyệtXã Quang Châu7.800

Thông tin quy hoạch đô thị tại huyện Việt Yên

Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)

Theo quyết định, Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị mới Minh Sơn thuộc địa giới hành chính của xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, xã Quang Châu và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; ranh giới được giới hạn như sau:

 • Phía Bắc: Giáp đường ĐT398;
 • Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư thôn Đạo Ngạn 1;
 • Phía Đông: Giáp đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng và nhà máy gạch Viglacera Cầu Đuống;
 • Phía Tây: Giáp Khu dân cư hiện trạng thôn Kẻ, thôn Giá Sơn.

Quy mô đồ án:

 • Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 82,7ha;
 • Quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch khoảng 9.960 người.

Tính chất của quy hoạch: Là khu đô thị mới với các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở, được xây dựng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tài liệu kèm theo:


4.8/5 - (13 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây