Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050

1018
0

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030 Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, toàn tỉnh sẽ hình thành 29 đô thị và quy hoạch 29 khu công nghiệp.

Ngày 17/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 219/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo quyết định, đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Toàn Bắc Giang sẽ hình thành 29 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại I (thành phố Bắc Giang), 4 đô thị loại IV, 26 thị trấn là đô thị loại V. Quy hoạch 23 khu đô thị – dịch vụ gắn với quy hoạch các khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao.

Tỉnh Bắc Giang quy hoạch 10 nghìn ha đất cho phát triển công nghiệp. Đến năm 2030, quy hoạch 29 khu công nghiệp (KCN). Các khu vực bố trí tập trung các khu, cụm công nghiệp như: Theo trục hành lang quốc lộ (QL) 1, cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn; KCN theo trục hành lang ĐT 398, ĐT296- ĐT295- QL37- QL17- ĐT 299; KCN phía Đông theo hướng hành lang ĐT 293- QL37, vành đai V.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030
Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030

Quy hoạch phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Giang

 Phương án quy hoạch phát triển vùng liên huyện tỉnh Bắc Giang và phân vùng không gian của tỉnh thành 3 vùng, gồm:


 • Vùng trọng điểm (vùng Tây Nam tỉnh): Gồm các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và một phần phía Nam huyện Lạng Giang, Tây – Tây Nam huyện Lục Nam; lấy thành phố Bắc Giang là trung tâm vùng.
 • Vùng phía Đông: Gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; lấy thị trấn Chũ là trung tâm vùng.
 • Vùng phía Bắc: Gồm các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang; lấy thị trấn Vôi là trung tâm vùng.

Theo đó, Vùng trọng điểm kinh tế được định hướng phát triển với động lực phát triển chính là công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Hướng đến thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị có quy mô vùng, liên kết không gian công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa với các tỉnh, thành phố, khu vực xung quanh và để khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.

Bản đồ quy hoạch phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển của vùng trọng điểm kinh tế là thành phố Bắc Giang và khu vực tập trung công nghiệp, đô thị hóa thuộc các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam. Các trục phát triển chính của vùng trọng điểm kinh tế gồm:

 • Trục thị trấn Vôi – thành phố Bắc Giang – Việt Yên dọc theo tuyến QL1A, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn;
 • Trục thành phố Bắc Giang – Bích Động – Thắng theo hành lang ĐT295B – QL37.
 • Trục thị xã Hiệp Hòa – Nham Biền theo hành lang ĐT 398 (quy hoạch mới).
 • Trục thành phố Bắc Giang – Thị trấn Đồi Ngô theo tuyến hành lang QL31 và DDT293.

Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang

Phương án quy hoạch phát triển hệ thống đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị như:


 • Khu vực đô thị trung tâm tỉnh (khu vực thành phố Bắc Giang và vùng lân cận);
 • Khu vực đô thị hóa tập trung phía Nam tỉnh (khu vực Bích Động – Nếnh và Nam Việt Yên);
 • Khu vực đô thị hóa tập trung phía Tây tỉnh (khu vực Thắng và Nam Hiệp Hòa);
 • Khu vực đô thị hóa tập trung phía Đông Nam tỉnh (khu vực Nham Biền và Tây Bắc Yên Dũng);
 • Vành đai tập trung các khu đô thị sinh thái dọc sông Cầu (Việt Yên – Hiệp Hòa).
Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang

Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị Đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Giang có 29 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Bắc Giang); 01 đô thị loại III (thị xã Việt Yên); 04 đô thị loại IV (thị xã Hiệp Hòa, thị trấn Chũ mở rộng, thị trấn Vôi và thị trấn Đồi Ngô); 26 thị trấn là đô thị loại V gồm 09 đô thị hiện có và 14 đô thị thành lập mới. Theo mức độ đô thị hóa đạt được trong kỳ quy hoạch để xây dựng đề án sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp huyện, phân loại và phân cấp quản lý đô thị cho phù hợp. Quy hoạch 23 khu đô thị – dịch vụ gắn với quy hoạch các KCN, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, logistics – Bắc Giang

Quy hoạch phát triển không gian công nghiệp và hệ thống Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp được sắp xếp và bố phát triển công nghiệp tập trung đảm bảo đáp ứng được các yếu tố, điều kiện về kết nối giao thông thuận lợi, đầy đủ các điều kiện hạ tầng điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bố trí các dịch vụ phục vụ người lao động…; đồng thời, đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả về đất đai; các KCN được quy hoạch gắn với quy hoạch phát triển các khu đô thị – dịch vụ.

Các khu vực bố trí tập trung các khu, cụm công nghiệp gồm:


 • Khu vực công nghiệp theo trục hành lang QL1A, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn;
 • Khu vực công nghiệp theo trục hành lang ĐT398, ĐT296 – ĐT295 – QL37. QL17- ĐT299;
 • Khu vực công nghiệp phía Đông theo tuyến hành lang AT293 – QL37, vành dai V.

Đến năm 2030, quy hoạch 29 KCN với diện tích khoảng 7.000 ha (trong đó có 12 KCN – đô thị – dịch vụ); quy hoạch 63 CCN với diện tích khoảng 3.000 ha.

Bản đồ quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch phát triển công nghiệp Bắc Giang

Các khu vực phát triển dịch vụ tổng hợp, logistics được bố trí 09 khu phát triển dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng cạn ICD, gồm:

 • Khu trung tâm: Bố trí 01 khu dịch vụ tổng hợp, logistics tại thành phố Bắc Giang.
 • Khu phía Bắc: Bố trí 01 khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng cạn ICD Hương Sơn, huyện Lạng Giang.
 • Khu Tây, Tây Nam: Bố trí 06 khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng cạn ICD gồm: Khu dịch vụ tổng hợp, logistics Xuân Cẩm – Hương Lâm; khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng ICD Đông Lỗ – Tiên Sơn; khu dịch vụ tổng hợp, logistics Tiên Sơn – Ninh Sơn; khu dịch vụ tổng hợp, logistics Yên Hà; khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng cạn ICD Long Xá; khu dịch vụ tổng hợp, logistics Nham Biền.
 • Khu phía Đông Nam: Bố trí khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng cạn ICD Yên Sơn.

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích tự nhiên là 389.589 ha, trong đó: Đất nông nghiệp khoảng 268,972 ha, giảm 32,091 ha; đất phi nông nghiệp khoảng 119.920 ha, tăng 34.786 ha; đất chưa sử dụng khoảng 697 ha, giảm 2.695 ha.

Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021 – 2030, như sau:

 • Thực hiện thu hồi 34.598 ha đất nông nghiệp, 1.947 ha đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
 • Chuyển mục đích sử dụng 34.598 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 5.344 ha.
 • Đưa khoảng 2.695 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 2.456 ha (quy hoạch phát triển rừng, trồng cây lâu năm,..), cho mục đích đất phi nông nghiệp 239 ha.

Diện tích đất thu hồi chuyển nhượng mục đích sử dụng được thể hiện chi tiết theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Bắc Giang

Tài liệu kèm theo:


Rate this post
Bài trướcQuy hoạch thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đến 2030
Bài tiếp theoQuy hoạch vùng liên huyện tỉnh Trà Vinh đến 2030, tầm nhìn 2050

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây