Trang chủ Quy hoạch Thông tin Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến 2040

Thông tin Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến 2040

1372
0

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040 xác định trung tâm kinh tế của vùng kinh tế La Ngà, với đô thị hạt nhân là thị trấn Võ Xu. Là vùng phát triển nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 10/6/2020; Là trung tâm kinh tế của vùng kinh tế La Ngà – tỉnh Bình Thuận với đô thị hạt nhân là thị trấn Võ Xu. Là vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng cao, chủ yếu phát triển vùng chuyên canh sản xuất kết hợp công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái hồ, thác; phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp (tập trung, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng)


Dự báo phát triển vùng huyện Đức Linh

Dự báo tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 13-14%/năm, giai đoạn 2030-2040 khoảng 14-15%/năm. Cụ thể:

 • Đến năm 2030: Các ngành nông lâm, thủy sản khoảng 28%; công nghiệp, xây dựng khoảng 40%; thương mại, dịch vụ khoảng 32%.
 • Đến năm 2040: Các ngành nông lâm, thủy sản khoảng 20%; công nghiệp, xây dựng khoảng 45%; thương mại, dịch vụ khoảng 35%.

Dự báo quy mô dân số:

 • Dân số đến năm 2030: Khoảng 147.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 74.000 người.
 • Dân số đến năm 2040: Khoảng 157.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 95.000 người.

Đất đai:


 • Đất đô thị: Diện tích đất đô thị hiện trạng khoảng 5.874 ha (Võ Xu và Đức Tài), giai đoạn 2030 khoảng 9.576 ha (Võ Xu, Đức Tài và hình thành đô thị mới Đông Hà), giai đoạn 2040 khoảng 16.051 ha (Võ Xu, Đức Tài, Đông Hà và hình thành đô thị mới Mê Pu).
 • Đất xây dựng đô thị: Giai đoạn 2030 khoảng 1.255 ha, giai đoạn 2040 khoảng 1.755 ha.
 • Đất cụm công nghiệp:
  + Giai đoạn đến 2030 phát triển đất công nghiệp khoảng 500 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 70%.
  + Giai đoạn đến 2040 phát triển đất công nghiệp là khoảng 650 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 80%.
Sơ đồ kết nối không huyện Đức Linh
Sơ đồ kết nối không huyện Đức Linh

Quy hoạch phát triển không gian đô thị

Hiện tại trên địa bàn huyện Đức Linh có 02 đô thị loại V là thị trấn Võ Xu và thị trấn Đức Tài. Theo đồ án quy hoạch vùng huyện Đức Linh đến 2040 sẽ có 04 đô thị. Cụ thể như sau: 

Đến năm 2030: Huyện Đức Linh có 03 đô thị, trong đó tập trung cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp 02 đô thị hiện hữu, đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn đô thị loại V cho đô thị Đức Tải và lộ trình quy hoạch nâng loại đô thị Võ Xu thành đô thị loại IV, Hình thành đồ thị mới Đông Hà theo chuẩn đô thị loại V.

Đến năm 2040: Huyện Đức Linh có 04 đô thị, đô thị Võ Xu theo chuẩn đô thị loại IV, đô thị Đức Tài, đô thị Đông Hà theo chuẩn đô thị loại V và quy hoạch hình thành đô thị mới Mê Pu theo chuẩn đô thị loại V.


Quy hoạch Đô thị Võ Xu

Đô thị Võ Xu được quy hoạch với diện tích đến 2030 khoảng 650 ha, đến 2040 khoảng 700 ha. Được xác định với tính chất là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; giáo dục đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, công nghiệp và hỗ trợ phát triển dịch vụ nông nghiệp của huyện Đức Linh. Là đô thị hiện hữu nâng cấp, chỉnh trang đáp ứng tiêu chuẩn đô thị và lộ trình nâng loại đô thị lên đô thị loại IV vào năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị Võ Xu đến 2040
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị Võ Xu đến 2040

Quy hoạch Đô thị Đức Tài

Đô thị Đức Tài được quy hoạch với diện tích đến 2030 khoảng 440 ha, đến 2040 khoảng 600 ha. Được xác định với tính chất là trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ tổng hợp cấp vùng huyện. Là đô thị loại V hiện hữu, nâng cấp cải tạo, mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại V.

Định hướng quy hoạch phát triển theo trục chính của đô thị Đức Tài dọc theo tuyến đường ĐT766 và đường Trần Hưng Đạo. Tập trung phát triển thương mại: phát triển dọc trục giao thông chính ĐT766 và đường Trần Hưng Đạo, tiếp tục nâng cấp chợ Đức Tài và kêu gọi đầu tư siêu thị Đức Tài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa.


Quy hoạch Đô thị Đông Hà

Đô thị Đông Hà được quy hoạch với diện tích đến 2030 khoảng 170 ha, đến 2040 khoảng 220 ha. Được xác định với tính chất là đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với các cụm công nghiệp tại khu vực đô thị Đông Hà. Là đô thị mới hình thành, phát triển đô thị trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Đông Hà hiện hữu.

Tổ chức không gian phát triển đô thị và giai đoạn thực hiện nằm trong quy hoạch vùng huyện Đức Linh. Cụ thể như sau:

 • Giai đoạn năm 2030: xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V.
 • Giai đoạn năm 2040, tiếp tục nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị.

Đô thị Đông Hà được quy hoạch phát triển trục chính của đô thị là tuyến đường ĐT766, đường đường Z30A. Phát triển các cụm công nghiệp Đông Hà với các loại hình công nghiệp sạch, bố trí các không gian cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly cụm công nghiệp với khu ở, xây dựng và bảo vệ vùng cảnh quanh ven sông La Ngà.

Đô thị Mễ Pu

(là đô thị hình thành mới, được quy hoạch phát triển ở giai đoạn 2031-2040)

Đô thị Mễ Pu được quy hoạch với diện tích đến 2040 khoảng 324 ha. Được xác định với tính chất là đô thị kinh tế nông lâm nghiệp tổng hợp gắn với vùng nông nghiệp, phát triển đô thị trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Mễ pu hiện hữu.

Tổ chức không gian phát triển đô thị:

 • Giai đoạn năm 2030, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V.
 • Giai đoạn năm 2040, tiếp tục nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị.

Các khu chức năng của đô thị phát triển gắn với với trục không gian chính của đô thị là tuyến đường ĐT766, đường Mê Pu – Đa Kai và tuyến đường trung tâm trước trụ sở xã Mê Pu hiện hữu. Phát triển cụm công nghiệp Mê Pu với các loại hình công nghiệp sạch, bố trí các không gian cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly cụm công nghiệp với khu ở, xây dựng và bảo vệ vùng sinh thái đồi, rừng Mê Pu.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Đức Linh

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Đức Linh được xác định theo Nghị quyết đại hội đại biểu của huyện. Cụ thể như sau:

Giai đoạn đến năm 2030: không gian phát triển công nghiệp vùng huyện Đức Linh có quy mô khoảng 549,16 ha. Bao gồm 9 cụm công nghiệp:

 • Cụm công nghiệp Sủng Nhơn diện tích 30ha,
 • Cụm công nghiệp Mê Pu diện tích 40ha,
 • Cụm công nghiệp Hầm sỏi – Võ Xu diện tích 25,34ha,
 • Cụm công nghiệp Đông Hà diện tích 38,40ha,
 • Cụm công nghiệp Nam Hà diện tích 70,42ha,
 • Cụm công nghiệp Nam Hà 2 diện tích 74ha

Bổ sung thêm gồm:

 • Cụm công nghiệp tại xã Tân Hà khoảng 74ha,
 • Cụm công nghiệp tại xã Trà Tân khoảng 70ha,
 • Cụm công nghiệp Nam Hà 3 khoảng 75ha.

Ngoài ra, sẽ duy trì 03 điểm sản xuất TTCN làng nghề tập trung hiện có gồm:

 • 01 điểm sản xuất TTCN tập trung tại xã Đức Hạnh khoảng 25,0ha,
 • 01 điểm sản xuất TTCN tập trung tại xã Đức Chỉnh khoảng 12,0 ha,
 • 01 điểm sản xuất TTCN tập trung tại xã Vũ Hòa khoảng 15,0ha.

Giai đoạn đến năm 2040: Phát triển không gian công nghiệp vùng huyện Đức Linh trên cơ sở 9 cụm công nghiệp ở giai đoạn trước, Cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ ổn định sản xuất, tăng tỷ lệ lấp đầy khác cụm công nghiệp. Tùy theo tình hình phát triển công nghiệp và nhu cầu đất công nghiệp có thể phát triển trên đất dự trữ phát triển công nghiệp (khu vực phía bắc khoảng 50ha, khu vực phía nam khoảng 76ha).

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Linh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Linh được xác định ưu tiên quy đất nhằm phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng kỹ thuận, phát triển công nghiệp.

Diện tích, vị trí các khu vực định hướng quy hoạch cũng căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đức Linh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đức Linh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Đức Linh

Các chỉ tiêu sử dụng đất huyện Đức Linh được xác định cụ thể từng giai đoạn như sau:

Diện tích đất dành cho xây dựng hạ tầng đô thị, công nghiệp gồm:

 • Đất xây dựng đô thị: Giai đoạn 2030 khoảng 1.255 ha, giai đoạn 2040 khoảng 1.755 ha.
 • Đất cụm công nghiệp: Giai đoạn đến 2030 phát triển đất công nghiệp khoảng 500 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 70%; Giai đoạn đến 2040 phát triển đất công nghiệp là khoảng 650 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 80%

Kế hoạch sử dụng đất huyện Đức Linh

Ngày 01/03/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đức Linh.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đức Linh.

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Đức Linh

Hệ thống hạ tầng giao thông được quy hoạch trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến 2040, cụ thể như sau:

Quy hoạch hệ thông giao thông đường bộ:

Quốc lộ: Để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, định hướng quy hoạch nâng cấp đường ĐT.766 lên thành Quốc lộ 55B, Kiến nghị lập hồ sơ đề xuất trình Bộ GTVT nâng cấp tuyển lên thành Quốc lộ 55B trong giai đoạn sau năm 2020, Đoạn chạy qua huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận dài 52,8km trùng với hướng tuyển ĐT 766.

Đường ĐT766 đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường tối thiểu rộng 11m, các đoạn qua thị trấn, xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Tiếp tục nâng cấp cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, trong đó tập trung nâng cấp lại hệ thống cầu cống để đạt tại trọng tối thiểu H30, hàng lang bảo vệ đường bộ đảm bảo theo quy định.

Tỉnh lộ: Các tuyến đường tỉnh lộ hiện hữu: Các đoạn qua thị trấn, xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt. + Đường ĐT766; theo quy hoạch đường Quốc lộ 55B như trên.

 • Đường tỉnh ĐT.720: Là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền huyện Đức Linh, Tánh Linh với Quốc lộ 1, đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 • Đường ĐT.717: quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 • Đưởng Mễ pu – Đa Kai (đề xuất đặt tên ĐT.766B): quy hoạch toán tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Giai đoạn 2020-2025 đầu tư cải tạo, nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Đường tỉnh lộ quy hoạch mở mới: Các đoạn qua thị trấn, xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, gồm:

 • Đường ĐT 766 đi cầu Bến Thuyển Đức Tín (đường ĐH,ĐL07): Chiều dài 5,7km, đây là tuyến đường kết nối với huyện Định Quán ra quốc Lộ 20 và tương lai kết nối vào cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, quy hoạch nâng cấp lên thành đường tỉnh với tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 • Đường Mễ Pu – Đổng Kho (đề xuất đặt tên ĐT.766C): Chiều dài 1,8km, đây là tuyến mở mới (nối tiếp đường Mễ Pu – Đa Kai) có điểm đầu tại ngã ba ĐT.766 và đường Mê Pu – Đa Kai chạy hướng về phía Đông Bắc kết thúc tại khu vực Đồng Kho trên đường ĐT.717, Toàn tuyến dài 17,01 km, đoạn qua huyện Đức Linh dài 1,8km, quy hoạch đạt cấp III Đồng bằng.

Huyện lộ: Tiếp tục nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyện lộ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mặt đường BTN rộng 7m, nền đường rộng 9m, hành lang an toàn đường bộ tối thiểu 9,0m. Ngoài ra còn quy hoạch mở mới thêm các tuyến đường huyện lộ nhằm tạo sự liên hoàn, kết nối các khu vực trong huyện. Cụ thể như sau:

 • Đưởng ĐH.ĐL04: Đường Đông Hà -Z30A: dài 11,24km. Quy hoạch toán tuyên đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.
 • Đưởng ĐH.ĐL05: Đường ĐT766 đi thôn 5 Trà Tân: dài 5,2 km. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.
 • Đưởng ĐH.ĐL06: Đường ĐT766 đi Suối Kẻ: dài 9,2km. Quy hoạch toán tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.
 • Đường ĐH.ĐL07: Đường ĐT766 đi cầu Bến thuyền Đức Tín, dài 5,99km. Theo quy hoạch đường tỉnh mới
 • Đường ĐH.ĐL08: Đường Đức Chính đi Vũ Hòa, dài 3,5km. Quy hoạch toán tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.
 • Đường ĐH.ĐL09: Đường Huyện Đội – Nam Chính, dài 6,6m. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Tài liệu kèm theo:

(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đức Linh (Bình Thuận) năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Thành (Hải Dương) đến 07/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đến 07/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây