UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4042/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Giới thiệu về huyện Triệu Sơn

Triệu Sơn là một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, là một huyện bán sơn địa nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, địa hình thấp dần về phía Bắc.


Vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Đông Sơn
 • Phía đông nam giáp huyện Nông Cống
 • Phía nam giáp huyện Như Thanh
 • Phía tây nam giáp huyện Thường Xuân
 • Phía tây bắc giáp huyện Thọ Xuân
 • Phía đông bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Triệu Sơn (huyện lỵ), Nưa và 32 xã: An Nông, Bình Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Khuyến Nông, Minh Sơn, Nông Trường, Thái Hòa, Thọ Bình, Thọ Cường, Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Sơn, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Tiến, Thọ Vực, Tiến Nông, Triệu Thành, Vân Sơn, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Xuân Thọ.

Về giao thông:


Huyện có đường 47 chạy qua theo hướng Đông – Tây, nối thành phố Thanh Hóa qua thị trấn huyện lỵ Triệu Sơn, tới thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân). Đường 47 đang được xây dựng lại để thông tuyến với đường Hồ Chí Minh.

Có tuyến xe bus (mới) chạy từ TT Triệu Sơn qua TT Dân Lực, cầu Thiều tới Thành phố Thanh Hóa.

Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua đang được xây dựng.


Quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn đến 2045

Quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn đước xác định phạm vi Toàn bộ địa giới hành chính huyện Triệu Sơn gồm 34 đơn vị hành chính cấp xã (02 thị trấn, 32 xã) Quy mô diện tích tự nhiên huyện Triệu Sơn khoảng 290,04km2. Được xác định ranh giới quy hoạch như sau:

Quy hoạch huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa xác định Xây dựng vùng huyện Triệu Sơn thành vùng phát triển năng động với mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tính chất quy hoạch được xác định Là vùng phát triển nông nghiệp năng suất chất lượng cao, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ – du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử. Là vùng đệm, nằm giữa tam giác tăng trưởng hình thành bởi 3 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh (thành phố Thanh Hoá – Lam Sơn – Sao Vàng – KKT Nghi Sơn); đảm nhận các chức năng phụ trợ, giảm áp lực về đô thị, môi trường cho các trung tâm kinh tế động lực; gìn giữ các không gian xanh, các quỹ đất dự trữ.


Một góc huyện Triệu Sơn
Một góc huyện Triệu Sơn

Các dự báo phát triển trong quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn đến 2045

1. Dự báo về quy mô dân số:

 • Dân số toàn huyện năm 2020 khoảng 204.005 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 12% ; đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 20%.
 • Dự báo đến năm 2030, dân số toàn huyện (bao gồm cả dân số quy đổi) đạt khoảng 250.000 người, dân số đô thị khoảng 100.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%.
 • Dự báo đến năm 2045, dân số toàn huyện đạt khoảng 308.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi), dân số đô thị khoảng 169.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 55%.

2. Dự báo về quy mô đất đai:

Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng theo giai đoạn:

 • Giai đoạn 2021- 2030 khoảng 9.000ha – 10.000 ha.
 • Giai đoạn 2031- 2045 khoảng 12.000 ha – 13.000 ha.

Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Triệu Sơn đến 2045

Tỉnh Thanh Hóa xác định quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Triệu Sơn theo mô hình “Tựa núi – hướng đồng bằng” với 3 dải phát triển sau:

 • Dải Tây Bắc núi Nưa: Gồm các khu vực hai bên trục Quốc lộ 47 (trục hành lang kinh tế trung tâm), từ đô thị Đà đến giáp đô thị Lam Sơn – Sao Vàng. Gắn với Trung tâm kinh tế động lực Lam Sơn – Sao Vàng; Bao gồm đô thị Đà (Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Cường) và 08
  xã: Thọ Sơn, Thọ Bình, Thọ Tiến, Bình Sơn, Hợp Lý, Xuân Thọ, Xuân Thịnh, Xuân Lộc.
 • Dải trung tâm: Gồm các khu vực hai bên trục tỉnh lộ 514, từ khu vực đô thị Thiều – thị trấn Triệu Sơn – đô thị Sim. Là vùng trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá, y tế, giáo dục của huyện; Bao gồm thị trấn Triệu Sơn, đô thị Sim (Hợp Thắng, Hợp Thành) và 11 xã: Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Thế, Thọ Tân, Hợp Tiến, Triệu Thành, An Nông, Dân Lý, Dân Quyền, Dân Lực, Minh Sơn.
 • Dải phía Đông Nam: Gồm các khu vực hai bên trục đường từ TP. Thanh Hoá nối với đường CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, từ đô thị Gốm – thị trấn Nưa – núi Nưa. Gắn với Trung tâm kinh tế động lực thành phố Thanh Hoá – Sầm Sơn; Bao gồm thị trấn Nưa, đô thị Gốm (Đồng Tiến, Đồng Lợi, Đồng Thắng) và các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Thái Hoà.

Mỗi dải phát triển bao gồm các tụ điểm đô thị gắn với các cụm công nghiệp, dịch vụ trên các trục gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp xung quanh.

Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến 2045
Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến 2045

Quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị

Giai đoạn 2021 đến năm 2030: Dự kiến thành lập thêm 03 đô thị mới, gồm:

 • Đô thị Gốm (gồm các xã: Đồng Thắng, Đồng Tiến, Đồng Lợi): là đô thị loại V, diện tích 1.990,5 ha.
 • Đô thị Sim (gồm các xã: Hợp Thành và xã Hợp Thắng): là đô thị loại V, diện tích 1.615,4 ha.
 • Đô thị Đà (gồm xã Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Cường): là đô thị loại V, diện tích 1.899 ha.

Mở rộng thị trấn Triệu Sơn: Gồm diện tích thị trấn Triệu Sơn hiện tại và toàn bộ xã Minh Sơn; dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 27.000 người.

Giai đoạn 2031-2045:

Xây dựng huyện Triệu Sơn đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV trên toàn huyện, hướng tới thành lập thị xã Triệu Sơn.

Phát triển công nghiệp:

Định hướng đến năm 2045, trên địa bàn huyện có 01 khu công nghiệp (KCN), 10 cụm công nghiệp (CCN), 01 cụm làng nghề.
Phát triển khoảng 798ha đất công nghiệp; trong đó:

 • KCN tại đô thị Gốm: 262,5ha (thuộc một phần KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa).
 • Giai đoạn 2021-2030: Quy hoạch 06 Cụm công nghiệp với khoảng 300,5ha đất công nghiệp, bao gồm: CCN Liên xã Dân Lý – Dân Lực – Dân Quyền (mở rộng từ 50 ha lên 70 ha), CCN Nưa (20 ha), CCN Hợp Thắng (70 ha), CCN Đồng Thắng (5,5ha), CCN Đồng Thắng II (70 ha), CCN Thọ Ngọc (50 ha), CCN làng nghề Xuân Lộc (15 ha).
 • Giai đoạn 2031-2045: Bổ sung thêm 04 cụm CN với quy mô khoảng 235ha gồm: CCN Hợp Thắng II (70ha), CCN Hợp Thắng III (70ha), CCN Hợp Lý (25ha), CCN Thọ Ngọc II (70ha).
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến 2030

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Triệu Sơn đến 2045

Hệ thống hạ tầng Quốc lộ, tỉnh lộ

 • Đường bộ cao tốc Bắc – Nam: Đoạn qua huyện Triệu Sơn khoảng 4,2km; quy mô 6 làn xe.
 • Quốc lộ 47: Chiều dài khoảng 16km; thuộc nhóm Quốc lộ chính yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Quy mô quy hoạch cấp III – IV, 2-4 làn xe.
 • Quốc lộ 47C: Chiều dài khoảng: 20,21km; thuộc nhóm Quốc lộ thứ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Quy mô quy hoạch cấp III – IV, 2-4 làn xe.
 • ĐT.514; ĐT.514B; ĐT.515C; ĐT.517, ĐT519, ĐT.520: Nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV trở lên.
 • Tuyến đường nối ĐT 515C đi ĐT 514: từ ĐT 514 (Hợp Thành) đến nút giao với Quốc lộ 47C (Thọ Vực), dài 8,75km, quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.
 • Tuyến đường nối 3 QL 45-47-217 kéo dài: Từ xã Thọ Ngọc đến ĐT 506 (xã Thọ Sơn), dài 7,0km quy mô đường cấp III, 04 làn xe.
 • Tuyến tránh QL47C: Từ ĐT506 (xã Nông Trường) đến nút giao với Quốc lộ 47C (Chợ Hào – Thọ Phú), dài 10,8km quy mô đường cấp III, 04 làn xe.

Hệ thống hạ tầng huyện lộ:

Tỉnh Thanh Hóa xác định xây dựng mới và nâng cấp các tuyến huyện lộ trong quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn đến 2045 như sau:

 • Tuyến ĐH1 (Thọ Dân – Thọ Bình): 6,5km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH2 (Dân Quyền – Đồng Thắng): 12,1km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH3 (Thọ Sơn –Bình Sơn): 7,9km – quy quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH4 ( Thọ Bình–Bình Sơn): 8,6km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH5 ( Thọ Phú– Thọ Tân): 7,1km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH6 ( Cầu Trắng – Đồng Lợi): 8,4km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH7 ( Vân Sơn – Xuân Du): 4,1km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH8 ( Hợp Tiến – Bồng Sa): 3,2km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH9 ( Thọ Ngọc – Dân Lý): 20,0km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH10 ( Thọ Phú – Thọ Ngọc): 7,8km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH11 ( Thọ Tân – Thọ Sơn): 8,3km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH12( Đồng Lợi – Đồng Tiến): 4,3km, quy mô đường cấp V.
 • Tuyến ĐH13 ( Thái Hoà – thị trấn Nưa): 4,4km, quy mô đường cấp V.

UBND huyện Triệu Sơn, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.

Hồ sơ quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn

Tham khảo thêm:


4.8/5 - (9 bình chọn)
Bài trướcQuy hoạch huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đến 2045
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bù Đốp (Bình Phước) đến 07/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây