Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đến 2045

Quy hoạch huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đến 2045

640
0

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. Với diện tích lập quy hoạch khoảng 285,11 km².

Phối cảnh thị trấn Nông Cống
Phối cảnh thị trấn Nông Cống

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. Với diện tích lập quy hoạch khoảng 285,11 km².


Mục tiêu xây dựng vùng huyện Nông Cống thành vùng có vai trò liên kết vùng kinh tế động lực của tỉnh, đó là Khu kinh tế Nghi Sơn (KKT) và đô thị Lam Sơn – Sao Vàng; là vùng phụ trợ đắc lực của KKT Nghi Sơn.

Tăng cường sự giao thương, kết nối hiệu quả với các địa phương lân cận, hướng Đông – Tây; Huyện Tĩnh Gia – Nông Cống – Như Thanh; kết nối KKT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia với các huyện đồng bằng và trung du của tỉnh như: Huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân.

Theo đó, dân số hiện trạng toàn huyện Nông Cống là 183.771 người; mật độ dân số: 644 người/km2; dân số đô thị khoảng 13.777 người.


Hiện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện là 285,11 km2 (28.511,46 ha), hiện trạng đất xây dựng khoảng 7.266 ha (chiếm 25,4% tổng diện tích tự nhiên).

Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 9.360 ha (chiếm 32,8 % tổng diện tích tự nhiên), đến năm 2045 khoảng 10.300 ha (chiếm 36% tổng diện tích tự nhiên).


Về tính chất, chức năng, huyện Nông Cống là vùng sản xuất nông nghiệp ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, cung cấp nguồn nông nghiệp sạch trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, cũng là đầu mối giao thông quan trọng, vùng chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng miền núi (Như Thanh, Như Xuân) qua nút giao Vạn Thiện và quốc lộ 45, khớp nối không gian kinh tế

Quy hoạch đô thị huyện Nông Cống

  • Thị trấn Nông Cống;
  • Đô thị Cầu Quan;
  • Đô thị Trường Sơn;
  • Đô thị Yên Mỹ;
  • Đô thị Trầu,….

Đối với các khu công nghiệp trong vùng, tính toán kỹ các giải pháp thoát nước cho mỗi khu và xây dựng hệ thống thoát riêng đối với nước thải và nước mưa. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và nước mưa. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải riêng cho mỗi đô thị, khu, cụm công nghiệp, nhằm hạn chế sự xâm nhập các nguồn nước ô nhiễm vào nguồn nước mặt.
Nước thải công nghiệp: từng bước áp dụng các công nghệ phù hợp với mỗi ngành công nghiệp, mỗi ngành công nghiệp đều có hệ thống xử lý riêng và chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt TCVN 5945-2005


Về tổ chức thực hiện, UBND huyện Nông Cống có trách nhiệm phối hợp lưu trữ theo quy định. Tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch được duyệt trong thời gian 15 kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt. Bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch cho địa phương, các đơn vị liên quan làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, thực hiện đầu tư quỹ đất theo quy hoạch được duyệt.

Xem bản đồ quy hoạch vùng đến 2030 TẠI ĐÂY!

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống đến 2030

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa phê phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nông Cống. Nội dung quy hoạch như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 28.491,41ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 15.640,42ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 12.114,34ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 736,65ha.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.691,21 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 25,20 ha

3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 196,64 ha; Đất phi nông nghiệp: 251,02 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000.

Quy hoạch các xã trên địa bàn huyện Nông Cống 

1- Quy hoạch chung Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

2- Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

3- Quy hoạch chung xây dựng xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

4- Quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

5- Quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

6- Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

7- Quy hoạch chung xây dựng xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

8- Quy hoạch chung xây dựng xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

9- Quy hoạch chung xây dựng xã Vạn Hoà, huyện Nông Cống đến năm 2030

10- Quy hoạch chung xây dựng xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quyết đinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống


5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây