Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đến 2030

Quy hoạch huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đến 2030

188
0

Quy hoạch huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đến 2030 tầm nhìn đến 2050, quy hoạch Đô thị Gốm Đồng Tiến, quy hoạch đô thị Thiều, quy hoạch mở rộng thị trấn Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa.


Xem quy hoạch các địa phương khác tại đây!

Quy hoạch đô thị Gốm –  Đồng Tiến huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Tên quy hoạch: Quy hoạch chung đô thị Gốm – Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đên năm 2025

Địa điểm: Xã Đồng Tiến-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa


3. Ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chung:


 • Phía Bắc: Giáp thôn Đồng Xã 1 và thôn Đồng Vinh 2
 • Phía Nam: Giáp xã Đồng Thắng
 • Phía Đông: Giáp xã thôn Phúc Ấm 1 và thôn Phúc Ấm 2
 • Phía Tây: Giáp thôn Đồng Xã 2 và thôn Trúc Chuẩn 2

4. Quy mô: Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm –  Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là: 260,0 ha.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến 2030

UBND tỉnh Thanh hóa ban hành Quyết định Số: 3461/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung quy hoạch như sau:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến 2030

Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Tổng diện tích tự nhiên: 29.004,53 ha.


 • Nhóm đất nông nghiệp: 16.282,76 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 12.550,03 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 171,74 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.237,85 ha
 • Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 90,61 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 7,72 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 86,36 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000 huyện Triệu Sơn.

Xem và Tải về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TẠI ĐÂY

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến 2045

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021. Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Phạm vi, ranh giới, diện tích lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Triệu Sơn gồm 34 đơn vị hành chính cấp xã (02 thị trấn, 32 xã), Quy mô diện tích tự nhiên huyện Triệu Sơn khoảng 290,04km2, có ranh giới như sau:

 • Phía Bắc: huyện Thiệu Hóa và huyện Thọ Xuân;
 • Phía Nam: giáp huyện Như Thanh và huyện Nông Cống;
 • Phía Đông: giáp huyện Đông Sơn;
 • Phía Tây: giáp huyện Như Thanh, Thọ Xuân và Thường Xuân.

Mục tiêu của quy hoạch Xây dựng vùng huyện Triệu Sơn thành vùng phát triển năng động với mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững. Đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, xây dựng huyện kiểu mẫu; đến năm 2030 hoàn thành huyện kiểu mẫu với hệ thống HTKT đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tình chất quy hoạch cũng được xác định Là vùng phát triển nông nghiệp năng suất chất lượng cao, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ – du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử. Là vùng đệm, nằm giữa tam giác tăng trưởng hình thành bởi 3 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh (thành phố Thanh Hoá – Lam Sơn – Sao Vàng – KKT Nghi Sơn)

Quy hoạch Định hướng phát triển không gian vùng huyện Triệu Sơn

Theo nội dung quy hoạch, không gian vùng huyện Triệu Sơn được phát triển theo mô hình “Tựa núi – hướng đồng bằng” với 3 dải phát triển:

 • Dải Tây Bắc núi Nưa: Gồm các khu vực hai bên trục Quốc lộ 47 ( trục hành lang kinh tế trung tâm), từ đô thị Đà đến giáp đô thị Lam Sơn – Sao Vàng;
 • Dải trung tâm: Gồm các khu vực hai bên trục tỉnh lộ 514, từ khu vực đô thị Thiều – thị trấn Triệu Sơn – đô thị Sim;
 • Dải phía Đông Nam: Gồm các khu vực hai bên trục đường từ TP. Thanh Hoá nối với đường CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, từ đô thị Gốm – thị trấn Nưa – núi Nưa.

Quy hoạch xác định các phân vùng huyện Triệu Sơn

Theo nội dung quy hoạch huyện triệu sơn được xác định thành 3 vùng phát triển gồm:

Vùng 1 (vùng phía Tây Bắc): Bao gồm đô thị Đà (Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Cường) và 08 xã: Thọ Sơn, Thọ Bình, Thọ Tiến, Bình Sơn, Hợp Lý, Xuân Thọ, Xuân Thịnh, Xuân Lộc. Định hướng là vùng phát triển chủ yếu về nông nghiệp an sinh.

Vùng 2 (vùng trung tâm): Bao gồm thị trấn Triệu Sơn, đô thị Sim (Hợp Thắng, Hợp Thành) và 11 xã: Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Thế, Thọ Tân, Hợp Tiến, Triệu Thành, An Nông, Dân Lý, Dân Quyền, Dân Lực, Minh Sơn. Định hướng phát triển chủ yếu về đô thị, dịch vụ, công nghiệp.

Vùng 3 (vùng Đông Nam): Bao gồm thị trấn Nưa, đô thị Gốm (Đồng Tiến, Đồng Lợi, Đồng Thắng) và các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Thái Hoà. Thị trấn Nưa và đô thị Gốm là trung tâm vùng. Định hướng là vùng phát triển chủ yếu về công nghiệp, đô thị, du lịch văn hoá lịch sử, đầu mối giao thông của tỉnh, dịch vụ logictics.

Quy hoạch tổ chức hệ thống đô thị huyện Triệu Sơn

Theo nội dung quy hoạch, trong giai đoạn 2021-2030 sẽ dự kiến thành lập 03 đô thị mới gồm:

 • Đô thị Gốm: (gồm các xã: Đồng Thắng, Đồng Tiến, Đồng Lợi): là đô thị loại V, diện tích 1.990,5 ha (~19,9 km2); Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 30.000 người.
 • Đô thị Sim: (gồm các xã: Hợp Thành và xã Hợp Thắng): là đô thị loại V, diện tích 1.615,4 ha (~16,2 km2); dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 17.000 người.
 • Đô thị Đà: (gồm xã Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Cường): là đô thị loại V, diện tích 1.899 ha (~18,9km2); dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 21.000 người.

Mở rộng thị trấn Triệu Sơn: Gồm diện tích thị trấn Triệu Sơn hiện tại và toàn bộ xã Minh Sơn; dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 27.000 người.

Lập điều chỉnh mở rộng QHC đô thị Thiều trên phạm vi 02 xã Dân Lý và Dân Quyền, làm cơ sở quản lý, tổ chức đầu tư theo quy hoạch đô thị, hướng tới trở thành khu vực đô thị hoá sau năm 2030.

Trong giai đoạn 2031-2045:

Xây dựng huyện Triệu Sơn đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV trên toàn huyện, hướng tới thành lập thị xã Triệu Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Triệu Sơn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13 và 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 55%.

Quy hoạch định hướng phát triển giao thông huyện Triệu Sơn

Định hướng phát triển giao thông huyện Triệu Sơn theo quy hoạch trên địa bàn gồm những tuyến giao thông như: Đường cao tốc, đường Quốc lộ, đường tỉnh lộ và đường giao thông huyện lộ.

Đường cao tốc: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam: Đoạn qua huyện Triệu Sơn khoảng 4,2km; quy mô 6 làn xe.

Đường Quốc lộ: 

 • Quốc lộ 47: Chiều dài khoảng 16km; thuộc nhóm Quốc lộ chính yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Quy mô quy hoạch cấp III – IV, 2-4 làn xe.
 • Quốc lộ 47C: Chiều dài khoảng: 20,21km; thuộc nhóm Quốc lộ thứ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Quy mô quy hoạch cấp III – IV, 2-4 làn xe.

Đường tỉnh lộ:

 • Đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa nối với đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn đoạn qua huyện Triệu Sơn dài khoảng 5,8km; 6 làn xe.
 • ĐT.514; ĐT.514B; ĐT.515C; ĐT.517, ĐT519, ĐT.520: Nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV trở lên.
 • Tuyến đường từ Nam Sầm Sơn đi CHK Thọ Xuân: Điểm đầu từ điểm giao với đường huyện tại xã Tiến Nông; điểm cuối giao với QL 47 (xã Thọ Ngọc) dài 21,5km, quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.
 • Tuyến đường nối ĐT 515C đi ĐT 514: từ ĐT 514 (Hợp Thành) đến nút giao với Quốc lộ 47C (Thọ Vực), dài 8,75km, quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.
 • Tuyến đường nối 3 QL 45-47-217 kéo dài: Từ xã Thọ Ngọc đến ĐT 506 (xã Thọ Sơn), dài 7,0km quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.
 • Tuyến tránh QL47C: Từ ĐT506 (xã Nông Trường) đến nút giao với Quốc lộ 47C (Chợ Hào – Thọ Phú), dài 10,8km quy mô đường cấp III, 04 làn xe cơ giới.

Đường huyện lộ: gồm các tuyến sau:

 • Tuyến ĐH1 (Thọ Dân – Thọ Bình): 6,5km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH2 (Dân Quyền – Đồng Thắng): 12,1km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH3 (Thọ Sơn –Bình Sơn): 7,9km – quy quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH4 ( Thọ Bình–Bình Sơn): 8,6km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH5 ( Thọ Phú– Thọ Tân): 7,1km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH6 ( Cầu Trắng – Đồng Lợi): 8,4km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH7 ( Vân Sơn – Xuân Du): 4,1km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH8 ( Hợp Tiến – Bồng Sa): 3,2km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH9 ( Thọ Ngọc – Dân Lý): 20,0km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH10 ( Thọ Phú – Thọ Ngọc): 7,8km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH11 ( Thọ Tân – Thọ Sơn): 8,3km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH12( Đồng Lợi – Đồng Tiến): 4,3km, quy mô đường cấp V;
 • Tuyến ĐH13 ( Thái Hoà – thị trấn Nưa): 4,4km, quy mô đường cấp V.

Xem chi tiết Quyết định 4042 của UBND tỉnh Thanh Hóa TẠI ĐÂY!BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây