Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thọ...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân 01/2023

3846
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa gồm xây dựng, công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Vị trí huyện Thọ Xuân

 • Phía đông giáp huyện Thiệu Hóa
 • Phía đông bắc giáp huyện Yên Định
 • Phía nam giáp huyện Triệu Sơn
 • Phía tây nam giáp huyện Thường Xuân
 • Phía tây bắc giáp huyện Ngọc Lặc

Huyện Thọ Xuân có diện tích 295,885 km2 với 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Thọ Xuân (huyện lỵ), Lam Sơn, Sao Vàng và 27 xã: Bắc Lương, Nam Giang, Phú Xuân, Quảng Phú, Tây Hồ, Thọ Diên, Thọ Hải, Thọ Lâm, Thọ Lập, Thọ Lộc, Thọ Xương, Thuận Minh, Trường Xuân, Xuân Bái, Xuân Giang, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Xuân Hưng, Xuân Lai, Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Sinh, Xuân Thiên, Xuân Tín, Xuân Trường.

Quy hoạch giao thông trên địa bàn huyện Thọ Xuân

 • Đường bộ có quốc lộ 15, chạy theo hướng Bắc – Nam, nằm ở phía tây huyện, qua thị trần Lam Sơn, và quốc lộ 47 nối quốc lộ 15 với thành phố Thanh Hóa.
 • Đường thủy theo sông Chu gặp sông Mã rồi ra Biển Đông.
 • Đường không có sân bay nội địa sân bay Thọ Xuân nằm ở thị trấn Sao Vàng được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2013.
 • Đặc biệt tuyến đường đôi vừa được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng trong việc giao thương, phát triển kinh tế của toàn huyện.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Thọ Xuân

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Số: 3258/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung quy hoạch như sau:

Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch sử dụng thời kỳ 2021-2030 được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 29.229,40 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 16.295,59 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 12.664,04 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 269,78 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Thọ Xuân, bao gồm:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.349,09 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 127,06 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 115,85 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 56,61 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thọ Xuân.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thọ Xuân

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:


Ngày 10/11/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3868/QĐ_UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thọ Xuân.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thọ Xuân được xác định với tổng diện tích 29.229.41 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 18.609,28 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 10.205,25 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 414,89 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Thọ Xuân được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 708,75 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 112,73 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 804,24 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 13,00 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 11,76 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 1,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 26,06 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thọ Xuân được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây