Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa đến 03/2023

1899
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Thanh Hóa gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị. Cập nhật đến 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Thanh Hóa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa là một trong ba trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ cùng với thành phố Vinh và thành phố Huế. Hiện nay, thành phố Thanh Hóa là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất, có tỷ lệ đô thị hóa hàng đầu của cả nước.

Quy hoạch đô thị Thanh Hóa hình thành từ lâu đời và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, thành phố Thanh Hóa là đô thị trẻ, nằm hai bên bờ sông Mã, có vị trí, cảnh quan sinh thái rất thuận lợi, khí hậu khá ôn hòa. Quốc lộ 1A xuyên Việt chạy qua địa giới hành chính thành phố dài gần 20 km, cảng Lễ Môn, Sầm Sơn ở phía đông, đường sắt Bắc – Nam chạy ở phía tây, tạo thành một mạng lưới giao thông đa dạng và thuận tiện.

Thành phố Thanh Hóa cách thủ đô Hà Nội 160 km về phía nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.562 km về phía bắc, là một trong 3 đô thị lớn nhất Bắc Trung Bộ, cùng với Vinh, Huế. Thành phố có vị trí địa lý:


 • Phía đông giáp huyện Hoằng Hóa
 • Phía tây giáp huyện Đông Sơn
 • Phía nam giáp huyện Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn
 • Phía bắc giáp huyện Thiệu Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Thành phố Thanh Hóa có núi Hàm Rồng chạy từ làng Dương Xá phường Thiệu Dương, men theo hữu ngạn sông Mã về đến chân cầu Hàm Rồng. Núi Hàm Rồng vừa dài vừa uốn lượn, đến khúc cuối thì phình to ra như một cái đầu có miệng khổng lồ, vì thế, dân gian đặt tên là núi Hàm Rồng.

Quy hoạch thành phố Thanh Hóa, bao gồm 30 phường: An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Lam Sơn, Long Anh, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Tân Sơn, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Trường Thi và 4 xã: Đông Vinh, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Thiệu Vân.

Về quy hoạch, TP Thanh Hóa được xác định theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Bên cạnh đó, người dân có thể tham khảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính mới và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Phân khu số 06 – thành phố Thanh Hoá.

Vị trí các khu vực quy hoạch được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thành phố Thanh Hóa.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, thành phố Thanh Hóa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm đến 2030, thành phố Thanh Hóa.

Theo Điều 1 của Quyết định số 3761/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của thành phố Thanh Hóa được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 14.534,57 ha. Trong đó:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch tho hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.794,49 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 523,15 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 • Đất nông nghiệp: 1,30 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 80,70 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Thanh Hoá.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Thanh Hóa
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Thanh Hóa

Theo đó, thành phố Thanh Hoá sẽ công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển inh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Khuyến hích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất ở, với đất xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát, xác định chính xác ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4400/QĐ-UBND vê việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Thanh Hóa.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Thanh Hóa với tổng diện tích đất tự nhiên 14.534,59 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 5.740,32 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8.584,02 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 210,25 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 646,75 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 92,12 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 775,68 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 37,13 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Thanh Hóa là 10,47 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 0,35 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10,12 ha

Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2022: (Chi tiết theo Phụ biểu số 05 đính kèm)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Thanh Hóa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây