Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thường...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân – Thanh Hóa đến 01/2023

690
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân – Thanh Hóa. Cập nhật đến 30/01/2023 bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị và các công trình, dự án của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Thường Xuân được thành lập năm 1837 (năm Minh Mạng thứ 18) với tên gọi là Châu Thường, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đổi tên là huyện Thường Xuân. Huyện có chung 17 km đường biên giới với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Huyện Thường Xuân nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Huyện Thường Xuân có diện tích tự nhiên 1.107,17 km², là huyện rộng nhất tỉnh Thanh Hóa, dân số năm 2018 là 104.920 người, gồm các dân tộc: TháiMườngKinh, mật độ dân số đạt 95 người/km².


Quy hoạch Huyện Thường Xuân, bao gồm thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ) và 15 xã: Bát MọtLuận KhêLuận ThànhLương SơnNgọc PhụngTân ThànhThọ ThanhVạn XuânXuân CaoXuân ChinhXuân DươngXuân LẹXuân LộcXuân ThắngYên Nhân.

Định hướng về cơ cấu kinh tế, hạ tầng giao thông

Cơ cấu kinh tế của huyện gồm lâm nghiệp: 40%; nông nghiệp: 30%; dịch vụ – tiểu thủ Công nghiệp: 30%. Về giao thông có Đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15 chạy qua địa bàn huyện.

Về công nghiệp, có CCN – tiểu thủ công nghiệp thị trấn Thường Xuân (giai đoạn 1) được quy hoạch 23,4 ha. Hiện huyện Thường Xuân đang chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết CCN giai đoạn 2, mở rộng diện tích khoảng 30 ha.


Ngoài ra, CCN Khe Hạ, diện tích khoảng 30 ha tại xã Luận Thành, do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng thương mại Trường Xuân – công ty cổ phần làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư hơn 259 tỷ đồng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thường Xuân

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Số: 3459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung quy hoạch như sau:

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất trong thời kỳ quy hoạch được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 110.717,35 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 99.905,52 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.018,34 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 793,49 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.488,89 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 358,38 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đất vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 476,45 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 17,62 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 24/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3587/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thường Xuân.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thường Xuân được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 110.717,35 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 100.613,75 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8.820,61 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 1.282,98 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Thường Xuân được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 203,44 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 30,07 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 257,22 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 67,07 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,99 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Thường Xuân:

 • Đất nông nghiệp: 0,30 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3,77 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thường Xuân được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Thông tin quy hoạch tại Thường Xuân

Thông tin quy hoạch tại Thường Xuân bao gồm các khu đô thị, quy hoạch chung thị trấn, xây dựng và mở rộng thị trấn Thường Xuân đến 2030, có văn bản kèm theo:

Tài liệu kèm theo:

Tài liệu tham khảo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây