Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thường...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đến 12/2023

966
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Cập nhật 01/12/2023, gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Thường Xuân được thành lập năm 1837 (năm Minh Mạng thứ 18) với tên gọi là Châu Thường, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đổi tên là huyện Thường Xuân. Huyện có chung 17 km đường biên giới với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Huyện Thường Xuân nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc
  • Phía đông giáp huyện Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn và huyện Như Thanh
  • Phía nam giáp huyện Như Xuân và huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
  • Phía tây giáp huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Huyện Thường Xuân có diện tích tự nhiên 1.107,17 km², là huyện rộng nhất tỉnh Thanh Hóa, dân số năm 2018 là 104.920 người, gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh, mật độ dân số đạt 95 người/km².


Quy hoạch Huyện Thường Xuân, bao gồm thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ) và 15 xã: Bát Mọt, Luận Khê, Luận Thành, Lương Sơn, Ngọc Phụng, Tân Thành, Thọ Thanh, Vạn Xuân, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Dương, Xuân Lẹ, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Yên Nhân.

Định hướng về cơ cấu kinh tế, hạ tầng giao thông

Cơ cấu kinh tế của huyện gồm lâm nghiệp: 40%; nông nghiệp: 30%; dịch vụ – tiểu thủ Công nghiệp: 30%. Về quy hoạch giao thông có Đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15 là những tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn huyện.

Về công nghiệp, có Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thị trấn Thường Xuân (giai đoạn 1) được quy hoạch 23,4 ha. Hiện huyện Thường Xuân đang chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết CCN giai đoạn 2, mở rộng diện tích khoảng 30 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Ngoài ra, Cụm công nghiệp Khe Hạ, diện tích khoảng 30 ha tại xã Luận Thành, do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng thương mại Trường Xuân – công ty cổ phần làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư hơn 259 tỷ đồng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Thường Xuân

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Số: 3459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung quy hoạch như sau:


Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất trong thời kỳ quy hoạch được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 110.717,35 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.488,89 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 358,38 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đất vào sử dụng cho các mục đích

  • Đất nông nghiệp: 476,45 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 17,62 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thường Xuân

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 24/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3587/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thường Xuân.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thường Xuân được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 110.717,35 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 100.613,75 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.820,61 ha; Đất chưa sử dụng: 1.282,98 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thường Xuân được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

*Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thường Xuân với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:    

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: (1) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.414,71 ha; (2) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 873,26 ha; (3) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 11,27 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp 450,46 ha; đất phi nông nghiệp 27,87 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân.

*Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch như sau: Tổng diện tích đất tự nhiên là 110.717,35 ha; trong đó: Nhóm đất nông nghiệp 100.607,46 ha; nhóm đất phi nông nghiệp 8.833,31 ha; nhóm đất chưa sử dụng 1.276,58 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất: Đất nông nghiệp 166,32 ha; đất phi nông nghiệp 29,27 ha.

Về Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (1) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 238,38 ha; (2) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 48,27 ha; (3) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,41 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đất nông nghiệp 0 ha; đất phi nông nghiệp 10,41 ha. Quyết định cũng phê duyệt Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn huyện Thường Xuân.

UBND tỉnh giao UBND huyện Thường Xuân tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân; công bố, công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Ranh giới lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Thường Xuân với 16 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 15 xã). Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng hơn 1.107 km2.

Về quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030, dân số toàn huyện đạt khoảng 98.000 người, dân số thành thị khoảng 31.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 32%. Dự báo đến năm 2045, dân số toàn huyện đạt khoảng 110.000 người, dân số thành thị khoảng 41.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37%.

Về quy mô đất đai: Dự báo đất xây dựng đô thị phát triển mới đến năm 2030 khoảng 620ha – 780ha. Dự báo đất xây dựng đô thị phát triển mới đến năm 2045 khoảng 820ha – 1020ha.

Tính chất, chức năng, vai trò của vùng:  Là vùng sinh thái rừng đầu nguồn, vùng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ và công nghiệp; Có vai trò quan trọng đảm bảo môi trường sinh thái, nguồn nước, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh thuộc vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin quy hoạch khu đô thị, dân cư tại Thường Xuân

Thông tin quy hoạch tại Thường Xuân bao gồm các khu đô thị, quy hoạch chung thị trấn, xây dựng và mở rộng thị trấn Thường Xuân đến 2030, có văn bản kèm theo:

Tài liệu kèm theo:

Tài liệu tham khảo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây