Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đến 07/2024

4772
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Cập nhật đến 23/07/2024, gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Quảng Xương có 26 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thị trấn Tân Phong, Xã Tiên Trang, Xã Quảng Bình, Xã Quảng Chính, Xã Quảng Định, Xã Quảng Đức, Xã Quảng Giao, Xã Quảng Hải, Xã Quảng Hòa, Xã Quảng Hợp, Xã Quảng Khê, Xã Quảng Lộc, Xã Quảng Long, Xã Quảng Ngọc, Xã Quảng Lưu, Xã Quảng Nham, Xã Quảng Ninh, Xã Quảng Nhân, Xã Quảng Phúc, Xã Quảng Thạch, Xã Quảng Thái, Xã Quảng Trạch, Xã Quảng Trung, Xã Quảng Trường, Xã Quảng Văn, Xã Quảng Yên

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Quảng Xương

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3458/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Quảng Xương. Nội dung quy hoạch như sau:


1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 17.446,94 ha.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.439,24 ha
 • Chuyển đổi c cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 66,60 ha.

3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


 • Đất nông nghiệp: 0,44 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 89,62 ha

Vị trí, diện tích các hu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quảng Xương
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương có các quy hoạch phân khu đô thị như:

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi)
 • Quy hoạch chung đô thị Cống Trúc, huyện Quảng Xương đến năm 2025.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:


Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Xương.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Xương được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 17.446,94 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 9.841,92 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 7.292,89 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 312,13 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Quảng Xương được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 411,61 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 89,11 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 486,52 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 15,65 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Quảng Xương:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2,30 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quảng Xương được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 5445/QĐ_UBND về việc Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo quyết định, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch gồm: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Quảng Xương, bao gồm 26 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 25 xã), Diện tích lập quy hoạch khoảng 174,47 km2, ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau:

Tính chất quy hoạch được xác định Là địa bàn chiến lược, khu vực kết nối, hỗ trợ phát triển cho tam giác tăng trưởng thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn qua 2 hành lang kinh tế dọc tuyến đường ven biển và dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Theo đồ án quy hoạch, huyện Quảng Xương sẽ phát triển chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn đến năm 2030 phát triển huyện Quảng Xương là thị xã – đô thị loại IV; giai đoạn đến năm 2045 là đô thị loại III trở lên.

Định hướng phát triển không gian vùng

 • Phát triển các đô thị dọc theo Quốc lộ 1A tại các khu vực trọng tâm bao gồm: thị trấn Tân Phong (cửa ngõ phía Bắc), đô thị Tiên Trang (cửa ngõ phía Nam) và khu vực Cống Trúc.
 • Xây dựng 02 tuyến đường mới để tăng cường kết nối về phía Tây huyện, bao gồm: Tuyến Quốc lộ 47C kéo dài nối với đường Thái – Bình (kết nối vùng huyện Quảng Xương với huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân; tuyến nối đường bộ ven biển với nút giao đường bộ cao tốc tại huyện Nông Cống (nút giao Vạn Thiện) hình thành tuyến kết nối du lịch biển Quảng Xương với các khu du lịch lớn của tỉnh như: Sầm Sơn, khu du lịch ven biển Quảng Xương, khu du lịch Bến En.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Quảng Xương

Giai đoạn đến năm 2025: huyện Quảng Xương có 02 đô thị, dân số hiện trạng khu vực dự kiến phát triển đô thị: 32.752 người, dự báo dân số đô thị đến năm 2025 khoảng 40.000 người.

1- Thị trấn Tân Phong:

 • Phạm vi ranh giới: diện tích: 1.463ha.
 • Dân số hiện trạng: 21.074 người, đến năm 2025 dân số dự báo khoảng 25.000 người.
 • Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035.

Theo quyết định, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương có ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp thành phố Thanh Hóa;
 • Phía Nam giáp xã Quảng Ninh, xã Quảng Hợp;
 • Phía Đông giáp xã Quảng Định, xã Quảng Đức;
 • Phía Tây giáp xã Quảng Trạch, xã Quảng Hòa

Tính chất, chức năng đô thị Là thị trấn huyện lị, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của huyện Quảng Xương. Là đầu mối giao thương, dịch vụ thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có vai trò kết nối, hỗ trợ thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận.

Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng thị trấn Tân Phong
Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng thị trấn Tân Phong

Định hướng phát triển không gian đô thị Thị trấn Tân Phong phát triển trên cơ sở các trục không gian chủ đạo như Quốc lộ 1, đường tránh phía Đông, đường tránh phía Tây Quốc lộ 1, đường Thanh Niên và các tuyến đường Bắc Nam, Đông Tây qua đô thị

Hướng phát triển của đô thị: Phát triển về phía Đông Bắc và phía Tây Nam trên cơ sở quy hoạch mới tuyến giao thông và quỹ đất thuận lợi xây dựng. Tập trung phát triển các khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại hoàn chỉnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các phân khu chức năng thị trấn Tân Phong
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các phân khu chức năng thị trấn Tân Phong

2- Đô thị Tiên Trang:

 • Phạm vi ranh giới: bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tiên Trang với tổng diện tích 1.031ha.
 • Dân số hiện trạng: 11.678 người, dự báo đến năm 2025 dân số khoảng 15.000 người.
 • Tính chất: Là đô thị du lịch, dịch vụ thương mại và sản xuất công nghiệp.

Giai đoạn đến năm 2030: Phát triển huyện Quảng Xương trở thành thị xã, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV:

 • Dân số toàn huyện khoảng 230.000 người, dân số nội thị khoảng 165.000 người.
 • Khu vực nội thị bao gồm các phường: Tân Phong, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Thái, Quảng Lộc, Quảng Khê, Tiên Trang, Quảng Chính, Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Trung, Quảng Yên, Quảng Trạch.
 • Khu vực ngoại thị gồm các xã: Quảng Hòa, Quảng Long, Quảng Văn, Quảng Hợp, Quảng Ngọc, Quảng Phúc, Quảng Trường.

Định hướng đến năm 2045: Dự báo dân số toàn huyện khoảng 260.000 người, dân số nội thị khoảng 195.000 người.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Quảng Xương

Theo đồ án quy hoạch, phát triển huyện Quảng Xương đến năm 2045 có 1 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp tổng diện tích khoảng 925 ha bao gồm:

* Các khu, cụm công nghiệp bổ sung

 • Khu công nghiệp Lưu Bình tại khu vực xã Quảng Lưu, Quảng Bình, Quảng Lộc, diện tích 500 ha (theo định hướng quy hoạch tỉnh Thanh Hóa);
 • Cụm công nghiệp Tân Trạch tại thị trấn Tân Phong và xã Quảng Trạch, diện tích 60 ha (theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND, ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương đến năm 2035);
 • Cụm công nghiệp Quảng Văn (sau năm 2030), diện tích 60 ha (khai thác lợi thế dọc tuyến Quốc lộ 47C kéo dài).

*Các cụm công nghiệp điều chỉnh quy mô:

 • CCN Nham Thạch: Điều chỉnh diện tích từ 15 ha thành 16,8 ha (mở rộng trên cơ sở quỹ đất có thể bố trí được);
 • CCN Quảng Yên: Điều chỉnh diện tích từ 65 ha thành 60,0 ha (Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 14/10/2021);
 • CCN, TTCN nghề cói (xã Quảng Khê – Quảng Chính): Điều chỉnh diện tích từ 40 ha thành 20,0 ha; (thu hẹp nhằm phát triển về một phía tuyến đường nối Quốc lộ 45 với đường ven biển);
 • CCN Nam Thành phố Thanh Hóa: Điều chỉnh khu công nghiệp Nam thành phố diện tích từ 150 ha thành cụm công nghiệp Nam thành phố, phần diện tích trong địa bàn huyện Quảng Xương khoảng 23,2 ha.

* Các cụm công nghiệp giữ nguyên quy mô:

 • CCN Cống Trúc, diện tích 75 ha;
 • CCN Tiên Trang, diện tích 50 ha;
 • CCN Quảng Ngọc, diện tích 60 ha.

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Quảng Xương

Hệ thống hạ tầng giao thông huyện Quảng Xương được xác định cụ thể như sau:

Quốc lộ:

 • Quốc lộ 1A: Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 4 làn xe.
 • Quốc lộ 45: Thuộc nhóm quốc lộ chính yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Đoạn qua huyện Quảng Xương quy mô đường cấp III-IV, 2-4 làn xe.
 • Quốc lộ 10 kéo dài: Thuộc nhóm quốc lộ chính yếu khu vực phía Bắc. Xây dựng mới tuyến với quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.
 • Đường bộ ven biển: Xây dựng tuyến đoạn qua huyện Quảng Xương là đường đô thị, lộ giới 48,0m.

Đường tỉnh:

 • Đường tỉnh 504: Nâng cấp đoạn từ Quảng Ngọc đến Quốc lộ 45 đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe. Kéo dài tuyến từ điểm giao với Quốc lộ 45 đi huyện Đông Sơn.
 • Đường tỉnh 511: Giữ quy mô đường cấp III, mở rộng nền đạt 4 làn xe.
 • Xây dựng mới tuyến nối QL 45 với đường bộ ven biển tại xã Quảng Nham, đạt tối thiểu quy mô đường cấp IV.
 • Xây dựng mới đoạn từ QL 47C kéo dài nối với đường Thái Bình, đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe.

Đường huyện:

 • Nâng cấp, mở rộng các đoạn hiện có và xây dựng mới một số đoạn để hoàn chỉnh kết nối toàn tuyến, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, từ 2 đến 4 làn xe. Các tuyến, đoạn tuyến còn lại được nâng cấp, chỉnh tuyến các đoạn khó khăn đạt tối thiểu đường cấp IV, 2 làn xe. Đảm bảo kết nối tốt các khu vực trong huyện.
 • Xây dựng mới tuyến đường từ cầu Thắng Phú đi QL1A, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 đến 4 làn xe.

Thông tin quy hoạch các xã trên địa bàn huyện Quảng Xương

Tài liệu kèm theo:


4.9/5 - (11 bình chọn)
Bài trướcBản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa đến 07/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đến 07/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây