Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thiệu...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa – Thanh Hóa đến 01/2023

1329
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật đến 30/01/2023, bao gồm: giao thông, phát triển công nghiệp, không gian đô thị của các thị trấn, các xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Định hướng quy hoạch huyện Thiệu Hóa

Quy hoạch xác định đến năm 2045, huyện Thiệu Hóa sẽ trở thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh. Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với phát triển du lịch văn hóa trải nghiệm.

Huyện Thiệu Hóa được định hướng quy hoạch phân làm 4 tiểu vùng.

 • Vùng I (vùng kinh tế động lực của huyện), gồm 7 xã, thị trấn: thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Phú, Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Long, Tân Châu, Thiệu Giao, diện tích khoảng 4.591 ha.
 • Vùng II (vùng Tây Nam hữu ngạn sông Chu), gồm 6 xã: Thiệu Toán, Thiệu Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Viên, Thiệu Lý, diện tích khoảng 3.793 ha.
 • Vùng III (vùng Tây tả ngạn sông Chu), gồm 6 xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Phúc, diện tích khoảng 3.477 ha.
 • Vùng IV (vùng Đông tả ngạn sông Chu), gồm 6 xã: Thiệu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh, diện tích khoảng 4.176 ha.

Ngoài các vùng trên, toàn bộ huyện Thiệu Hóa chia thành 3 tiểu vùng để kiểm soát, quản lý trong quá trình thực hiện quy hoạch.


 • Vùng phát triển xây dựng (khoảng 6.094 ha), bao gồm khu vực thị trấn Thiệu Hóa (thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú), đô thị Hậu Hiền (xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên), đô thị Giang Quang (xã Thiệu Giang và xã Thiệu Quang), đô thị Ngọc Vũ (xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ),
 • Vùng hạn chế xây dựng (khoảng 8.866 ha), các khu vực sản xuất nông nghiệp. Các khu vực này chủ yếu xây dựng giữ nguyên hiện trạng, phát triển các khu chức năng, các điểm dân cư nông thôn theo nhu cầu thực tế góp phần giữ ổn định đất nông nghiệp, tạo các đệm xanh xung quanh khu vực đô thị để kiểm soát đô thị, giữ gìn môi trường.
 • Vùng cấm xây dựng, bao gồm các khu vực (khoảng 1.030 ha) núi Bằng Trình, núi Đọ, khu vực thuộc hành lang lũ của hệ thống sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chày.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, du lịch huyện Thiệu Hóa

Về công nghiệp:

Quy hoạch cũng xác định công nghiệp hóa và dịch vụ là thế mạnh của huyện, còn nông nghiệp, thủy sản là nền tảng tạo sự phát triển bền vững.


 • Đối với không gian phát triển công nghiệp, giai đoạn đến năm 2030. Giữ nguyên các cụm công nghiệp theo quy hoạch cụm công nghiệp toàn tỉnh để thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện.
 • Giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2045. Điều chỉnh lại quy mô và bổ sung thêm các cụm công nghiệp mới để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với tình hình phát triển của huyện.
 • Tổng diện tích các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2045 khoảng 241 ha, thu hút khoảng 20.000 lao động, ưu tiên sử dụng lao động người địa phương.
 • Định hướng các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, như: may mặc, da giày (để giải quyết lao động); chế biến rau quả, nông sản, chế biến thủy sản; cơ khí, sửa chữa, sản xuất thủ công mỹ nghệ…

Về quy hoạch phát triển du lịch:

Xây dựng khu sinh thái, bến du lịch để khai thác cảnh quan ven sông Chu, sớm hình thành tuyến du lịch đường sông kết nối từ TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa qua huyện Thiệu Hóa đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Xây dựng Thiệu Hóa trở thành điểm trung chuyển, hỗ trợ và kết nối phát triển du lịch cho khu vực TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.


Hình thành 2 tuyến du lịch kết nối các khu vực trong vùng huyện Thiệu Hóa, đó là:

 • Tuyến đường bộ, du lịch trải nghiệm khu làng nghề, khu sản xuất nông nghiệp.
 • Tuyến du lịch đường thủy, đề xuất 3 bến thuyền gắn với điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa tâm linh: chùa Thái Bình (núi Bằng Bình), di tích Núi Đọ – mộ Vua Lê Ý tông, làng nghề đúc đồng Trà Đông, đền thờ Lê Văn Hưu, đền thờ Trà Đông, Cụm di tích cách mạng Yên Lộ.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thiệu Hóa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Số: 3387/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Nội dung quy hoạch như sau:

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Thiệu Hóa với tổng diện tích tự nhiên: 15.991,72 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 8.533,94 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 7.331,93 ha.
 • Nhóm đất chư sử dụng: 125,85 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.923,53 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 141,63 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 7,21 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 94,68 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thiệu Hóa
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Thiệu Hóa

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 26/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3613/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thiệu Hóa.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thiệu Hóa được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 15.991,72 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 10.277,39 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 5.503,42 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 210,91 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Thiệu Hóa được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 117,69 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 13,30 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 145,02 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 6,30 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Thiệu Hóa:

 • Đất nông nghiệp: 0,11 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 16,18 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thiệu Hóa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Quy hoạch mở rộng đô thị Hậu Hiền huyện Thiệu Hóa đến 2040

Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Theo quyết định, Phạm vi nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị Hậu Hiền có tổng diện tích tự nhiên 1.534,6 ha thuộc địa giới hành chính các xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên. Ranh giới được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp: sông Chu;
 • Phía Nam giáp: huyện Triệu Sơn;
 • Phía Đông giáp: xã Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Phúc;
 • Phía Tây giáp: xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa

Quy hoạch đô thị Hậu Hiền được xác định theo từng giai đoạn, Cụ thể như sau:

 • Giai đoạn 2021 – 2025: Xây dựng phát triển đô thị Hậu Hiền theo quy hoạch chung được phê duyệt; công nhận khu vực xã Minh Tâm đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở nguyên trạng xã Minh Tâm;
 • Giai đoạn 2026 – 2030: Công nhận khu vực thị trấn Hậu Hiền và khu vực dự kiến mở rộng (xã Thiệu Viên) đạt các tiêu chí đô thị loại V. Sáp nhập thị trấn Hậu Hiền và xã Thiệu Viên để thành lập đơn vị hành chính đô thị mới theo phạm vi ranh giới quy hoạch chung được phê duyệt;
 • Giai đoạn 2030 – 2040: Hoàn thiện các chỉ tiêu theo tiêu chí đô thị loại V và các chỉ tiêu được xác định tại quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền.

Cùng ngày tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Theo quyết định, Phạm vi nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đến năm 2035 có tổng diện tích khoảng 1.720,8 ha gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Phú. Ranh giới được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp xã Thiệu Long, Thiệu Công;
 • Phía Nam giáp xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa và xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn;
 • Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên, xã Tân Châu, xã Thiệu Duy;
 • Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc, xã Thiệu Vận.

Mục tiêu phát triển của đô thị thị trấn Thiệu Hóa được xác định với những nội dung chính như sau:

 • Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, có kế hoạch và phát huy những lợi thế có sẵn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt. Khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực.
 • Đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của thị trấn cũng như của huyện Thiệu Hóa.
 • Định hướng phát triển đô thị, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị trấn Thiệu Hóa.

Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4954/QĐ_UBND Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Theo quyết định, Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên; giới hạn cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp: sông Chu;
 • Phía Nam giáp: huyện Triệu Sơn;
 • Phía Đông giáp: xã Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Phúc;
 • Phía Tây giáp: xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa.

Tính chất, chức năng đô thị Là đô thị loại V, có chức năng là trung tâm dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận.

Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 1.534,6 ha. Trong đó: xã Minh Tâm khoảng 1041,8 ha; xã Thiệu Viên khoảng 492,8ha.

Quy mô dân số: Dân số hiện trạng khoảng 15.830 người; Dự báo đến năm 2030 khoảng 20.000 người; đến năm 2040 khoảng 25.000 người; dân số tăng thêm khoảng 9.170 người.

Quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa

Ngày 8/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo quyết định, Quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng: 1.351,6 ha (gồm xã Thiệu Ngọc: 746,5 ha; xã Thiệu Vũ: 605,1 ha). Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa; có ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía Đông giáp các xã Thiệu Thành, Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa;
 • Phía Tây giáp các xã Xuân Vinh, Thọ Trường, huyện Thiệu Hóa;
 • Phía Nam giáp sông Chu;
 • Phía Bắc giáp các xã Yên Lạc, Định Tăng, huyện Yên Định.

Tính chất quy hoạch đô thị Ngọc Vũ được xác định Là đô thị loại V, có chức năng là trung tâm dịch vụ thương mại; tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch di sản văn hóa. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Bắc huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây