Trang chủ Khu công nghiệp Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn đang hoạt...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn đang hoạt động và thành lập mới

295
0

Theo thống kê đến tháng 1/2022, tỉnh Lạng Sơn có 3 Khu công nghiệp được quy hoạch đang hoạt động và 16 Cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 01/9/2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát cụ thể như sau:

 • Đến năm 2030, Lạng Sơn cơ bản trở thành tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; ngành công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế chung toàn tỉnh.
 • Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Khuyến khích phát triển công nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng nguồn nguyên liệu, nhân công tại chỗ; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, gia công, tái chế và sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp.
 • Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng điện có trong quy hoạch và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sơ đồ vị trí và liên kết vùng khu công nghiệp Hữu Lũng
Sơ đồ vị trí và liên kết vùng khu công nghiệp Hữu Lũng

Danh sách các Khu công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Tính đến tháng 1/2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 2 khu công nghiệp bao gồm khu công nghiệp Đồng Bành và khu công nghiệp Hữu Lũng. Trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng có khu công nghiệp Hồng Phong. Ngoài ra, tỉnh cũng quy hoạch phát triển 16 cụm công nghiệp. Dưới đây là danh sách chi tiết các khu công nghiệp Lạng Sơn mới nhất.


1- Khu công nghiệp Đồng Bành

Khu công nghiệp Đồng Bành nằm trong Quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/08/2007.

Khu công nghiệp Đồng Bành được thành lập tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nằm dọc 2 bên bờ Sông Thương, thuộc địa bàn một số thôn của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và một số thôn của thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

 • Quy mô: 162 ha (Ban đầu là 321,76 ha)
 • Vị trí: Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn

2- Khu công nghiệp Hữu Lũng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, (Quyết định số 581/QĐ-UBND, ngày 08/3/2021).


Theo đó, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000.

 • Vị trí: Thuộc địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.
 • Quy mô: 599,76 ha (600ha).

Nội dung nghiên cứu quy hoạch gồm:  Phân tích đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch và xác định quy mô phát triển, cơ cấu tổ chức quy hoạch, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, đề xuất định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kĩ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch./.

3- Khu công nghiệp Hồng Phong

Khu công nghiệp Hồng Phong được định hướng quy hoạch trong Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.


 • Vị trí: Thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Quy mô: 400 ha

Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điểu chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Đưa KCN Đồng Bành với diện tích 321,76 ha ra khỏi quy hoạch KCN ̣ tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do việc phát triển KCN này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng không thuận lợi, không thu hút được các nhà đầu tư; qua hơn 13 năm kể từ khi có quy hoạch và thành lập KCN đến nay việc triển khai thực hiện không hiệu quả. Sau khi điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch KCN, các dự án đầu tư đã được triển khai và phê duyệt ṭại KCN Đồng Bành hiện nay sẽ được gom ̣ lại ṭổ chức thành Cụm công nghiệp Đồng Bành theo quy đinh của pháp luât.

Bổ sung KCN Hữu Lũng vào quy hoạch KCN tỉnh Lạng Sơn với diện ̣tích 762 ha (thay thế KCN Đồng Bành); đảm bảo phù hơp với quy hoạch ̣ phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dung đất tỉnh Lang Sơn.

Danh sách Cụm công nghiệp tại Lạng Sơn

1- Cụm công nghiệp Hợp Thành 1

 • Quy mô: 8,5 ha
 • Vị trí: Thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

2- Cụm công nghiệp Na Dương

 • Quy mô: 270ha
 • Vị trí: Huyện Lộc Bình

3- Cụm công nghiệp Na Dương 2

 • Quy mô:
 • Vị trí: tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Việt Nam

4- Cụm công nghiệp Đình Lập 1

 • Quy mô: 8,5 ha
 • Vị trí: Huyện Đình Lập

5- Cụm công nghiệp Đình Lập 2

 • Quy mô: 75 ha
 • Vị trí: Huyện Đình Lập

Ngoài ra, còn có các Cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn các huyện như: Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn.BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây