Bản đồ Quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Lộc Bình là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía đông tỉnh Lạng Sơn, có vị trí địa lý:

Huyện lỵ là thị trấn Lộc Bình nằm trên Quốc lộ 4, cách thành phố Lạng Sơn 20 km về phía đông nam và cách biên giới Việt – Trung 15 km về phía đông bắc.

Quy hoạch Huyện Lộc Bình, bao gồm 2 thị trấn: Lộc Bình (huyện lỵ), Na Dương và 19 xã: Ái Quốc, Đồng Bục, Đông Quan, Hữu Khánh, Hữu Lân, Khánh Xuân, Khuất Xá, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Minh Hiệp, Nam Quan, Sàn Viên, Tam Gia, Thống Nhất, Tĩnh Bắc, Tú Đoạn, Tú Mịch, Xuân Dương, Yên Khoái.


Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 4B chạy qua địa bàn huyện và các tuyến tỉnh lộ 236, 237 và 237C

Thông tin quy hoạch tại huyện Lộc Bình

Ngày 14/11/2022, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình huyện Lộc Bình và vùng phụ cận đến năm 2035 đạt các chỉ tiêu về quy mô diện tích, dân số, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Đồng thời đây cũng là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh và cấp vùng kinh tế, công nghiệp, năng lượng, du lịch và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn. Phạm vi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình được thực hiện trong địa giới hành chính của thị trấn Lộc Bình và một phần các xã Hữu Khánh, Tú Đoạn, Đồng Bục tăng từ 1.777ha lên khoảng 2.948 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000. Tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực như: Quy hoạch thị trấn Lộc Bình sát với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm bố trí hợp lý khu tái định cư cho nhân dân; quy hoạch các công trình liên quan đến công tác quy hoạch phải đồng bộ. Rà soát địa danh mới sáp nhập; quy hoạch nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí của trẻ em cho hợp lý; quy hoạch khu bãi đỗ xe; quy hoạch thu gom và xử lý rác thải…

Ngày 13/5/2022, UBND huyện tổ chức họp thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái ven sông Kỳ cùng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái ven sông Kỳ cùng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình có quy mô với tổng diện tích quy hoạch chi tiết khoảng 12,26 ha; quy mô dân số khoảng 1.000-2000 người.


Việc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái ven sông Kỳ cùng, thị trấn Lộc Bình theo hướng hình thành và phát triển khu đô thị mới, góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Bình nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Lộc Bình

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 6/7/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Lộc Bình.

Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với nội dung như sau: Diện tích, cơ cấu các loại đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 01 kèm theo Quyết định này; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 02 kèm theo Quyết định này; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: số liệu chi tiết được thể hiện tại Biểu số 03 kèm theo Quyết định này.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lộc Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lộc Bình

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Lộc Bình cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Biểu kèm theo quyết định)

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, tổng diện tích đất tự nhiên là 98,642.92 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 87,326.82 ha; Đất phi nông nghiệp: 9,961.80 ha; Đất chưa sử dụng: 1,354.30 ha;

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến 2030, huyện Lộc Bình được xác định với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,764.83 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1,468.26 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 12.75 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đến năm 2030, bao gồm: Đất nông nghiệp là 115.48 ha; Đất phi nông nghiệp: 42.96 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lộc Bình.

Theo quyết định, Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lộc Bình.

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Theo quyết định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau:

  • Tổng số công trình, dự án: 08 công trình, dự án.
  • Tổng diện tích đất sử dụng: 36.608,3 m2 (làm tròn 3,66 ha).
  • Danh mục chi tiết công trình, dự án: tại (Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Theo quyết định số 2102/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lộc Bình được phân bổ với tổng  diện tích 98,642.92 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 88,409.98 ha; Đất phi nông nghiệp: 8,861.70 ha; Đất chưa sử dụng: 1,371.24 ha. 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Bình gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 684.78 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,168.54 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 4.92 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 của huyện Lộc Bình, bao gồm: Đất nông nghiệp: 648.47 ha; Đất phi nông nghiệp: 116.11 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho năm kế hoạch 2023, bao gồm: Đất nông nghiệp: 114.88 ha; Đất phi nông nghiệp: 26.62 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lộc Bình.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây