Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đến 04/2024

5978
0

Bản đồ quy hoạchkế hoạch sử dụng đất huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 18/04/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Vị trí huyện Lục Ngạn

Quy hoạch huyện Lục Ngạn, bao gồm thị trấn Chũ (huyện lỵ) và 28 xã: Biển Động, Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Kim Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Phì Điền, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Quý Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 kế hoạch sử dụng đất, huyện Lục Ngạn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 732 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn. Nội dung như sau:


Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên huyện Lục Ngạn là: 103.251,37 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 75.444,37 ha; Đất phi nông nghiệp: 27.630,27 ha; Đất chưa sử dụng: 176,73 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.398,79 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.800,00 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 2.218,37 ha; Đất phi nông nghiệp: 31.49 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Ngạn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Ngạn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 75.643,20 ha lên 75.681,76 ha, đất phi nông nghiệp từ 25.213,06 ha lên 27.384,04 ha, đất chưa sử dụng từ 2.395,10 ha xuống còn 185,57 ha.


Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.112,72 ha; chuyển đổi đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 269,65 ha; đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng là 63,50 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 36,52 ha.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 2.038,15 ha, đất phi nông nghiệp là 34,64 ha.

UBND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 10/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Ngạn.

Theo đó, phân bổ 103.251,36 ha đất, trong đó đất nông nghiệp là 75.242,60 ha, đất phi nông nghiệp 25.613,73 ha, đất chưa sử dụng 2.395,04 ha.

Thực hiện thu hồi 634,13 ha đất nông nghiệp, 5,16 ha đất phi nông nghiệp, 0,10 ha đất chưa sử dụng. Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện chuyển 394,04 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Đưa 0,20 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Ngạn.

Quyết định nêu rõ, UBND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Ngạn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lục Ngạn.

Theo đó, bổ sung diện tích thu hồi đất nông nghiệp là 72,293 ha, đất phi nông nghiệp là 0,2 ha. Điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 61,973 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 2 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,5 ha. Các công trình, dự án cần thu hồi đất có diện tích là 72,293 ha; công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích là 64,273 ha.

Quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn

Quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang để phát triển tạo sự đột phá trong thời gian tới, huyện đang đề xuất, đầu tư một số tuyến giao thông huyết mạch.

Một số dự án giao thông đang được đầu tư như:

  • Dự án xây dựng DDT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đỉnh, nối QL 31 với DDT293);
  • Xây dựng cầu Chữ trên DDT289, thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.
  • Dự án cải tạo, nâng cấp DDT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần
  • Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Lục Nam-Chủ.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới 19 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Lục Ngạn hiện nay, gồm: Giáp Sơn, Phì Điền, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Đèo Gia, Biển Động, Tân Hoa, Kim Sơn, Biên Sơn, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Tân Quang, Tân Lập, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Mộc, một phần diện tích xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (phần diện tích không nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang) và một phần diện tích của xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động (thuộc Trường bắn Quốc gia KV1).

Định hướng phát triển không gian huyện Lục Ngạn

Không gian huyện Lục Ngạn được xác định thành 4 vùng. Cụ thể như sau:

Phân vùng 1 (Phân vùng động lực tổng hợp), phạm vi dọc theo QL.31 từ Tây sang Đông, bao gồm 08 đơn vị hành chính xã hiện tại: Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc, Tân Hoa, Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận. Phân vùng phát triển đô thị, hình thành trung tâm tổng hợp hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ đô thị…

Phân vùng 2 (Phân vùng trung tâm sinh thái, cộng đồng), phạm vi phía Bắc huyện Lục Ngạn, bao gồm 08 đơn vị hành chính xã hiện tại: Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Biên Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý và phần diện tích của xã Thanh Hải (không nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang). Phân vùng phát triển đô thị, các chức năng dịch vụ sinh thái gắn với cảnh quan hồ Cầm Sơn, phát triển du lịch, dịch vụ cộng đồng, sản xuất nông – lâm sản, chăn nuôi…

Phân vùng 3 (Phân vùng sản xuất nông – lâm sản chất lượng cao), phạm vi phía Nam sông Lục Nam, bao gồm 03 đơn vị hành chính xã hiện tại: Tân Lập, Tân Mộc, Đèo Gia. Phân vùng phát triển vùng trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông – lâm sản chất lượng cao; hình thành các dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với sông Lục Nam.

Phân vùng 4 (Phân vùng quân sự), phạm vi gồm toàn bộ ranh giới Trường bắn Quốc gia TB1, thuộc huyện Lục Ngạn và xã Phúc Sơn của huyện Sơn Động. Các chức năng và hoạt động trong phân vùng chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quy hoạch không gian phát triển kinh tế vùng huyện Lục Ngạn dựa trên khung gồm: Bốn Cực tăng trưởng Phì Điền; Biển Động, Tân Sơn – Phong Vân; Tân Mộc; 4 trục động lực kinh tế: Trục động lực dọc QL.31; Trục động lực dọc theo ĐT.290 – ĐT.248 (Chũ – Biên Sơn – Phong Vân – Phong Minh – Sa Lý); Trục động lực dọc theo ĐT.291B (Chũ – Tân Lập – Đèo Gia; trục động lực dọc QL.279 (Tân Hoa – Phong Vân – Tân Sơn); 04 hành lang phụ trợ: Hàng lang ĐT.289, ĐT289.C; Hành lang ĐH.290B; Hàng lang ĐH.88; Hàng lang ĐH.84.

Định hướng không gian phát triển đô thị và nông thôn

Quy hoạch vùng huyện Lục Ngạn hình thành 04 đô thị mới gồm Phì Điền, Biển Động, Tân Sơn, Tân Mộc. Giai đoạn đến 2030, hoàn thành nâng cấp xã Biển Động thành thị trấn Biển Động. Hoàn thành nâng cấp khu vực dự kiến thành lập thị trấn Phì Điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và thành lập thị trấn Phì Điền. Hoàn thành nâng cấp xã Tân Sơn thành thị trấn Tân Sơn, đô thị loại V. Giai đoạn đến năm 2040, quy hoạch và phát triển xã Tân Mộc đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và tiến tới thành lập thị trấn.

Thông tin quy hoạch tại huyện Lục Ngạn

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới xã Phì Điền và một phần các xã Tân Hoa, Giáp Sơn, Tân Quang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp phần còn lại xã Giáp Sơn, xã Tân Hoa; phía Nam giáp xã Tân Quang, xã Đồng Cốc; phía Đông giáp phần còn lại của xã Tân Hoa và QL279; phía Tây giáp xã Giáp Sơn.

Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn
Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.845 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 12.000 người và đến năm 2040 khoảng 15.300 người. Đô thị Phì Điền có tính chất là trung tâm hành chính mới của huyện Lục Ngạn, khu vực phát triển đô thị sinh thái, gắn với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Tài liệu kèm theo:


5/5 - (1 bình chọn)
Bài trướcTOP: Những tiến sỹ trẻ và tài giỏi nhất Việt Nam
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đến 04/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây