Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Vị trí huyện Lục Nam

Quy hoạch huyện Lục Nam có diện tích 597 km2, bao gồm 2 thị trấn: Đồi Ngô (huyện lỵ), Phương Sơn và 23 xã: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Tam Dị, Thanh Lâm, Tiên Nha, Trường Giang, Trường Sơn, Vô Tranh, Vũ Xá, Yên Sơn.

Quy hoạch phát triển không gian huyện Lục Nam

Lục Nam định hướng phát triển không gian theo 4 trục, gồm :


 • Trục quốc lộ (QL) 31 từ xã Phương Sơn đến xã Tiên Nha tập trung phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch và công nghiệp theo hướng Tây – Đông
 • Trục QL37 từ xã Đan Hội đến xã Thanh Lâm ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị theo hướng Tây Nam – Đông Bắc
 • Trục đường tỉnh (ĐT) 293 từ xã Lan Mẫu đến Bình Sơn phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch theo hướng từ Tây sang Đông
 • Trục dọc sông Lục Nam theo hướng Tây Bắc – Đông Nam phát triển vận tải đường thủy và vật liệu xây dựng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Lục Nam

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 734/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam. nội dung chính như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Lục Nam được xác định với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 46,272.78 ha; Đất phi nông nghiệp: 14,469.51 ha; Đất chưa sử dụng: 120.79 ha


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030 huyện Lục Nam, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6,099.50 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,516.67 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 125.18 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến 2030: Đất nông nghiệp: 0.01 ha; Đất phi nông nghiệp: 31.49 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Nam
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Nam

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 52.320,96 ha xuống còn 47.320,72 ha, đất phi nông nghiệp từ 8.389,90 ha lên 13.434,78 ha, đất chưa sử dụng từ 152,21 ha xuống còn 107,57 ha.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5.110,29 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.093,43 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 87,00 ha.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 1,12 ha, đất phi nông nghiệp là 43,52 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Nam.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được phân bổ và đưa vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Lục Nam, bao gồm: Đất nông nghiệp là 51,038.85 ha; Đất phi nông nghiệp là 9,677.70 ha; Đất chưa sử dụng là 146.52 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện gồm: Đất nông nghiệp là 1,150.49 ha; Đất phi nông nghiệp là 95.89 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 1,310.39 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 138.18 ha; Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 50.83 ha.

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Ngày 06/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam.

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam với các chỉ tiêu được thể hiện trong Phụ lục kèm theo gồm: Điều chỉnh phân bổ diện tích các loại đất năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022; Các dự án bổ sung, điều chỉnh tên và diện tích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam.

UBND huyện Lục Nam tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Quy hoạch Cụm công nghiệp Lam Sơn 2 huyện Lục Nam

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500). Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 74ha.

Theo đó, vị trí lập quy hoạch Cụm công nghiệp Lam Sơn 2 thuộc địa giới hành chính của xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam; ranh giới được giới hạn như sau:

 • Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu;
 • Phía Nam: Giáp ĐT293;
 • Phía Đông: Giáp dân cư thôn Trại Hai, xã Yên Sơn;
 • Phía Tây: Giáp đường quy hoạch và dân cư thôn Muối, xã Lan Mẫu.

Cụm công nghiệp Lam Sơn 2 được quy hoạch với tính chất là cụm công nghiệp với ngành nghề chủ yếu gồm chế biến nông sản thực phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ thợ và di dời một số cơ sở sản xuất trong làng nghề để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lục Nam.

Việc quản lý thực hiện quy hoạch được quy định cụ thể trong “Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)” ban hành kèm theo Quyết định này./.

Khu dân cư, TMDV số 4 xã Khám Lạng, huyện Lục Nam

Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2699 /QĐ_UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, TMDV số 4 xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Theo quyết định, Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ranh giới lập quy hoạch:

 • Phía Bắc: Giáp đường tỉnh 293 kéo dài đã được quy hoạch;
 • Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng và ruộng canh tác thôn Giếng, xã Khám Lạng;
 • Phía Đông: Giáp cụm công nghiệp Tiên Hưng đã được quy hoạch;
 • Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 37.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 12 ha; Quy mô dân số khoảng: 1.300 người.

Tính chất quy hoạch được xác định là khu dân cư mới mang tính chất đô thị, có kiến trúc cảnh quan đẹp được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nội dung quy hoạch gồm:

 • Khu trung tâm đồ án quy hoạch được bố trí các dãy nhà ở liên kế, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.
 • Khu vực phía Đông Bắc đồ án được bố trí xây dựng nhà văn hóa kết hợp công viên cây xanh TDTT.
 • Bãi đỗ xe được bố trí xen kẽ trong các khu vực công cộng cũng như dân cư.
 • Các tuyến đường bê tông hiện hữu được đấu nối vào khu vực lập quy hoạch, tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh và liền mạch.
 • Quy hoạch 2 tuyến đường rộng 24,5m vuông góc với QL 37 và tỉnh lộ 293 có lòng đường rộng 12,5m hè đường rộng 6,0m mỗi bên.
 • Mở các tuyến đường quy hoạch từ Đông sang Tây và Bắc xuống Nam rộng 20,0m. Tuyến đường này song song với tuyến Quốc lộ 37 và Tỉnh lộ 293.

Các hạng mục được ưu tiên đầu tư gồm:

 • Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước…
 • Xây dựng công trình công cộng dịch vụ, thương mại, nhà văn hóa…
 • Xây dựng các khu cây xanh…

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 3, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 3, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp đường tỉnh 293; phía Nam giáp đất dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư số 2, xã Lan Mẫu; phía Tây giáp đường vanh đai 5 quy hoạch.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 15 ha, dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Khu dân cư số 3, xã Lan Mẫu là khu dân cư mới với các nhóm nhà ở thấp tầng kết hợp các công trình thương mại, hỗn hợp dịch vụ và khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe.

Đồ án quy hoạch chi tiết phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu. Tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực. Phân tích, đánh giá nhu cầu dân cư, mô hình ở phù hợp cho khu vực. Khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải…; công trình nhà ở, vườn hoa, khu vui chơi,…

Tài liệu kèm theo:


5/5 - (8 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây