Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam (Bắc Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 02/03/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Vị trí huyện Lục Nam

Quy hoạch huyện Lục Nam có diện tích 597 km2, bao gồm 2 thị trấn: Đồi Ngô (huyện lỵ), Phương Sơn và 23 xã: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Tam Dị, Thanh Lâm, Tiên Nha, Trường Giang, Trường Sơn, Vô Tranh, Vũ Xá, Yên Sơn.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Lục Nam

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Lục Nam được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam.


Lục Nam định hướng phát triển không gian theo 4 trục, gồm :

  • Trục quốc lộ (QL) 31 từ xã Phương Sơn đến xã Tiên Nha tập trung phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch và công nghiệp theo hướng Tây – Đông
  • Trục QL37 từ xã Đan Hội đến xã Thanh Lâm ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị theo hướng Tây Nam – Đông Bắc
  • Trục đường tỉnh (ĐT) 293 từ xã Lan Mẫu đến Bình Sơn phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch theo hướng từ Tây sang Đông
  • Trục dọc sông Lục Nam theo hướng Tây Bắc – Đông Nam phát triển vận tải đường thủy và vật liệu xây dựng.

Về quy hoạch đô thị:

Nhằm thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt một loại quy hoạch dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2699/QĐ_UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, TMDV số 4 xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu thương mại dịch vụ Già Khê, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500)

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 1 mở rộng, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).


Ngoài ra, huyện Lục Nam cũng đang triển khai thực hiện xây dựng một loạt dự án trên địa bàn gồm:

Vê quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Lục Nam nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ngày 7/7/2022, UBND huyện Lục Nam Công bố công khai quy hoạch cụm công nghiệp và mời gọi thu hút nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phương Sơn – Đại Lâm, Khám Lạng, huyện Lục Nam (Tài liệu công bố)

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500). Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 74ha.

Cụm công nghiệp Lam Sơn 2 được quy hoạch với tính chất là cụm công nghiệp với ngành nghề chủ yếu gồm chế biến nông sản thực phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ thợ và di dời một số cơ sở sản xuất trong làng nghề để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lục Nam.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 734/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam. nội dung chính như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Lục Nam được xác định với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 46,272.78 ha; Đất phi nông nghiệp: 14,469.51 ha; Đất chưa sử dụng: 120.79 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030 huyện Lục Nam, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6,099.50 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,516.67 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 125.18 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến 2030: Đất nông nghiệp: 0.01 ha; Đất phi nông nghiệp: 31.49 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Nam
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lục Nam

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 52.320,96 ha xuống còn 47.320,72 ha, đất phi nông nghiệp từ 8.389,90 ha lên 13.434,78 ha, đất chưa sử dụng từ 152,21 ha xuống còn 107,57 ha.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5.110,29 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.093,43 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 87,00 ha.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 1,12 ha, đất phi nông nghiệp là 43,52 ha.

UBND huyện Lục Nam tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 10/04/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Nam. Theo đó, phân bổ diện tích các loại đất, đất nông nghiệp là 50.984,37 ha, đất phi nông nghiệp 9.732,49 ha, đất chưa sử dụng 146,21 ha.

Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.402,17 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 72,90 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 43,11 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Nam.

Quyết định nêu rõ, UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Nam và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Ngày 25/12/2023, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Nam.

Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Nam tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam.

Xem chi tiết tại đây.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/25.000.

Tài liệu kèm theo:


5/5 - (8 bình chọn)
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đến 03/2024
Bài tiếp theoÔng Vua xe hơi nước Mỹ là ai? Tiểu sử, đời tư của Henry Ford

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây