Trang chủ Công nghiệp Thông tin cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ tỉnh Thanh...

Thông tin cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ tỉnh Thanh Hóa

917
0

Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ được xây dựng tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh với tổng diện tích khoảng 50 ha, vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Một góc cụm công nghiệp tại Thanh hóa
Một góc cụm công nghiệp tại Thanh hóa

Địa điểm xây dựng Cụm công nghiệp tại xã Vạn Thắng.

Tại huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích thực hiện dự án là 49,87 ha, phần diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. CCN Vạn Thắng sẽ thu hút những ngành nghề như: sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc…


Danh giới quy hoạch của cụm công nghiệp Vạn Thắng

 • Phía Bắc dự án giáp hành lang kênh Bắc Sông Mực, tiếp đến QL45 và khu dân cư.
 • Phía Đông giáp khu dân cư, nhà văn hoá thôn và đất nông nghiệp.
 • Phía Tây giáp hành lang kênh Nam Sông Mực.
 • Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

Thông tin nhanh về dự án và tiến độ thực hiện

 • Tên dự án: Cụm công nghiệp Vạn Thắng
 • Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án là CTCP Tập đoàn Việt Hưng.
 • Tổng mức vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.
 • Từ quý II/2021 đến quý I/2022, dự án sẽ được hoàn thiện thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Từ quý II/2022 đến quý IV/2022 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.
 • Dự án sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ quý I/2023.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn Việt Hưng hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời công ty cần xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án.

Mới đây, ngày 12/01/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ tại huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn chỉ đạo số 10824/UBND-CN về việc giao tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ, huyện Nông Cống, Như Thanh.


Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 18-07/2022/CV-VH ngày 18/7/2022 của Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh (có bản sao văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện: Nông Cống, Như Thanh và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng tại văn bản nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 19/8/2022./.


Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4008/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa do Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng làm Chủ đầu tư (theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:


 • Lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Thỏa thuận PCCC: Hoàn thành trước tháng 3/2023;
 • Lập thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt PCCC: Hoàn thành trước tháng 6/2023.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Hoàn thành trước tháng 3/2023.
 • Đền bù, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành trước tháng 12/2023.
 • Lập hồ sơ giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính trên đất: Hoàn thành trước tháng 3/2024.
 • Cấp giấy phép xây dựng: Hoàn thành trước tháng 3/2024.
 • Khởi công xây dựng: Trước tháng 3/2024:
 • Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN đưa vào sử dụng: Trước tháng 3/2025.

2. Điều chỉnh phần Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư (Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

 • Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Phương án Phòng cháy chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước.
 • Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
 • Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.
 • Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).
 • Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp.

2. Giao UBND huyện Nông Cống và UBND huyện Như Thanh:

 • Thẩm duyệt thiết kế cơ sở; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.
 • UBND huyện Nông Cống tổ chức giải phóng mặt bằng phần diện tích đường quy hoạch từ Quốc lộ 45 đến hết ranh giới cụm công nghiệp (theo Quy hoạch vùng huyện Nông Cống được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 02/6/2021) và bàn giao cho Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng; đồng thời, phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch điểm đấu nối của tuyến đường này vào Quốc lộ 45 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.
 • Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
 • Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.
 • Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).
 • Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

3. Giao Sở Công Thương: Theo dõi của từng mốc tiến độ thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

4. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và UBND huyện Như Thanh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm chễ trong việc giải quyết hồ sơ của Chủ đầu tư và các doanh nghiệp thứ cấp vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.”

Xem Quyết định số 220/QĐ-UBND, TẠI ĐÂY!

V.P


4.9/5 - (9 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây