Trang chủ Công nghiệp Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Kon Tum đang hoạt động...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Kon Tum đang hoạt động và thành lập mới

1258
0

Đến năm 2030, tỉnh Kon Tum sẽ có 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 941,76 ha; 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.733,825 ha.

Mới đây, ngày 23/12/2021 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1213/QĐ_UBND về phê duyệt Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, có tính đến năm 2030”.


Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Kon Tum được thực hiện trên quan điểm như sau:

– Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở lấy hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường là mục tiêu cao nhất, phù hợp với định hướng phát triển và phân bố lực lượng sản xuất hợp lý của địa phương; gắn liền với việc đảm bảo quốc phòng – an ninh.

– Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với nhiều hình thức hoạt động và đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm tăng cường sự tham gia của các thành phần kinh tế và hợp tác quốc tế; huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; từng bước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; hạ tầng đô thị được chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng, gắn với xây dựng các khu đô thị mới.


– Cơ chế, chính sách và hoạt động của Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, các nghị định và văn bản hướng dẫn về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu cuối năm 2025 khu vực Công nghiệp và Xây dựng chiếm khoảng 32-33% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; góp phần nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 118.000 tỷ đồng.


– Đến năm 2030, có 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 941,76 ha; 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.733,825 ha; diện tích khu kinh tế khoảng 16.000 ha; mỗi huyện có ít nhất 02 cụm công nghiệp (riêng huyện Ia H’Drai và huyện Kon Rẫy bố trí 01 cụm/huyện).

– Phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu chức năng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập mới đến năm 2025 tối thiểu đạt 60%; năm 2030 là 90%.

– Phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động.


Định hướng phát triển:

– Điều chỉnh quy mô và quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Điều chỉnh quy mô diện tích Khu kinh tế thành 16.000 ha, bao gồm xã Pờ Y, xã Đăk Kan (thôn 1, 3, 4), xã Đăk Xú (thôn Thung Nai) và thị trấn Plei Kần (thôn 7) thuộc huyện Ngọc Hồi. Khu kinh tế được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của địa phương. Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế.

Như vậy, Dự kiến đến năm 2030 có 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 941,76 ha; 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.733,825 ha.

Danh sách các khu công nghiệp tại Kon Tum

1- Khu công nghiệp Hòa Bình

Thời điểm thành lập: Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 19/6/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum “ Thành lập Khu công nghiệp Hòa Bình, tỉnh Kon Tum.

Khu công nghiệp Hòa Bình có vị trí thuận lợi, nằm kề Quốc lộ 14 trên trục chính đường Hồ Chí Minh nối với các tỉnh phía Nam Tây Nguyên, các tỉnh ven biển Miền Trung và Nam Bộ. Là cửa ngõ phía Nam của TP Kon Tum, cách Trung tâm thành phố Kon Tum 02 km thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Cách Sân bay gần nhất (Sân bay Pleiku, Gia lai) khoảng 40km

 • Vị trí: 304 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Diện tích: 60 ha
Khu công nghiệp Hòa Bình tại Kon Tum
Khu công nghiệp Hòa Bình tại Kon Tum

2- Khu công nghiệp Sao Mai

Khu công nghiệp Sao Mai có tổng mức đầu tư khoảng 272 tỷ đồng, diện tích 212,6 ha. Trong đó 150ha đất công nghiệp, 62ha đất khu đô thị.

 • Địa chỉ: Thuộc thôn 2 và thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 • Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Hiện nay, Khu công nghiệp Sao Mai đang được tỉnh Kon Tum giải phóng mặt bằng để thị công hạ tầng.

3- Khu công nghiệp Đăk

Khu công nghiệp Đăk Tô đã được điều chỉnh diện tích còn 146,76 ha theo Văn bản số 3242/UBND-HTKT ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum (sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2613/BXD-QHKT ngày 22/11/2016 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7812/BKHĐT-QLKKT ngày 23/9/2016). UBND huyện Đăk Tô đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16/8/2017.

 • Vị trí: Kề Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) thuộc thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, cách thành phố Kon Tum khoảng 38 km về hướng Bắc.
 • Qui mô: 146,76 ha.

Hiện nay, Toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch 146,76 ha được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai để đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy và giấy (theo Công văn số 10/TTg-KTN ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ) và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

4- Khu công nghiệp Bờ Y

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Khu kinh tế) có 01 cửa khẩu Quốc tế với Lào và 01 của khẩu phụ với Campuchia nên Khu kinh tế là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong khu vực, là điểm nhấn trong chiến lược liên kết nhằm tạo cơ hội hợp tác, phát triển giữa các nước.

Việc lập đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Bờ Y là hết sức cần thiết và là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch, đồng thời là cơ sở triển khai các bước lập Quy hoạch chi tiết khác.

Theo đồ án quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, có tính đến 2030. tỉnh Kon Tum giữ nguyên Khu công nghiệp Bờ Y trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhưng điều chỉnh giảm diện tích còn khoảng 385 ha và điều chỉnh vị trí đến vị trí mới tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (gần Quốc lộ 14C).

Bổ sung thêm 01 khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung: Khu công nghiệp có quy mô diện tích khoảng 200 ha tại xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô. Như vậy, dự kiến đến năm 2030 có 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 941,76 ha.

Vị trí các khu và cụm công nghiệp tại huyện Đắk Tô
Vị trí các khu và cụm công nghiệp tại huyện Đắk Tô

Danh sách các cụm công nghiệp tại Kon Tum

Theo kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Kon Tum đến 2030, tỉnh phấn đấu quy hoạch và xây dựng 33 cụm công nghiệp.

Theo đó, Giai đoạn 2021 – 2025 (23 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.069,325 ha). Cụ thể:

 • Giữ nguyên 17/18 cụm công nghiệp, tổng diện tích 587,725 ha đã được quy hoạch.
 • Điều chỉnh đưa Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (quy mô 11 ha) ra khỏi Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
 • Bổ sung quy hoạch 06 cụm công nghiệp (tổng diện tích 392,6 ha).
 • Điều chỉnh mở rộng 02 cụm công nghiệp tại huyện Ngọc Hồi (tổng diện tích 89 ha):

Giai đoạn 2026 – 2030 (10 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 664,5 ha):

 • Bổ sung quy hoạch 10 cụm công nghiệp (tổng diện tích khoảng 634,5 ha).
 • Điều chỉnh mở rộng quy mô 01 cụm công nghiệp tại huyện Kon Rẫy (diện tích khoảng 30 ha): Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng từ 20 ha lên 50 ha.

Như vậy, dự kiến đến 2030 tỉnh Kon Tum sẽ có 33 cụm công nghiệp được quy hoạch và xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, phấn đấu đưa tỉnh Kon Tum thành tỉnh công nghiệp vùng Tây Nguyên.

Danh sách các cụm công nghiệp đang hoạt động tại Kon Tum

 • Thành phố Kon Tum: 04 cụm công nghiệp, tổng diện tích 183,59 ha, gồm: Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung (70,285 ha); Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Hòa Bình (70 ha); Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp làng nghề H’Nor (18,3 ha); Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp (ngành nghề phân loại, làm sạch, tái chế phế liệu tại 01 xã của thành phố Kon Tum: 25 ha)
 • Huyện Đăk Hà: 03 cụm công nghiệp, tổng diện tích 114,38 ha, gồm: Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thị trấn Đăk Hà (10,6 ha); Cụm công nghiệp Đăk La (73,78 ha); Cụm công nghiệp Đăk Mar (30 ha).
 • Huyện Đăk Tô: 02 cụm công nghiệp, tổng diện tích 74,76 ha, gồm: Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4 thị trấn Đăk Tô (24,76 ha); Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô (50 ha).
 • Huyện Ngọc Hồi: 02 cụm công nghiệp, diện tích 60 ha, gồm: Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Đăk Nông (50 ha) và Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Xú (10 ha).
 • Huyện Đăk Glei: 01 cụm công nghiệp, diện tích 20 ha (Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút)
 • Huyện Tu Mơ Rông: 01 cụm công nghiệp, diện tích 15 ha (Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Mô Pả).
 • Huyện Kon Plông: 01 cụm công nghiệp, diện tích 20 ha (Cụm công nghiệp huyện Kon Plông).
 • Huyện Kon Rẫy: 01 cụm công nghiệp, diện tích 20 ha (Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng).
 • Huyện Sa Thầy: 01 cụm công nghiệp, diện tích 50 ha (Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp thị trấn Sa Thầy).
 • Huyện Ia H’Drai: 01 cụm công nghiệp, diện tích 30 ha (Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Ia H’Drai).

Danh sách các cụm công nghiệp được quy hoạch bổ sung tại Kon Tum

 • Tại thành phố Kon Tum: Bổ sung Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp kết hợp với chỉnh trang đô thị, phát triển khu dân cư tại Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, diện tích 62,6 ha (đã được UBND tỉnh bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1125/QĐUBND ngày 29 tháng 11 năm 2021); Bổ sung quy hoạch 04 cụm công nghiệp tại khu vực quy hoạch đất công nghiệp phía Nam thành phố Kon Tum (tại thôn 5, xã Hòa Bình và thôn K’lâu Ngol, xã Ia Chim) trên diện tích 280 ha cao su hết chu kỳ khai thác (năm 2023).
 • Tại huyện Ngọc Hồi:  Bổ sung quy hoạch 01 cụm công nghiệp tại xã Đăk Kan, quy mô 50 ha để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Nam huyện Ngọc Hồi. Điều chỉnh mở rộng quy mô diện tích Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi từ 50 ha lên 75 ha; (2) Điều chỉnh mở rộng quy mô diện tích Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi từ 10 ha lên 74 ha và chuyển đến vị trí mới tại Thị trấn Plei Kần và xã Đăk Kan.
 • Thành phố Kon Tum: Bổ sung quy hoạch 04 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 289,5 ha (quy mô bình quân 70ha/01 cụm công nghiệp) tại khu vực quy hoạch đất công nghiệp phía Nam thành phố Kon Tum.
 • Huyện Đăk Hà: 01 cụm công nghiệp (Nam Đăk Hà), khoảng 75 ha.
 • Huyện Ngọc Hồi: 01 cụm công nghiệp, quy mô 50 ha để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 • Huyện Đăk Glei: 01 cụm công nghiệp, khoảng 50 ha
 • Huyện Tu Mơ Rông: 01 cụm công nghiệp, khoảng 70 ha
 • Huyện Kon Plông: 01 cụm công nghiệp, khoảng 50 ha.
 • Huyện Sa Thầy: 01 cụm công nghiệp (tại xã Sa Nhơn), khoảng 50 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án tương ứng với từng giai đoạn cụ thể; trong đó đảm bảo phân công công việc cụ thể tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương và lộ trình triển khai phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Đề án.


4.9/5 - (7 bình chọn)
Bài trướcVì sao ông Trần Quý Thanh và 2 con gái của Tân Hiệp Phát bị bắt?
Bài tiếp theoSân bay chuyên dùng Hớn Quản khoảng 350 ha được lấy ý kiến lập Ban chỉ đạo quy hoạch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây