Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông (Kon Tum) đến 11/2023

976
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông (Kon Tum), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 30/11/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Kon Plông là một huyện miền núi nằm ở phía đông tỉnh Kon Tum, là huyện miền núi nằm ở phía đông bắc tỉnh Kon Tum, có vị trí địa lý:

Huyện Kon Plông có diện tích là 1.371,2 km2, dân số năm 2018 là 27.227 người, các dân tộc bản địa gồm Xê Đăng (sinh sống tập trung chủ yếu tại xã Măng Buk, Đăk Tăng), Mơ Nâm (tập trung tại Măng Cành, Xã Hiếu), Ka Dong (tập trung tại Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem), H’rê (Pờ Ê), chiếm 85,4% dân số. Người Kinh sống tập trung tại Măng Đen chủ yếu là công chức, viên chức.

Quy hoạch huyện Kon Plông, bao gồm thị trấn Măng Đen (huyện lỵ) và 8 xã: Đăk Nên, Đăk Ring, Đăk Tăng, Hiếu, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem, Pờ Ê.


Huyện Kon Plông và thôn Măng Đen được vinh dự là một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh. Bên cạnh khu kinh tế Cửa Khẩu Quốc tế Bờ Y- Ngọc Hồi và Thành phố Kon Tum. Kon Plông có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế, có quốc lộ 24 đi qua nối liền khu kinh tế Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất, nối liền các tỉnh Duyên hải Miền Trung với Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, là cửa ngõ của Tây Nguyên trong giao lưu kinh tế với các nước ASEAN thông qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y- Ngọc Hồi. Tuyến đường Đông Trường Sơn nối từ đường Hồ Chí Minh đi Đà Lạt có 50 km chạy qua huyện Kon Plông. Đây còn là điểm nhấn du lịch của “Con đường xanh Tây Nguyên”.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Kon Plông

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Kon Plông.

Theo Điều 1 của Quyết định số 80/QĐ-UBND, Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 137.124,57ha. Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp 126.279,56 ha; Đất phi nông nghiệp 10.060,66 ha; Đất chưa sử dụng 784,35 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch đất  là 6.039,33 ha, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác 23,71 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Kon Plông.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Măng Đen đến 2030.


Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một trong 04 quy hoạch sử dụng đất thuộc hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông có trách nhiệm “thực hiện việc công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon Plông theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 91.390,32 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 87.035,66 ha; đất phi nông nghiệp 4.046,65 ha; đất chưa sử dụng 308,01 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 195,02 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 179,08 ha; đất phi nông nghiệp 13,64 ha; đất chưa sử dụng 2,30 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 297,14 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 295,25 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,45 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1,44 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 25,74 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 22,92 ha; đất phi nông nghiệp 2,82 ha.

UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Rẫy công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hoá đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Theo dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Kon Plôngvới với các chỉ tiêu chủ yếu:

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 137.124,57 ha; trong đó đất nông nghiệp là 131.215,83 ha; đất phi nông nghiệp là 5.121 ha; đất chưa sử dụng là 787,73 ha.

Dự kiến trong năm 2024, toàn huyện có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 428,19 ha; thu hồi 429,45 ha và đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng với 2,17 ha.

Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông

Với tiềm năng của mình, Măng Đen được Chính phủ dự kiến xây dựng thành khu du lịch sinh thái quốc gia và đô thị Kon Plông đã được xác định có vị thế quan trọng, sẽ phát triển trở thành đô thị du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia.

Trong những năm qua, Kon Plông được UBND tỉnh Kon Tum quan tâm, hỗ trợ, đầu tư nhưng vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ. Một số quy hoạch xây dựng đã được triển khai trên địa bàn, nhưng do chưa có một quy hoạch tổng thể có tầm nhìn phù hợp với chiến lược phát triển của quốc gia.

Để đưa đô thị Kon Plông phát triển đúng tiềm năng, vị thế và đáp ứng vai trò là hạt nhân, trung tâm dịch vụ, du lịch cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen, việc lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Kon Plông, nhằm đưa ra hướng phát triển phù hợp cho đô thị Kon Plông là hết sức cần thiết.

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum nằm trong phạm vi xã Đăk Long với diện tích tự nhiên khoảng 14.682,7 ha Có ranh giới cụ thể như sau:

  • Phía Bắc giáp: xã Măng Cành;
  • Phía Nam giáp: xã Đăk Rve, xã Đăk Pone, huyện Kon Rẫy;
  • Phía Đông giáp: xã Hiếu;
  • Phía Tây giáp: huyện Kon Rẫy

Quy hoạch chung đô thị Kom Plông được thực hiện theo Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tường Chính Phủ.

Cách tra cứu thông tin quy hoạch huyện Kom Plông

Đối với cư dân tại huyện Kom Plông các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Kom Plông có những cách nào?

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch huyện Kom Plông hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Ngọc Hồi, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Trong đó, Vuongphat.com.vn được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch huyện Kom Plông, tỉnh Kon Tum nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây