Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tu...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đến 09/2023

197
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), bao gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 28/09/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông được thực hiện theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022, UBND tỉnh Kon Tum, Diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 85.744,25 ha.

Huyện Tu Mơ Rông nằm ở phía đông bắc tỉnh Kon Tum, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Kon Plông
  • Phía tây giáp huyện Ngọc Hồi
  • Phía nam giáp huyện Đăk Tô và huyện Đăk Hà
  • Phía bắc giáp huyện Đăk Glei và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Huyện Tu Mơ Rông có diện tích 857,2 km², dân số năm 2019 là 27.411 người, mật độ dân số đạt 32 người/km².


Quy hoạch huyện Tu Mơ Rông bao gồm 11 xã: Đăk Hà (huyện lỵ), Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông và Văn Xuôi.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Tu Mơ Rông

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông với các nội dung chủ yếu, như:
  • Diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch đất là 85.744,25 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 80.935,20ha; Đất phi nông nghiệp 4.765,48ha; Đất chưa sử dụng 43,57ha.
  • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch đất là 2.879,48 ha. Trong đó: Chuyển đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 2.842,96 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 36,52 ha.
  • Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch đất là 395,27 ha. Trong đó: Đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 375,96 ha; Đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 19,31ha.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm thực hiện việc công bố Quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật; Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực…

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Tu Mơ Rông.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tu Mơ Rông
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tu Mơ Rông

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Huyện Tu Mơ Rông.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 85.744,25 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 82.794,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.525,40 ha; Đất chưa sử dụng: 424,81 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất: 940,06 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 887,11 ha; Đất phi nông nghiệp: 39,05 ha; Đất chưa sử dụng: 13,90 ha.


Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 485,44 ha, trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 480,04 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5,40 ha;

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 13,90 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 8,29 ha; Đất phi nông nghiệp: 5,61 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 85,744.25 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích là 83,253.70 ha; đất phi nông nghiệp có diện tích là 2,051.83 ha; đất chưa sử dụng có diện tích là 438.71 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 617,27 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp là 541,68 ha; đất phi nông nghiệp là 75,59 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất với Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 366.50 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 5,40 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0 ha.

UBND huyện Ngọc Hồi chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình.

Quy hoạch giao thông huyện Tu Mơ Rông

Quy hoạch giao thông huyện Tu Mơ Rông gồm 02 tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn huyện:

  • Trục tỉnh lộ 672: từ huyện Đăk Tô (Kon Tum) qua đèo Măng Rơi, qua các xã Đăk Hà, Tu Mơ Rông, từ đấy chia thành 03 tuyến giao thông: Đường Nam Quảng Nam qua xã Ngọk Lây tiếp giáp với huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam về đến thành phố Tam Kỳ, điểm cuối là xã Tam Thanh. Đường Ngok Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Mường Hoong-Ngok Linh bắt đầu từ Ngọc Hoàng-Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum) đi qua xã Ngọk Yêu, xã Tu Mơ Rông, xã Tê Xăng, xã Măng Ri đến Mường Hoong – Ngọk Linh, huyện Đắk Glei (Kon Tum) và ra đường Hồ Chí Minh.
  • Trục tỉnh lộ 678: từ xã Đăk Trăm, huyện ĐăkTô đi qua xã Đăk Tờ Kan, xã Đăk Rơ Ông vượt đèo Văn Loan qua xã Đăk Sao, xã Đăk Na, dự kiến đường tránh lũ sẽ bắt đầu từ xã Đăk Na đi xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei (KonTum).

Cách tra cứu thông tin quy hoạch huyện Tu Mơ Rông

Đối với cư dân tại huyện Tu Mơ Rông các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Tu Mơ Rông có những cách nào?

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch huyện Tu Mơ Rông hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Tu Mơ Rông, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Trong đó, Vuongphat.com.vn được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây