Trang chủ Bản đồ Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm,...

Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2524
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Quy hoạch giao thông và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt gồm: quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch khu công nghiệp và quy hoạch các công trình xây dựng của cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Huyện Văn Lâm nằm ở phía bắc của tỉnh Hưng Yên, huyện lỵ của huyện là thị trấn Như Quỳnh, cách thành phố Hưng Yên khoảng 44 km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 18 km, có vị trí địa lý:

Huyện Văn Lâm có diện tích là 75,21 km², dân số năm 2020 là 135.766 người, mật độ dân số đạt 1.805 người/km².


Huyện có thu nhập bình quân trên 120.000.000 đồng/người, tăng 45 triệu đồng so với năm 2015 theo Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây được coi là huyện có kinh tế phát triển nhất tỉnh Hưng Yên.

Huyện Văn Lâm có tổng diện tích tự nhiên là 75,21 km², trong đó: đất nông nghiệp 3138.5 ha (chiếm 42,17%), đất chuyên dùng 1.839,7 ha (chiếm 24,73%), đất ở 2.463,8 ha (chiếm 33,10%).

Ngày 24 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định 60/1999/NĐ-CP về việc chia huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm và Yên Mỹ.


Huyện Văn Lâm có 6.818,4 ha diện tích tự nhiên và 92.301 nhân khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Quang, Lạc Đạo, Đại Đồng, Chỉ Đạo, Việt Hưng, Lương Tài, Minh Hải, Lạc Hồng, Trưng Trắc, Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh.

Quy hoạch Huyện Văn Lâm, bao gồm thị trấn Như Quỳnh (huyện lỵ) và 10 xã: Chỉ ĐạoĐại ĐồngĐình DùLạc ĐạoLạc HồngLương TàiMinh HảiTân QuangTrưng TrắcViệt Hưng.

Sơ đồ vị trí địa lý huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.
Sơ đồ vị trí địa lý huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên.

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến 2030


Bản đồ quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Hưng Yên

Quy hoạch giao thông huyện Văn Lâm đến 2030

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030, nhu cầu đất giao thông của huyện tăng 262,89 ha, để dành quỹ đất cho việc đầu tư, mở rộng và xây dựng mới hệ thống đường giao thông trên địa bàn, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Có 90 dự án quy hoạch mở rộng cũng như làm mới các tuyến đường liên thôn, xã, huyện, các tuyến đường Quốc lộ đi qua địa bàn huyện.

 • Xây dựng đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với đường QL 5A
 • Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cụm Tân Quang – huyện Văn Lâm
 • Quy hoạch đường nối UBND xã đến ĐH-10
 • Đầu tư xây dựng đường dọc sông Bắc Hưng Hả
 • Xây dựng đường ĐH 18 đoạn từ KDC mới Thị trấn Như Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.
 • Xây dựng đường gom QL5 đoạn từ đường vào đền bà Ỷ Lan đến nút giao QL5 và ĐH 11
 • Đầu tư xây dựng đường dọc sông Bắc Hưng Hải
 • Cải tạo nâng cấp đường đoạn từ ngã 3 Ỷ Lan đến CCN Minh Khai mở rộng
 • Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 380 đoạn Km2+910- km7+00
 • ……

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng 2022, đất huyện Văn Lâm

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 14/2/2022, UBND huyện Văn Lâm ra Thông báo số 31/TB-UBND về việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Văn Lâm.

Hồ sơ công khai, bao gồm:

 • Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm đến năm 2030.

Trước đó, ngày 30/1/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm.

Theo quyết định, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm với các nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xác định diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích đất tự nhiên là: 7.521,38 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 1.619,10 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5.900,85 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1,43 ha

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

 • Diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.390,25 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 18,26 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 165,43 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kèm theo Quyết định này.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Văn Lâm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Văn Lâm

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 23/6/2022, UBND huyện Văn Lâm ra Thông báo số 427/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lâm.

Hồ sơ công khai, bao gồm:

 • Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 01/06/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lâm.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
 • Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm năm 2022.

Trước đó, ngày 01/6/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lâm.

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Văn Lâm, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 7.521,38 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 3.036,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.428,78 ha
 • Đất chưa sử dụng: 2,52 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 726,34 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 120,87 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022. 

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 731,28 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 25,26 ha

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, xác định các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định này.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lâm
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Văn Lâm

Quy hoạch đô thị công nghiệp huyện Văn Lâm

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã Phê duyệt Đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh, với những nội dụng chủ yếu sau:

Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chỉ tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh được thực hiện trên địa bàn quản lý của thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp sông Như Quỳnh
 • Phía Nam giáp Nhà văn hóa huyện Văn Lâm và công trình công cộng
 • Phía Đông giáp Khu dân cư hiện có thị trấn Như Quỳnh.
 • Phía Tây giáp Khu dân cư hiện có thị trấn Như Quỳnh.

Quy mô dân số: Dân số trong khu vực lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khoảng 5.500 người (không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3628 QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Văn Lâm).

Quy mô đất đai: Quy mô khu đất lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khoảng 37,09ha (phù hợp với quy mô Dự án tại đồ án tại Giấy chứng nhận đầu tư số 051 01 000 682 chứng nhận lần đầu ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh).

Tài liệu kèm theo:

Có thể bạn quan tâm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây