Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, gồm: Công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn huyện. Cập nhật đến 23/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Đăk Hà (còn được viết là Đắk Hà hay Đắc Hà) là một huyện thuộc tỉnh Kon Tum, nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 20 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía Nam giáp thành phố Kon Tum
 • Phía Đông giáp huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy
 • Phía Bắc giáp huyện Tu Mơ Rông
 • Phía Tây giáp huyện Đăk Tô
 • Phía Tây Nam giáp huyện Sa Thầy với ranh giới là thượng nguồn của con sông Pô Kô.

Huyện Đăk Hà có diện tích 844,47 km², dân số năm 2019 là 74.805 người, mật độ dân số đạt 89 người/km².

Quy hoạch Huyện Đăk Hà bao gồm thị trấn Đăk Hà (huyện lỵ) và 10 xã: Đăk Hring, Đăk La, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Ngok, Đăk Pxi, Đăk Ui, Hà Mòn, Ngok Réo, Ngok Wang.


Quy hoạch giao thông huyện Đăk Hà có tuyết giao thông huyết mạch Quốc lộ 14 chạy qua địa bàn, từ huyện Đăk Tô đến thành phố Kon Tum. Thị trấn Đăk Hà nằm trên tuyến đường này.

Thông tin quy hoạch tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Về quy hoạch đô thị, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

Theo đồ án, Phạm vi lập quv hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bao gồm thị trấn Đăk Hà, thôn 1 và thôn 5 của xã Hà Mòn và một phần thôn 1, thôn 2, thôn 3 của xã Đăk Mar với tổng diện tích khoảng 3.200ha. Ranh giới cụ thể như sau:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


 • Phía Bắc: Giáp xã Đăk Mar.
 • Phía Nam: Giáp xã Đăk La.
 • Phía Đông: Giáp xã Ngọc Wang và xã Đăk Ngọc.
 • Phía Tây: Giáp xã Đăk Mar, xã Hà Mòn.

Tính chất, chức năng đô thị: Là đô thị trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính – kinh tế – văn hoá của huyện Đăk Hà. Là đô thị trọng điểm phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đô thị và nông thôn, có hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện đại và đồng bộ gắn với sự phát triển vùng. Là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa ngõ phía Bắc của thành phố Kon Tum.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2035 đô thị Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2035 đô thị Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Theo đó, Đô thị Đăk Hà được định hướng quy hoạch phát triển thành 05 khu vực phát triển như sau:

 • Khu vực phát triển số 1 (phía Đông Nam của thị trấn) là khu vực trung tâm, quy mô đến 2025 là 176ha, đến 2035 là 390ha.
 • Khu vực phát triển số 2 (phía Tây Nam của thị trấn) hình thành trung tâm mới, quy mô đến 2025 là 698ha, đến 2035 là 830ha.
 • Khu vực phát triển số 3 (phía Đông Nam của thị trấn) là khu vực tập trung dân cư, quy mô đến 2025 là 316ha, đến 2035 là 575 ha.
 • Khu vực phát triển số 4 (phía Đông Nam của thị trấn) hình thành trung tâm thương mại mới, quy mô đến 2025 là 240 ha, đến 2035 là 310 ha.
 • Khu vực phát triển số 5 (phía Đông Nam của thị trấn) xây dựng trung tâm thương mại có mật độ cao, quy mô đến 2025 là 180ha, đến 2035 là 1.065 ha.

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm, huyện Đăk Hà

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đăk Hà.

Theo đó, Diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà là 84.503,77 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà là 5.468,67 ha, trong đó:

 • Chuyển đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.242,14ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 216,74ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 9,79ha.
  (Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo).

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà là 780,32ha, trong đó:

 • Đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp: 487,16ha.
 • Đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp: 293,16ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/2.5000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà.

Ngoài ra,Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Đăk Hà đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Thị trấn Đăk Hà là một trong 11 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Đăk Hà. Do đó, quy hoạch giao thông, đô thị, sử dụng đất thị trấn Đăk Hà cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đăk Hà.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đăk Hà không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Phương án quy hoạch sử dụng đất Đăk Hà được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà thực hiện việc công bố Quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch sử dụng đất…

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Hà. Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 84.503,77 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 75.114,15 ha; Đất phi nông nghiệp 6.904,09 ha; Đất chưa sử dụng 2.485,53 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất 522,28 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 517,71 ha; Đất phi nông nghiệp 4,57 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 619,23 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 616,98 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 2,25 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 439,67 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 430 ha; Đất phi nông nghiệp 9,67 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Hà.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Đắk Hà
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Đắk Hà

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Đắk Hà được được UBND huyện lấy ý kiến các tổ chức cá nhân trên địa bàn để trình UBND tỉnh Kom Tum phê duyệt.

Theo đó, Vị trí và diện tích các khu vực chuyển đất vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, của huyện Đăk Hà.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Đắk Hà
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Đắk Hà

Tài liệu kèm theo:


4.8/5 - (6 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây