Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kom...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kom Rẫy (Kon Tum) đến 03/2023

219
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Kom Rẫy (Kon Tum), bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Kon Rẫy nằm ở phía đông nam của tỉnh Kon Tum, có vị trí địa lý:

Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.390,34 ha, với 6 xã và 01 thị trấn, ranh giới, địa giới hành chính của huyện được lấy theo Chỉ thị 364/CT, ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định số 14/2002/NĐ- CP ngày 31/01/2002 của Chính phủ về chia tách huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum thành hai huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy.

Quy hoạch Huyện Kon Rẫy, bao gồm thị trấn Đăk Rve và 6 xã: Đăk Kôi, Đăk Pne, Đăk Ruồng, Đăk Tơ Lung, Đăk Tờ Re, Tân Lập (huyện lỵ).


Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm, huyện Kon Rẫy

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon Rẫy.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kom Rẫy, tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kom Rẫy, tỉnh Kon Tum

Theo đó, diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 91.390,34ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 85.757,87ha; Đất phi nông nghiệp 5.566,17ha; Đất chưa sử dụng 66,30ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 1.941,11ha. Trong đó: Chuyển đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.831,05ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 108,81ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 1,25ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 là 342,57ha. Trong đó: Đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 278,59ha; Đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 63,98ha.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kom Rẫy là căn cứ pháp lý để tiến hành giao đất, cho thuê đất đơi với doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn huyện.


UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Rẫy có trách nhiệm thực hiện việc công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Kon Rẫy theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch sử dụng đất.

Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy.

Chấp thuận điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Kom Tum ban hành Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 91.390,34 ha, trong đó:

Kế hoạch thu hồi các loại đất: 325,58 ha, trong đó:

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 411,92ha, trong đó:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 321,91ha.
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 88,81ha.
  • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 1,2ha.
    (Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo).

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 148,14ha, trong đó:

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây