Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lang Chánh tỉnh Thanh...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa đến 2030

259
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lang Chánh thời kỳ 2021-2030 bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Lang Chánh nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích: 585,92 km² và dân số trung bình năm 2018 là 50.120 người, tỉ lệ sinh là 17,3 ‰; tỉ lệ chết 4,9 ‰; tỉ suất tăng tự nhiên là 12,4 ‰ trong đó tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 là 1,32 ‰. Mật độ dấn số trung bình là 85 người/km². Lang Chánh có các dân tộc: Thái (53 %), Mường (33 %), Kinh (14 %) Người dân Lang Chánh có truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù lao động. Tuy nhiên trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật còn thấp. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo (Từ sơ cấp trở lên) mới đạt 14% tổng số lao động.

Quy hoạch Huyện Lang Chánh, bao gồm thị trấn Lang Chánh (huyện lỵ) và 9 xã: Đồng LươngGiao AnGiao ThiệnLâm PhúTam VănTân PhúcTrí NangYên KhươngYên Thắng.


Bản đồ quy hoạch không gian huyện Lang Chánh
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Lang Chánh

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Lang Chánh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3520/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.

Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên: : 58.562,81 ha. Trong đó:


 • Nhóm đất nông nghiệp: 54.795,19 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.523,87 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 243,75 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 804,93 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2.202,69 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 839,60 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8,33 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh.


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Trong năng 2021 huyện Lang Chánh Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch với tổng diện tích: 58.562,81 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 54.689,85 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2.781,29 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1.091,67 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất

 • Đất nông nghiệp: 46,41 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6,49 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 70,38 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0,26 ha

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4060/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lang Chánh.

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Lang Chánh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 54.681,97 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2.790,16 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1.090,68 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 20,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,94 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 67,76 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 11,00 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,99 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Lang Chánh.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh

UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Ranh giới lập quy hoạch xây dựng vùng huyện bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Lang Chánh gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã (09 xã và 01 thị trấn), ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau: Phía Bắc giáp huyện Bá Thước; phía Nam giáp huyện Thường Xuân; phía Đông giáp huyện Ngọc Lặc; phía Tây giáp huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn – nước CHDCND Lào). Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 58.562,81ha (585,63 km²).

Dân số hiện trạng toàn huyện (năm 2020) là 50.180 người; mật độ dân số 85,7người/km2; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 18,8%. Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 54.500 người; dân số đô thị khoảng 21.500 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,4%. Dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 58.500 người; dân số đô thị khoảng 32.500 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 55,5%.

Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 1.362ha (chiếm 2,32% diện tích tự nhiên); đến năm 2045 khoảng 1.500 ha (chiếm 2,56% diện tích tự nhiên).

Trên cơ sở đặc điểm địa lý tự nhiên, văn hóa, xã hội, giao thông kết nối, toàn huyện Lang Chánh được phân thành 03 tiểu vùng gồm: Vùng I – Vùng phía Bắc, gồm: thị trấn Lang Chánh, xã Đồng Lương; Tam Văn; Tân Phúc (trung tâm tiểu vùng là thị trấn Lang Chánh); Vùng II – Vùng phía Nam, gồm 3 xã: Giao An; Giao Thiện và Trí Nang (trung tâm tiểu vùng là đô thị Poọng – Giao Thiện); Vùng III – Vùng phía Tây, gồm 3 xã: Lâm Phú; Yên Thắng, Yên Khương (trung tâm tiểu vùng là đô thị Yên Thắng).

Đồ án Quy hoạch còn xác định rõ định hướng phân vùng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn; định hướng các không gian phát triển kinh tế (công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp); định hướng phát triển cơ sở hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục thể thao – văn hóa); định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng huyện (hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cung cấp năng lượng, viễn thông thụ động, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý và bảo vệ môi trường); định hướng bảo vệ môi trường và các dự án ưu tiên đầu tư (02 dự án quy hoạch; 17 dự án hạ tầng kỹ thuật; 05 dự án hạ tầng kinh tế; 04 dự án hạ tầng xã hội).

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây