Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đến 03/2023

1163
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Cập nhật 31/03/2023, bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Ngọc Lặc là một huyện cửa ngõ, trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích tự nhiên của huyện là 497,2 km². Tổng dân số là 136.210 người (tính đến năm 2018), mật độ dân số đạt 274 người/km², gồm các dân tộc: Mường, Dao, Thái, Kinh,…

Địa hình phức tạp, đồi núi ở phía tây (chiếm 40,1% diện tích), đỉnh Lam Sơn (472 m), đồng bằng phía đông xen nhiều đồi gò. Sông Cầu Chày, Sông Âm, Sông Hép chảy qua.


Đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông huyết mạch chạy suốt chiều dài của huyện, Quốc lộ 15A (Từ đường Phố Cống, thị trấn Ngọc Lặc đến giáp huyện Lang Chánh, đoạn từ Ngã ba Thọ Phú đến Lam Kinh), tỉnh lộ 519 (Chỉ còn đoạn gần 2 km qua Phố 1), tỉnh lộ 516B (Từ Thống Nhất qua Lam Sơn sang Phố Châu) chạy qua.

Huyện Ngọc Lặc có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước
 • Phía nam giáp huyện Thường Xuân và huyện Thọ Xuân
 • Phía tây giáp huyện Lang Chánh
 • Phía đông giáp huyện Yên Định.

Trải qua nhiều thời kỳ chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi khác nhau nhưng vùng đất Ngọc Lặc đã có cư dân sinh sống khá sớm, có địa thế chiến lược quân sự trọng yếu, là nơi căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn. Cũng từ vùng đất Ngọc Lặc nghĩa quân Lam Sơn dấy binh khởi nghĩa đánh thắng quân Minh xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc lập nên Triều đại hậu Lê, một Triều đại phong kiến thịnh trị nhất so với các Triều đại phong kiến Việt Nam. Nên vùng đất Ngọc Lặc được các Triều đại phong kiến Việt Nam ví như một viên ngọc quý phải lấy lụa và gấm vóc bọc chặt để cất kỹ hay viên ngọc quý phải được cất giữ như nhà vua cất giữ “triện” trong một cái ẩm.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Quy hoạch huyện Ngọc Lặc, bao gồm thị trấn Ngọc Lặc (huyện lỵ) và 20 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Thịnh, Kiên Thọ, Lam Sơn, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Phùng Minh, Quang Trung, Thạch Lập, Thúy Sơn, Vân Am.

Bản đồ quy hoạch không gian huyện Ngọc Lặc
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Ngọc Lặc

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Ngọc Lặc

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3521/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.


Theo quyết định, diện tích các loại đất được phân bổ trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Ngọc Lặc cụ thể như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 49.098,65 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.767,96 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.521,98 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 494,40 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 94,76 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch của huyện Ngọc Lặc với tổng diện tích: 49.098,65 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 39.056,67 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.260,89 ha; Đất chưa sử dụng: 781,09 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2021 bao gồm: Đất nông nghiệp: 262,45 ha; Đất phi nông nghiệp: 59,30 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 327,58 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 629,72 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021, bao gồm: Đất nông nghiệp: 13,00 ha; Đất phi nông nghiệp: 67,98 ha

UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Lặc.

Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Ngọc Lặc, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 49.098,65 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 39.039,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.213,13 ha
 • Đất chưa sử dụng: 846,42 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Ngọc Lặc:

 • Đất nông nghiệp: 161,71 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8,01 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 326,73 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 378,80 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,45 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm 2022, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 0,49 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 12,38 ha

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Lặc, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, xác định các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định này.

Thông tin quy hoạch khu dân cư, đô thị huyện Ngọc Lặc

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, UBND huyện Ngọc Lặc có Tờ trình số 41/TTr-UBND Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

UBND huyện Ngọc Lặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là 22,68 ha theo quy hoạch chi tiết (không bao gồm 0,79 ha đất ở hiện trạng và 2,47 ha đất Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc).

Số lượng nhà ở: 673 căn nhà ở (gồm 638 căn liền kề và 35 căn biệt thự), trong đó có: 195 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt trước, 452 lô đất liền kề và biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền và 26 lô đất tái định cư. d) Quy mô dân số: khoảng 2.748 người.

Tài liệu kèm theo:


4/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây