Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Như...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 01/2023

385
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 01/2023  bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Như Xuân nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 543,7 km², dân số năm 2018 là: 72.000 người. Trên địa bàn huyện có 5 dân tộc sinh sống, gồm: KinhTháiThổMườngTày. Dân cư sống dọc theo quốc lộ 45 và đường Hồ Chí Minh (đoạn quốc lộ 15 cũ).

Huyện Như Xuân có vị trí địa lý:

Quy hoạch huyện Như Xuân, bao gồm thị trấn Yên Cát (huyện lỵ) và 15 xã: Bãi TrànhBình LươngCát TânCát VânHóa QuỳTân BìnhThanh HòaThanh LâmThanh PhongThanh QuânThanh SơnThanh XuânThượng NinhXuân BìnhXuân Hòa.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Như Xuân

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3595/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân.

Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 72.171,84 ha. Trong đó:


 • Nhóm đất nông nghiệp: 61.188,64 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.874,72 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 108,49 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.173,38 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.141,65 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 204,47 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 25,80 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân.


Kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 với tổng diện tích: 72.171,84 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 62.425,67 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.407,56 ha
 • Đất chưa sử dụng: 338,61 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2021

 • Đất nông nghiệp: 688,25 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7,00 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 711,04 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 204,57 ha

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 7/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3821/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Như Xuân.

Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Như Xuân với tổng diện tích đất tự nhiên là 72.171,84 ha bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 62.966,17 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.870,62 ha
 • Đất chưa sử dụng: 335,05 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022, huyện Như Xuân:

 • Đất nông nghiệp: 52,65 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 17,35 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân, bao gồm:

 • Đất Nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 131,91 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 272,84 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 1,68 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3,51 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Như Xuân.

Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân đến 2045

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây