Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đến 06/2024

1066
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng , đô thị trên địa bàn. Cập nhật 13/06/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Quảng Xương có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ.
  • Phía nam giáp thị xã Nghi Sơn.
  • Phía tây giáp huyện Nông Cống và huyện Đông Sơn.
  • Phía bắc giáp thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Quảng Xương có dân số là 199.943 người (đứng sau thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Triệu Sơn, huyện Hoằng Hóa). Là huyện đông dân mà diện tích thì khá nhỏ nên mật độ dân số Quảng Xương rất cao (hơn 1.168 người/km²). Dân số đông đã gây áp lực không nhỏ lên tài nguyên đất, nước và môi trường. 3,1% dân số theo đạo Thiên Chúa.

– Đô thị: Thị trấn Tân Phong và xã Quảng Bình là đô thị loại V, đề xuất công nhận xã Tiên Trang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.


Huyện Quảng Xương có 26 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Phong (huyện lỵ) và 25 xã: Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phúc, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Yên, Tiên Trang.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Quảng Xương

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 06/09/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quảng Xương.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất của huyện Quảng Xương với tổng diện tích tự nhiên: 17.446,94 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 6.976,68 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.245,78 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 224,48 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.439,24 ha; Chuyển đổi c cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 66,60 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 0,44 ha; Đất phi nông nghiệp: 89,62 ha

Vị trí, diện tích các hu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quảng Xương

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quảng Xương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Cụ thể:

Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích 17.446,94 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 9.470,55 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.894,13 ha; Đất chưa sử dụng: 82,26 ha.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 02/011/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Xương.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quảng Xương với tổng diện tích đất nông nghiệp: 9.841,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.292,89 ha; Đất chưa sử dụng: 312,13 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Quảng Xương với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 411,61 ha; Đất phi nông nghiệp: 89,11 ha;

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quảng Xương, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 486,52 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 15,65 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quảng Xương được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quảng Xương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Cụ thể:

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Quảng Xương với tổng diện tích 17.446,94 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 9.77,25 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.449,36 ha; Đất chưa sử dụng: 219,33.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quảng Xương.

Thông tin quy hoạch tại huyện Quảng Xương

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 4693/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ranh giới của xã được xác định như sau: – Phía Bắc giáp xã Quảng Minh, Quảng Hùng (thành phố Sầm Sơn); – Phía Nam giáp xã Quảng Nhân, Quảng Hải (huyện Quảng Xương); – Phía Đông giáp xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương), xã Quảng Đại (thành phố Sầm Sơn); – Phía Tây giáp xã Quảng Đức, Quảng Nhân (huyện Quảng Xương). Tổng diện tích lập quy hoạch: 382,26 ha.

Xã Quảng Giao có vị trí địa lý rất thuận lợi, có tuyến đường tỉnh lộ 511 (tỉnh lộ 4A) chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,8km (từ Quốc lộ 1A xã Tiên Trang đi Nam Sầm Sơn), đường Thanh Niên (Từ QL 1A, thị trấn Tân Phong đi Quảng Giao, tỉnh lộ 511) chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,5km, cách Quốc lộ 1A khoảng 5,4 km về phía Đông. Đây là điều kiện thuận để xã Quảng Giao kết nối với 3 vùng kinh tế lớn của tỉnh là Thành phố Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, TP. Sầm Sơn và các vùng kinh tế trọng điểm của huyện như Cụm công nghiệp Quảng Bình, Khu du lịch biển Tiên Trang, Khu trung tâm huyện, …

(Bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt quy hoạch)

Trước đó, ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 4694/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

(Bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt quy hoạch)

Ngày 24/08/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 3548/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

(Bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt quy hoạch)

Ngày 24/08/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Long, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

(Bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt quy hoạch)

Tài liệu kèm theo:


5/5 - (16 bình chọn)
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất, huyện Như Thanh – Thanh Hóa 06/2024
Bài tiếp theoThông tin quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây