Trang chủ Bản đồ Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng...

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương – Thanh Hóa đến 01/2023

727
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng và các công trình dự án. Cập nhật đến 30/01/2023

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến 2030

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 17.446,94 ha.


 • Nhóm đất nông nghiệp: 6.976,68 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.245,78 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 224,48 ha.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.439,24 ha
 • Chuyển đổi c cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 66,60 ha

3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 • Đất nông nghiệp: 0,44 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 89,62 ha

Vị trí, diện tích các hu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương.


Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Tổng diện tích: 17.446,94 ha

 • Đất nông nghiệp: 9.855,91 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7.301,79 ha
 • Đất chưa sử dụng: 54,45 ha

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất.

 • Đất nông nghiệp: 442,62 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 54,45 ha

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 554,16 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,08 ha

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 • Đất nông nghiệp: 0,01 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 25,29 ha

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương. Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Tài liệu kèm theo:
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây