UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025.

Theo Nghị quyết nói trên, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành đô thị loại IV vào năm 2022 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo hướng đô thị thông minh, hiện đại, bản sắc và bền vững. Đưa Việt Yên đạt những tiêu chí cụ thể sau:


 • Là trung tâm kinh tế của tỉnh, lấy công nghiệp làm trọng tâm dẫn dắt kinh tế đô thị, dịch vụ, nông nghiệp.
 • Hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.
 • Có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là nhiệm vụ trung tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Huyện Việt Yên (ảnh báo Bắc Giang)
Huyện Việt Yên (ảnh báo Bắc Giang)

Chỉ tiêu phát triển kinh tế

 • Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 23%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 120 triệu đồng.
 • Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất) tăng bình quân 17-19%/năm và tự cân đối thu – chi ngân sách cấp huyện vào năm 2024.
 • Thu tiền sử dụng đất giai đoạn đạt 7.800 tỷ đồng
 • Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn đạt 73.000 tỷ đồng.

Chỉ tiêu phát triển đô thị

 • Quy mô dân số toàn đô thị năm 2025 đạt trên 259.000 người; tỷ lệ dân số khu vực nội thị 59%; đưa 9 xã, thị trấn theo quy hoạch trở thành phường.
 • Tỷ lệ đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt 3,7 m2/người; mật độ đường trong khu vực nội thị (tính trên đường có chiều rộng phần xe > 7,5 m) đạt 6 km/km2.
 • Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% (tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt 75,2%);
 • Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính đạt 46%;
 • Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt tối thiểu là 15%.

Chỉ tiêu phát triển xã hội

 • Phấn đấu có 100% trường học được kiên cố hoá; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 95,4%, mức độ 2 là 40%.
 • 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân toàn đô thị đạt 53,8 giường.
 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% (có chứng chỉ là 40%); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 77% (trong đó khu vực nội thị 80%); tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,0%.

Chỉ tiêu chuyển đổi số

 • Phấn đấu trên 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ bí mật nhà nước).
 • 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của huyện được kết nối, chia sẻ;
 • 100% người dân có nhu cầu đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử.

Nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang đặt kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

 • Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán  triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết;
 • Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị;
 • Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị;
 • Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT-XH, đô thị, từng bước hiện đại, đáp ứng đủ điều kiện công nhận đô thị loại IV vào năm 2022, trở thành thị xã vào năm 2025;
 • Tăng cường hiệu lực, quản lý Nhà nước về đô thị; khai thác tối đa lợi thế để phát triển kinh tế;
 • Phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội và xây dựng văn minh đô thị;
 • Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại để phát triển KT-XH.

Tham khảo thêm: 

Quy hoạch sử dụng đất và giao thông huyện Việt Yên [Bắc Giang] đến 2030Rate this post
Bài trướcBắc Giang kêu gọi đầu tư loạt dự án khu dân cư với hơn 170 ha
Bài tiếp theoMai Kiều Liên, tiểu sử và sự nghiệp gắn liền với thương hiệu Vinamilk trị giá hơn 2,4 tỷ USD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây