Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đến 03/2023

2193
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Vĩnh Tường nằm ở phía tây nam tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

Quy hoạch Huyện Vĩnh Trường, bao gồm 3 thị trấn: Vĩnh Tường (huyện lỵ), Thổ Tang, Tứ Trưng và 25 xã: An Tường, Bình Dương, Bồ Sao, Cao Đại, Chấn Hưng, Đại Đồng, Kim Xá, Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Tam Phúc, Tân Phú, Tân Tiến, Thượng Trưng, Tuân Chính, Vân Xuân, Việt Xuân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vũ Di, Yên Bình, Yên Lập.

Là một huyện của tỉnh giáp thủ đô nên Vĩnh Tường có rất nhiều làng nghề truyền thống, làng nghề mới, nghề phụ. Cũng như nhiều huyện trong vùng đồng bằng sông Hồng thì có cả những làng nghề có thể bị mai một dần và những làng nghề phát triển tốt phù hợp với xu thế. Các ngành nghề ở mảnh đất trăm nghề này đó là:


 • Làng mộc Vân Giang (Lý Nhân)
 • Làng mộc Vân Hà (Lý Nhân)
 • Nghề thu gom phế liệu ở Vân Xuân
 • Làm bún Hòa Loan (Lũng Hòa)
 • Làng mộc truyền thống Bích Chu (xã An Tường)
 • Làng đậu phụ Rùa thôn Thượng (xã Tuân Chính)
 • Làng mộc truyền thống Thủ Độ (An Tường)
 • Buôn bán hàng hóa, nông sản… Thổ Tang
 • Cơ khí, vận tải thủy Việt An (xã Việt Xuân)
 • Dệt vải Văn Ổ (Vân Xuân)
 • Trồng dâu nuôi tằm Yên Lập
 • Nuôi rắn, chế biến rắn Vĩnh Sơn

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Vĩnh Tường

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 24/10/2021, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ công bố công khai, bao gồm:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


 • Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030 của huyện Vĩnh Tường (trong đó có thể hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021-2030);
 • Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030 của huyện Vĩnh Tường.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Trước đó, ngày 07/10/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030 của huyện Vĩnh Tường.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Tường với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 3.906,79 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 53,49 ha.
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: 98,59 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Tường.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Thổ Tang, thị trấn Tứ Trưng đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Vĩnh Tường
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Vĩnh Tường

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 28/3/2022, UBND huyện Vĩnh Tường ra Thông báo số 86/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ công bố công khai, bao gồm:

 • Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Tường.
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Tường.

Trước đó, ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Tường.

Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022, huyện Vĩnh Tường bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 8937.49 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5451.58 ha
 • Đất chưa sử dụng: 11.65 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 895.60 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 59.35 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 912.86 ha
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 21.40 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4,70 ha.

Chi tiết nội dung KH SDĐ năm 2022 huyện Vĩnh Tường được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Lô và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Lô tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 03/03/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Tường.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vĩnh Tường được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: Đất nông nghiệp là 9.398,85 ha, chiếm 65,27% diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp là 4.983,16 ha, chiếm 34,60% diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng là 18,71 ha, chiếm 0,13% diện tích tự nhiên.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 417,52 ha; đất phi nông nghiệp là 1,71 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Tường, gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 448,95 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 37,00 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,50 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Vĩnh Tường được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Vĩnh Tường.

Tài liệu kèm theo:


4.9/5 - (7 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây