Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đến 03/2023

1983
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 22/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Tam Đảo nằm ở phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Bình Xuyên
  • Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy
  • Phía nam giáp huyện Tam Dương
  • Phía bắc giáp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bản đồ huyện chạy dài theo hướng tây bắc – đông nam, dọc theo dãy núi Tam Đảo. Huyện Tam Đảo là một huyện miền núi, nằm trên phần chính, phía tây bắc của dãy núi Tam Đảo, nơi bắt nguồn của sông Cà Lồ (sông này nối với sông Hồng và sông Cầu). Trên địa bàn huyện có ngọn núi Tam Đảo cao 1.310 m, nằm ở xã Hồ Sơn. Diện tích tự nhiên của huyện là 23.641,60 ha (236,42 km²), trong đó có hơn 120 km² là thuộc vườn quốc gia Tam Đảo.

Huyện Tam Đảo cũ được thành lập theo Quyết định số 178-CP ngày 5 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất huyện Lập Thạch với huyện Tam Dương. Riêng 2 xã Định Trung và Khai Quang của huyện Tam Dương sáp nhập vào thị xã Vĩnh Yên.


Huyện Tam Đảo mới thành lập theo Nghị định số 153/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2003 của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở tách 3 xã: Yên Dương, Đạo Trù, Bồ Lý của huyện Lập Thạch; 4 xã: Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu của huyện Tam Dương; xã Minh Quang của huyện Bình Xuyên và thị trấn Tam Đảo của thị xã Vĩnh Yên.

Quy hoạch huyện Tam Đảo, bao gồm 3 thị trấn: Hợp Châu (huyện lỵ), Đại Đình, Tam Đảo và 6 xã: Bồ Lý, Đạo Trù, Hồ Sơn, Minh Quang, Tam Quan, Yên Dương.

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Tam Đảo

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng nâng cao tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Dự kiến cơ cấu kinh tế trên địa bàn đến năm 2030 như sau: Dịch vụ chiếm 70,75%; công nghiệp và xây dựng 18,75% và nông nghiệp 10,5%.

Cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực hoạt động phi nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp còn 25%; Lao động thu hút vào các ngành CN-TTCN và xây dựng chiếm 20%; Lao động thu hút vào các lĩnh vực Du lịch. dịch vụ và thương mại khoảng 55%.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 92,5 triệu đồng vào năm 2030.


Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Tam Đảo

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: 

Ngày 9/11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo,.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Đảo với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

  • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 3.382,97 ha.
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 179,95 ha.
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 52,38 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch huyện Tam Đảo: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 13,46 ha.

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tam Đảo: được thể hiện chi tiết tại biểu số 10/CH của Báo cáo thuyểt minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày  26/10/2021 của UBND huyện Tam Đảo, có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 418/STNMT-TTr ngày 02/11/2021.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 13/40/2022, UBND huyện Tam Đảo ban hành thông báo Về việc công bố công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

  • Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc  về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo;
  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp (bao gồm số liệu, danh mục công trình);
  • Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo;

Thời gian công khai: Trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Vị trí, diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng đất năm 2022 của huyện được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022; báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tam Đảo.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tam Đảo
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tam Đảo

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây