Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lập...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đến 03/2023

2266
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Lập Thạch nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương với ranh giới là sông Phó Đáy
 • Phía tây giáp huyện Sông Lô và thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Phía nam giáp huyện Vĩnh Tường (qua sông Phó Đáy)
 • Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Lập Thạch có diện tích 173,10 km², dân số năm 2008 là 123.664 người, mật độ dân số đạt 714,4 người/km².

Lập Thạch có cấu tạo địa tầng cổ. Khu vực xung quanh núi Sáng và các xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, Liễn Sơn ở hữu ngạn sông Phó Đáy, diện tích hàng chục km² có tuổi đại nguyên sinh. Vùng ven rìa trước núi Tam Đảo thuộc xã Đạo Trù có tuổi đại trung sinh.


Quy hoạch Huyện Lập Thạch, bao gồm 2 thị trấn: Lập Thạch (huyện lỵ), Hoa Sơn và 18 xã: Bàn Giản, Đình Chu, Hợp Lý, Liễn Sơn, Quang Sơn, Thái Hòa, Triệu Đề, Văn Quán, Xuân Hòa, Bắc Bình, Đồng Ích, Liên Hòa, Ngọc Mỹ, Sơn Đông, Tiên Lữ, Tử Du, Vân Trục, Xuân Lôi.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Lập Thạch

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lập Thạch.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lập Thạch với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:


 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp3.736,43 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 155,35 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 11,0 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

 • Chuyển sang đất nông nghiệp là 0,87 ha.
 • Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4,10 ha.

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lập Thạch: Được thể hiện chi tiết tại biểu số 10/CH của Báo cáo thuyểt minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Lập Thạch, có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 434/TTr-STNMT ngày 08/11/2021.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lập Thạch

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Lập Thạch và thị trấn Hoa Sơn đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lập Thạch.

Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022, huyện Lập Thạch bào gồm:

 • Đất nông nghiệp: 13.538,32 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3.664,98 ha
 • Đất chưa sử dụng: 32,60 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 283,45 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 35,04 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 308,58 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 22,42 ha
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0,78 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lập Thạch.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Lập Thạch đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Lập Thạch đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như:

Khu công nghiệp:

 • Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa
 • Khu công nghiệp II huyện Lập Thạch Xuân Lôi (7,42 ha)
 • Khu công nghiệp I huyện Lập Thạch
 • Khu công nghiệp II huyện Lập Thạch xã Bàn Giản (89,25 ha), xã Đồng Ích (22,25 ha)

Cụm công nghiệp:

 • Xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đồng Cầu Con
 • Cụm công nghiệp Văn Quán
 • Cụm công nghiệp Xuân Lôi
 • Cụm công nghiệp Tử Du
 • Cụm công nghiệp TT Lập Thạch
 • Cụm công nghiệp Đình Chu
 • Cụm công nghiệp Quang Sơn
 • Cụm công nghiệp Triệu Đề
 • Cụm công nghiệp Xuân Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa – khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể:

 • Quy mô diện tích: 295,1634 ha.
 • Tính chất: Là Khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có các ngành nghề sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 • Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.
 • Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty CP kiến trúc Văn hóa Việt.
 • Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Quy mô: 128,4643 ha.
 • Tính chất: Là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và dịch chuyển cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể

Quy hoạch giao thông huyện Lập Thạch đến 2030

Quy hoạch giao thông huyện Lập Thạch được bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.

Dưới đây là những dự án giao thông trọng điểm có sử dụng đất được triển khai thực hiện trong kỳ của huyện Tiên Lãng:

 • Mở rộng đường từ nút giao Văn Quán – cầu Phú Hậu – QL2A – Việt Trì
 • Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 307 đoạn từ Trung tâm thị trấn Lập Thạch đến cầu Liễn Sơn
 • Tuyến đường Vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc. Đoạn từ ĐT 305 -QL2C, huyện Lập Thạch (giai đoạn 1)
 • Đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh kéo dài đến thị trấn Lập Thạch
 • Đường nội thị thị trấn Lập Thạch. Tuyến ĐT305 đi ĐT306 đến tuyến đường vành đai thị trấn Lập Thạch
 • Mở mới tuyến vành đai đấu từ Ngã 4 đi tân lập (Bệnh viện) đi TDP Long Cương
 • Nghiên cứu mở rộng tuyến 305C từ Km 0-Km5
 • Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn. Tuyến từ đường Rừng Kính, thị trấn Hoa Sơn đến ĐT.307
 • Mở mới tuyến từ Cầu Bén-xã Thái Hòa, dài 5,0km, rộng 12m
 • …..

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây