Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm tỉnh Bắc...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn đến 2030

193
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Pác Nặm nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
 • Phía tây giáp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 • Phía bắc giáp huyện Bảo Lâm và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
 • Phía nam giáp huyện Ba Bể.

Quy hoạch huyện Pác Nặm, bao gồm: Xã An Thắng; Xã Bằng Thành; Xã Bộc Bố; Xã Cao Tân; Xã Cổ Linh; Xã Công Bằng; Xã Giáo Hiệu; Xã Nghiên Loan; Xã Nhạn Môn; Xã Xuân La.

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364 ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện Ba Bể. Huyện Pác Nặm có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Bộc Bố, Cao Tân, Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La và Cổ Linh


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Pác Nặm

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1517/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Pác Nặm được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


 • Đất nông nghiệp 44.082,88 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 3.372,48 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 83,79 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.119,16 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 416,39 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0,73 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Pác Nặm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Pác Nặm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Pác Nặm

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn có một phần diện tích được quy hoạch xã An thắng đến 2030.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Pác Nặm, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 45.886,05 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 1.553,65 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 99,45 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021:

 • Đất nông nghiệp là 301,85 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 1,93 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2021 là 308,61 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 1,70 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0,09 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Pác Nặm được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc bổ dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Pác Nặm (xem nội dung quyết định)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Theo kế hoạch sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm thông qua và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thì trong năm 2022 này huyện Pác Nặm sẽ tiến hành chuyển mục đích sử dụng khoảng 500ha đất Nông nghiệp sang đất Phi nông nghiệp.

Cụ thể, sẽ có 07 loại đất nông nghiệp được huyện chuyển mục đích sử dụng sang làm đất phi nông nghiệp. Nhiều nhất sẽ là đất rừng sản xuất với trên 432ha, đất trồng cây lâu năm trên 27ha, đất trồng lúa 21,36ha, đất trồng cây hàng năm khác 13,49ha, còn lại là đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác. Tất cả các xã đều có diện tích đất cần chuyển đổi mục đích, trong đó 02 xã có diện tích chuyển đổi trên 100ha là Bằng Thành và Bộc Bố.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Pác Nặm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thì hiện nay trên địa bàn huyện có gần 1.100ha diện tích đất chuyên trồng lúa nước, chiếm tỷ lệ trên 55% tổng số diện tích đất trồng lúa.

Trong tổng số diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện thì xã Nghiên Loan là địa phương có diện tích lớn nhất với trên 202ha, các xã Xuân La, Cao Tân, Giáo Hiệu và Bộc Bố lần lượt có diện tích lớn trên 100ha. Xã An Thắng là địa phương có diện tích đất chuyên trồng lúa nước ít nhất huyện với chỉ 23,44ha.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây