Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể (Bắc Kạn), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 23/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Ba Bể nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Ngân Sơn
  • Phía tây giáp huyện Chợ Đồn và huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  • Phía nam giáp huyện Bạch Thông
  • Phía bắc giáp huyện Pác Nặm và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Huyện Ba Bể có diện tích 678 km², dân số năm 2004 là 47.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Chợ Rã nằm trên quốc lộ 279, cách thành phố Bắc Kạn khoảng 50 km về hướng tây bắc.

Ngoài tuyết giao thông huyết mạch chính là quốc lộ 279, huyện còn có một số con đường như tỉnh lộ 254 đi về huyện Chợ Đồn, tỉnh lộ 201 đi về huyện Bạch Thông ở phía nam và đường liên tỉnh 212 sang Cao Bằng ở phía bắc.


Quy hoạch Huyện Ba Bể, bao gồm thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ) và 14 xã: Bành Trạch, Cao Thượng, Chu Hương, Địa Linh, Đồng Phúc, Hà Hiệu, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Mỹ Phương, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Thượng Giáo, Yến Dương.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Ba Bể

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Theo Điều 1 của Quyết định số 1236/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Ba Bể được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.275,02 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 116,74 ha.
  • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 7,8 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Ba Bể.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến 2030

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Ba Bể cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Chợ Rã đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Bể, bao gồm: Đất nông nghiệp là 64.754,89 ha; Đất phi nông nghiệp là 2.604,87 ha; Đất chưa sử dụng là 1.048,73 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Ba Bể được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ba Bể
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ba Bể

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ba Bể.

Theo đó, Bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh).

  • Tổng diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng: 3.460,0m2.
  • Vị trí tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

UBND huyện Ba Bể công bố công khai việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng trình tự, thủ tục quy định và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Bể.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Ba Bể với diện tích đất nông nghiệp là 64.649,29 ha; đất phi nông nghiệp là 2.713,08 ha; Đất chưa sử dụng: 1.046,13 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Ba Bể với tổng diện tích đất nông nghiệp là 203,47 ha; đất phi nông nghiệp là 26,55 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Bể gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 216,79 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,02 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Bể.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây