Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Ba Bể nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Huyện Ba Bể có diện tích 678 km², dân số năm 2004 là 47.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Chợ Rã nằm trên quốc lộ 279, cách thành phố Bắc Kạn khoảng 50 km về hướng tây bắc.

Ngoài trục đường chính là quốc lộ 279, huyện còn có một số con đường như tỉnh lộ 254 đi về huyện Chợ Đồn, tỉnh lộ 201 đi về huyện Bạch Thông ở phía nam và đường liên tỉnh 212 sang Cao Bằng ở phía bắc.


Quy hoạch Huyện Ba Bể, bao gồm thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ) và 14 xã: Bành TrạchCao ThượngChu HươngĐịa LinhĐồng PhúcHà HiệuHoàng TrĩKhang NinhMỹ PhươngNam MẫuPhúc LộcQuảng KhêThượng GiáoYến Dương.

Huyện Ba Bể trên bản đồ vệ tinh
Huyện Ba Bể trên bản đồ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Ba Bể

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể.


Theo Điều 1 của Quyết định số 1236/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Ba Bể được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

 • Đất nông nghiệp 63.675,72 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 3.794,23 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 938,55 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.275,02 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 116,74 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 7,8 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Ba Bể.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến 2030

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Ba Bể cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Chợ Rã đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Bể, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 64.754,89 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.604,87 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 1.048,73 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021:

 • Đất nông nghiệp là 136,51 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 5,72 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2021 là 156,74 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 1,26 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0,18 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 11,58 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Ba Bể được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ba Bể
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ba Bể

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây