Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 23/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Bắc Kạn là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Kạn, nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 164 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

  • Phía Nam giáp huyện Chợ Mới
  • Các phía còn lại giáp huyện Bạch Thông.

Thị xã Bắc Kạn được thành lập vào tháng 7 năm 1901, khi đó vừa là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Kạn, vừa là châu lỵ châu Bạch Thông. Thị xã trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn. Các cơ quan đầu não bộ máy cai trị của chính quyền thực dân phong kiến đều đóng ở đây.

Quy hoạch thành phố Bắc Kạn, bao gồm 6 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 2 xã: Dương Quang, Nông Thượng.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, thành phố Bắc Kạn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thành phố Bắc Kạn.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.223,46 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 40,84 ha.
  • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 16,84 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, Thành phố Bắc Kạn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TP. Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TP. Bắc Kạn

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo Điều 2 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp là 11.583,43 ha; Đất phi nông nghiệp là 2.053,63 ha; Đất chưa sử dụng là 62,78 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của Thành phố Bắc Kạn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Bắc Kạn.

Theo quyết định, Bổ sung các công trình, dự án gồm 02 công trình, dự án:

  • Đấu giá đất tại khu đô thị Bắc Sông Cầu (Phần diện tích đã giải phóng mặt bằng), với diện tích 2,5 ha; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT) là 2,0 ha và đất giao thông (DGT) là 0,5 ha; địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  • Đấu giá đất tại khu dân cư Khuổi Kén, với diện tích 0,5 ha; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bổ sung vị trí, diện tích các thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị (ODT) và đất ở tại nông thôn (ONT) trên địa bàn 07 xã, phường: Phùng Chí Kiên, Đức Xuân, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Xuất Hóa và Nông Thượng.

Ngày 10/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn (lần 2).

theo đó, Bổ sung các công trình, dự án gồm: 02 công trình, dự án:

  • Công trình xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 01ha, địa điểm thực hiện tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.
  • Công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 0,02ha, địa điểm thực hiện tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. . 2. Điều chỉnh loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

– Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, điều chỉnh 0,25ha đất HNK, 0,17ha đất SON và 0,2ha đất CSD sang đất LUC.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:


4.5/5 - (8 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây