Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 02/03/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Chợ Mới là một huyện nằm ở cực nam của tỉnh Bắc Kạn, nằm ở phía nam tỉnh Bắc Kạn, huyện lỵ của huyện là thị trấn Đồng Tâm, cách thành phố Bắc Kạn 40 km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 142 km về phía Bắc, có vị trí địa lý:

Quy hoạch huyện Chợ Mới, bao gồm thị trấn Đồng Tâm (huyện lỵ) và 13 xã: Bình Văn, Cao Kỳ, Hòa Mục, Mai Lạp, Như Cố, Nông Hạ, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thanh Vận, Yên Cư, Yên Hân.

Trên địa bàn huyện Chợ Mới hiện có khu công nghiệp Thanh Bình đặt tại xã Thanh Thịnh.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2024, huyện Chợ Mới

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Mới.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1237/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Chợ Mới được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.090,45 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 507,02 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 72,03 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Chợ Mới

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Chợ Mới
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Chợ Mới

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Chợ Mới cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Đồng Tâm đến 2030.


Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2021:

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chợ Mới, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 56.867,77 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.410,08 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 2.267,13 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021:

 • Đất nông nghiệp là 409,84 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 26,24 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2021 là 309,21 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 74,52 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 2,03 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Chợ Mới được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 1028/QĐ-UNND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Chợ Mới.

Theo đó, huyện Chợ Mới bổ sung 10 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chợ Mới, diện tích 2.431.421m2 (danh sách công trình dự án được bổ sung). Vị trí tại thị trấn Đồng Tâm và các xã: Cao Kỳ, Thanh Thịnh, Nông Hạ, Thanh Mai, Thanh Vận, Như Cố, Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Vừa qua, UBND huyện Chợ Mới đã có Thông báo số 162/TB-UBND huyện ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Chợ Mới, về việc công khai bổ sung công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của huyện để nhân dân được biết và thực hiện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chợ Mới.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Chợ Mới, gồm: Đất nông nghiệp: 56.353,39 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.933,78 ha; Đất chưa sử dụng: 01.387,97 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Chợ Mới với tổng diện tích thu hồi đất: 739,58 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 718,96 ha; Đất phi nông nghiệp: 20,62 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Chợ Mới, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 822,53 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 231,23 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Chợ Mới được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Chợ Mới
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Chợ Mới

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:


5/5 - (7 bình chọn)
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đến 03/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đến 03/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây