Trang chủ Quy hoạch Thông tin quy hoạch huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến 2030...

Thông tin quy hoạch huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến 2030 tầm nhìn 2050

793
0

UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nội dung sau:

Quy hoạch huyện Mỹ Lộc,tỉnh Nam Định

Quy hoạch được thực hiện theo Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản đến 2030, tầm nhìn đến 2050.


Vị trí, phạm vi ranh giới: Thuộc toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Mỹ Lộc.

Bản đồ huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định trên vệ tinh goole map
Bản đồ huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định trên vệ tinh goole map

Huyện Mỹ Lộc hiện có 11 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn: Thị trấn Mỹ Lộc và 10 xã: Mỹ Hà, Mỹ Tiến, Mỹ Thắng, Mỹ Trung, Mỹ Tân, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành.

Sơ đồ bố trí dân cư huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Sơ đồ bố trí dân cư huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Quy mô diện tích quy hoạch huyện Mỹ Lộc: Gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Mỹ Lộc là 74,49 km


Thời hạn quy hoạch huyện Mỹ Lộc

 • Ngắn hạn đến năm 2020
 • Dài hạn đến năm 2030
 • Tầm nhìn đến năm 2050.

Tính chất quy hoạch huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

 • Là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội – kinh tế thuộc tỉnh Nam Định.
 • Là vùng phát triển về thương mại, dịch vụ và công nghiệp.
 • Là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường kết nối Nam Định với vùng Thủ đô.

Các chỉ tiêu dự báo phát triển quy hoạch vùng huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định


Dự báo tăng trưởng kinh tế huyện Mỹ Lộc

– Tốc độ tăng trưởng

 • GTSX bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10-11%/năm.
 • Giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân đạt 11-12%/năm.
 • GTSX bình quân đầu người năm 2030 đạt 340 triệu đồng.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

– Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế:


 • Năm 2020: Cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng – dịch vụ – nông lâm thủy sản tương ứng là 57% – 28% – 15%.
 • Năm 2030: Cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng – dịch vụ – nông lâm thủy sản tương ứng là 60% – 28,5% – 11,5%.
 • Năm 2050: Cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp và xây dựng – dịch vụ – nông lâm thủy sản tương ứng là 43% – 50% – 7%

Dự báo phát triển dân số, lao động tại huyện Mỹ lộc

 • Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2016-2020 là 1,9%.
 • Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 4,3% do trong giai đoạn này huyện Mỹ Lộc sẽ đô thị hóa 100% và sự phát triển về công nghiệp, dịch vụ là yếu tố làm tăng dân số cơ học.
 • Dân số năm 2020: 73.000 người, năm 2030 là 150.000 người
 • Lao động: Dự kiến nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Dự báo sử dụng đất tại huyện Mỹ Lộc đến 2030

– Dành quỹ đất hợp lý để phát triển khu, cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống, phát triển các đô thị, các thị trấn. Đặc biệt là quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững lâu dài, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc đến 2030

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

– Phân bổ diện tích đất trồng lúa phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, duy trì để đảm bảo an ninh lương thực. Khai thác sử dụng đất phải chú ý đến bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường ổn định và bền vững.

Bản đồ định hướng phát triển giao thông huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Bản đồ định hướng phát triển giao thông huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

 Định hướng quy hoạch phát triển tổng thể không gian vùng huyện Mỹ Lộc

Quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Mỹ Lộc theo mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm. Huyện được phân làm 2 tiểu vùng phát triển không gian

Không gian vùng phía Tây và trung tâm huyền (gồm các xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiên, Mỹ Thuận, Mỹ Hưng, Mỹ Thành, thị trấn Mỹ Lộc và một phần xã Mỹ Phúc) có dạng mạng trong chuỗi, phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm, kết hợp mạng ô bàn cờ và mạng tam giác với 4 cực phát triển:

Cực phía Đông của tiểu vùng với 3 khu vực phát triển:

 • Khu vực 1: Là khu vực đô thị Mỹ Thắng, tập trung phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch.
 • Khu vực 2: Nằm ở phía Đông Bắc của huyện, tiếp giáp với khu du lịch Đền Trần và thành phố Nam Định, quy hoạch thành khu đô thị sinh thái gắn với phát triển dịch vụ, du lịch trên cơ sở khai thác giá trị của khu di tích đền Trần và của sông Châu Giang
 • Khu vực 3: Bao gồm một phần khu vực dân cư và canh tác nông nghiệp của xã Mỹ Thắng, phát triển theo mô hình nông thôn mới kết hợp với sản xuất thông nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ du lịch.

Cực phía Nam của tiểu vùng: Với 2 khu vực phát triển:

 • Khu vực 1: Khu vực xã Mỹ Hưng, phát triển các khu dịch vụ tập trung, các khu du lịch sinh thái, các khu dân cư nông thôn, khu đô thị đặc thù với mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ cây xanh mặt nước cao,
 • Khu vực 2: Bao gồm thị trấn Mỹ Lộc và phụ cận (thuộc các xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Hưng), là khu vực xây dựng tập trung với tỷ lệ đất xây dựng cao, trong đó lấy thị trấn Mỹ Lộc làm hạt nhân phát triển không gian lan tỏa ra xung quanh.

Cực phía Tây của tiểu vùng: Phát triển trên cơ sở lợi thế vị trí cửa ngõ với tỉnh Hà Nam gồm 2 khu vực:

 • Khu vực 1: Bao gồm Khu công nghiệp Mỹ Thuận và vùng phụ cận thuộc xã Mỹ Thịnh, tập trung phát triển các khu đất dịch vụ lân cận Khu công nghiệp Mỹ Thuận nhằm hỗ trợ chức năng phát triển khu công nghiệp này và các loại hình dịch vụ khác cho đô thị.
 • Khu vực 2: Là khu vực đô thị Mỹ Thuận, phát triển với tỉnh đặc thù là phục vụ cho phát triển công nghiệp dịch vụ tại khu vực.

Cực phía Bắc của tiểu vùng Là khu vực thuộc các xã Mỹ Hà, Mỹ Tiến, một phần xã Mỹ Thắng, một phần xã Mỹ Thịnh và một phần xã Mỹ Thuận định hướng phát triển đô thị sinh thái và vui chơi giải trí.

Không gian vùng phía Đông huyện (gồm một phần xã Mỹ Phúc và xã Mỹ Trung Mỹ Tân) phát triển không gian gắn kết với thành phố Nam Định. Khu vực này đã được quy hoạch chung thành phố Nam Định hoạch định thuộc cực phát triển phía Đông Bắc thành phố với các khu dân cư nông thôn trên tiên cảnh quan

Quy hoạch hạ tầng giao thông huyện Mỹ Lộc

Giao thông đường bộ

 • Quốc lộ 21B Đại lộ Thiên Trưởng Đoụn tử Nam Định đến Phủ Lý định hưởng là đường cao tốc, quy mô từ 4 làn xe trở lên; đoạn còn lại từ Quản Chuột đến cầu Tân Phong (qua xã Mỹ Tân) dài 0,8km quy hoạch là đường vành đai 1, quy mô đô thị, 6 làn xe.
 • Các tuyến Quốc lộ 21, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng

Tỉnh lộ Tuyến Tỉnh lộ 486B quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, Quy hoạch mới tuyển Tỉnh lộ 485B tiêu chuẩn đường cấp III đồng bang.

Huyện lộ:

 • Quy hoạch mở rộng các tuyến huyện lộ thuộc khu vực Phần khu hai bên đường Nam Định – Phủ Lý (QL2TB) tuân thủ theo Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Các tuyến huyện lộ còn lại quy hoạch mở rộng đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng.
 • 1 tuyển Huyện lộ quy hoạch mới: Huyện lộ Thịnh Thăng đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp IV đông băng.

Đất giao thông tĩnh: Xây dựng bến xe khách phía Bắc thành phố tại huyện Mỹ Lộc tiếp giáp QL21B, đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1 (với diện tích >30.000m)

Giao thông đường sắt:

 • Nâng cấp, từng bước hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu đạt tốc độ chạy tàu bình quân tử 80km/h – 90km/h đối với tàu khách và 50km/h – 60km/h đối với tàu hàng.
 • Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h, đường đối khó 1,435m, điện khi hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ có tốc 350 km/h trong tương lai, trong đó đoạn tuyến đi qua huyện Mỹ Lộc cải khoảng 4km.

Tài liệu kèm theo:


4.8/5 - (9 bình chọn)
Bài trướcThông tin quy hoạch TP Nam Định, tỉnh Nam Định đến 2030 tầm nhìn 2050
Bài tiếp theoThông tin quy hoạch TP. Hải Dương giai đoạn 2021-2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây