Trang chủ Quy hoạch Thông tin quy hoạch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Thông tin quy hoạch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

2071
0

UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Quy hoạch được thực hiện theo quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 1/8/2017 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy đến 2030, tầm nhìn đến 2050.


Bản đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Giao Thủy
Bản đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Giao Thủy

Vị trí, phạm vi ranh giới quy hoạch huyện Giao Thủy

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn địa giới hành chính huyện Giao Thuỷ, bao gồm 22 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 Thị Trấn: Quất Lâm, Ngô Đồng và 20 xã: Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Thiện, Giao Thanh, Hoành Sơn, Bình Hoà, Giao Tiến, Giao Hà, Giao Nhân, Giao An, Giao Lạc, Giao Châu, Giao Tân, Giao Yến, Giao Xuân, Giao Thịnh, Giao Hải, Bạch Long, Giao Long, Giao Phong, giới hạn bởi:

Quy mô diện tích huyện Giao Thủy


– Gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Giao Thuỷ: 237,76 km?

Bản đồ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Bản đồ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Thời hạn quy hoạch huyện Giao Thủy:

 • Ngắn hạn đến năm 2020;
 • Dài hạn đến năm 2030
 • Tầm nhìn đến năm 2050.

Tính chất quy hoạch vùng huyện Giao Thủy


 • Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc tỉnh Nam Định;
 • Vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thuỷ sản;
 • Đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường bộ ven biển, đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh kết nối với các vùng lân cận.

Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng quy hoạch huyện Giao Thủy

Dự báo tăng trưởng kinh tế huyện Giao Thủy: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân bình hàng năm thời kỳ 2016 – 2020 là 10,2%/năm và thời kỳ 2021 – 2030 là 13,0%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt khoảng 342 triệu đồng.

– Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế


 • Đến năm 2020, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 33% – 25% – 42%;
 • Đến năm 2030, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 21% – 39% – 40%;
 • Đến năm 2050, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 18% – 37% – 45%;

Dự báo phát triển dân số, lao động huyện Giao Thủy

 • Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2016-2020 là 0,9%/năm (tỷ lệ tăng tự nhiên).
 • Tốc độ tăng dân số trung bình toàn huyện giai đoạn 2021-2030 là 1,3%/năm (bao gồm cả tăng tự nhiên và tăng cơ học).
 • Dân số hiện trạng (2015): 190.291 người. Dân số năm 2020: 199.100 người, năm 2030 là 227.000 người
 • Lao động: Dự kiến nguồn lao động chiếm 65% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Dự báo quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy

Dành quỹ đất hợp lý để phát triển cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống, phát triển các đô thị, các thị trấn. Đặc biệt là quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững lâu dài, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

– Phân bổ, sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa phù hợp theo từng giai đoạn phát triển đảm bảo an ninh lương thực. Khai thác sử dụng đất phải đặc biệt coi trọng mục tiêu phòng thủ, an ninh quốc gia, ưu tiên những địa thế tự nhiên thuận lợi kết hợp kinh tế với quốc phòng;

– Khai thác sử dụng đất phải đi đôi bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường ổn định và bền vững.

Dự báo quy hoạch sử dụng đất:  Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Tổng diện tích tự nhiên 25.323,8 100

– Năm 2020:

 • Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 8.145 ha.
 • Đất đô thị khoảng 4.315 ha (bao gồm: TT Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng), bình quân 865 mo/người. Đất dân dụng khoảng 425 ha, chỉ tiêu khoảng 85 m/người.
 • Đất nông thôn khoảng 3.830 ha.

– Năm 2030:

 • Đất đô thị, nông thôn toàn Huyện khoảng: 8.415 ha.
 • Đất đô thị khoảng 4.315 ha (bao gồm: TT Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng), bình quân 630 m2/người. Đất dân dụng khoảng 615 ha, chỉ tiêu khoảng 90 mé/người.
 • Đất nông thôn khoảng 4.100 ha.

Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật về quy hoạch huyện Giao Thủy

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch đảm bảo đáp ứng các quy định theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Định hướng phát triển tổng thể không gian vùng quy hoạch huyện Giao Thủy

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình 2 trung tâm và 1 vành đai phát triển. Trong đó:

 • Lấy TT. Huyện lỵ Ngô Đồng làm hạt nhân phát triển không gian phía Bắc huyện, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL 37B, TL 489, và các trục huyện lộ).
 • Lấy đô thị Quất Lâm làm hạt nhân phát triển không gian phía Nam huyện, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL37B, TL489, TL489B và các trục huyện lộ).
 • Vành đai phát triển không gian thuộc khu vực đô thị Đại Đồng và các xã vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (thế mạnh là phát triển kinh tế biển) liên kết với 2 trung tâm thông qua trục đường bộ ven biển, tỉnh lộ 489 và các trục huyện lộ.

Định hướng phát triển các đô thị và điểm dân cư nông thôn:

Định hướng phát triển các đô thị:

 • Dự báo tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt 30%.
 • Giai đoạn đến năm 2020: có 2 đô thị loại V, 1 đô thị loại IV mở rộng. Cụ thể: 2 đô thị loại V: TT. Ngô Đồng, đô thị Đại Đồng; 1 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại IV mở rộng: Đô thị Quất Lâm bao gồm TT. Quất Lâm và 2 xã Giao Phong, Giao Thịnh.
 • Giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn:

 • Thu hẹp dần chênh lệch giữa các vùng đô thị và nông thôn. Phấn đấu có 100% số xã, thị trấn và huyện Giao Thuỷ đạt chuẩn NTM trong năm 2017, tiến tới xây dựng NTM bền vững và phát triển.
 • Tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp.

Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực chủ yếu năm trong quy hoạch huyện Giao Thủy

Định hướng phát triển nông – lâm – thủy sản

 • Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với tỷ trọng cao các sản phẩm chất lượng cao thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 đảm bảo ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh: kinh tế – xã hội – môi trường, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động và nguồn lợi biển, đảm bảo an ninh lương thực, tăng nhanh khối lượng, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hoá.

Phân bố không gian phát triển công nghiệp:

 • Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp – xây dựng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động trong nông thôn.
 • Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề huyện có lợi thế: chế biến nông thuỷ sản, dệt may, da giày, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng. Củng cố và phát triển các làng nghề hiện có.

* Cụm công nghiệp 

Cập nhật theo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017. Cụ thể, toàn huyện Giao Thuỷ có 5 CCN bao gồm: CCN Thịnh Lâm, CCN Giao Tiến, CCN Hoành Sơn, CCN Hồng Thuận, CCN Long – Hải, tổng diện tích 115 ha.

Thương mại, dịch vụ:

 • Phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu,… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển thương mại rộng khắp theo hướng mở rộng quan hệ, gắn với thị trường trong và ngoài nước.
 • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành du lịch, dịch vụ và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành dịch vụ.

Quy hoạch hệ thống phát triển hạ tầng huyện Giao Thủy

Hệ thống công trình giáo dục đào tạo: Đến năm 2020, 100% các cơ sở giáo dục đảm bảo diện tích đất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Hệ thống công trình y tế, bảo vệ sức khỏe:

 • Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, mục tiêu của tỉnh;
 • Xã hội hoá công tác y tế: Huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Văn hóa – Thể thao:

 • Trong năm 2017, 100% xã, thị trấn có khu văn hoá – thể thao đạt chuẩn NTM; 100% khu dân cư xây dựng Nhà văn hoá – khu thể thao.
 • Đến năm 2020: Xây dựng bể bơi trung tâm huyện

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch huyện Giao Thủy

Định hướng phát triển giao thông:

Sơ đồ giao thông huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Sơ đồ giao thông huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Giao thông đường bộ

 • Các trục đường chiến lược: Cập nhật quy hoạch Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh; Đường bộ ven biển.
 • Quốc lộ: Quốc lộ 37B quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 • Tỉnh lộ: Các tuyến tỉnh lộ 489, Tỉnh lộ 489B: quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đoạn qua thị trấn đảm bảo theo quy hoạch của thị trấn.
 • Huyện lộ: 2 tuyến Huyện lộ hiện có: Huyện lộ Tiến Hải, Huyện lộ Bình Xuân quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng; 5 tuyến Huyện lộ quy hoạch mới: Huyện lộ Thiện Lâm, Huyện lộ Tiến Thịnh, Huyện lộ Tiến Long, Huyện lộ Thanh Hương, Huyện lộ Lạc Lâm quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

Giao thông đường thuỷ

 • Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão của Hà Lan. Nâng cấp bến Giao Thiện, Ngô Đồng, Hồng Thuận thành các bến bốc xếp hàng hoá với quy mô công suất 100-200 nghìn tấn/năm. Xây mới bến phà Giao Thiện.
 • Xây dựng cảng du lịch tại huyện Giao Thuỷ trên sông Hồng, bến tàu đón, chở khách; nâng cấp phương tiện vận tải thuỷ hiện đại tại thị trấn Quất Lâm và thị trấn Ngô Đồng đưa đón khách đi tham quan, du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.
 • Cải tạo của Ba Lạt, nạo vét chính trị tuyến sông Hồng đoạn từ cửa Ba Lạt đến Mom Rô. Nâng cấp tuyến sông Sò từ TT Ngô Đồng đến cửa Hà Lan.

Đất giao thông tĩnh

 • Nâng cấp bến xe thị trấn Ngô Đồng, Quất Lâm.
 • Xây dựng mới bến xe Đại Đồng tiêu chuẩn bến loại IV, quy mô >2.500m2
 • Đối với mỗi thị trấn quy hoạch 1 bãi đỗ xe tĩnh (diện tích > 2.000m^).Định hướng phát triển cảng hàng không, sân bay

Dự kiến quy hoạch huyện Giao Thuỷ là 1 trong 3 huyện được lựa chọn là địa điểm xây dựng sân bay taxi, quy mô sản 400 ha (2 huyện còn lại là Hải Hậu và Nghĩa Hưng).

Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi

+ Để kè: Hoàn thành các dự án nâng cấp các tuyến đê biển và để sống. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê biển và các tuyến đê sông. Củng cố hệ thống kê mỏ giữ bãi ở các khu vực xung yếu.

* Quy hoạch hệ thống các công trình thuỷ lợi:

– Hệ thống cống:

 • Xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình tưới đầu mối: cống Ngô Đồng, cống Chúa, cống Cồn Tư, cống Cồn Năm.
 • Xây mới, nâng cấp hệ thống tiêu đầu mối: cống Cát Đàm, cống Quất Lâm, cống Tây Cồn Tàu, cống Đông Cồn Tàu, cống số 8A, cống Triết Giang A, cống số 10, cống Giao Hùng, cống Triết Giang B, cống Chỉ Nam, cống Ang Giao Phong, cống Duy Tắc, cống Hoành Lộ.
 • Xây dựng âu thuyền tại cống số 9 xã Giao Long.
 • Các công trình công nội đồng cần xây mới, cải tạo, nâng cấp: Cống Cồn Giữa 12, cống đầu Cồn Giữa 12, đập VB, đập giữa VB5, đập giữa VB13, đập điều tiết số 1, số 2, đập cuối VB 17, đập Hoành Nha, CA21.

Các dự án ưu tiên đầu tư

Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh 3 Xây dựng đường bộ ven biển 4 Xây dựng cầu Cồn Nhất trên QL37B

 • Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Lâm
 • Đường Giao Phong, Giao Yến, Giao Châu
 • Đường Tiến Thịnh; đường từ ngã ba Đại Đồng ra để xã Giao Lạc
 • Đường Thiện Lâm
 • Xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp
 • Hạ tầng khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
 • Xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch biển Giao Phong Nâng cấp bệnh viện đa khoa Giao Thuỷ
 • Xây dựng bệnh viện tư nhân tại Quất Lâm
 • Nạo vét, kiên cố hoá mái kênh và đường kênh Giao Sơn – Cồn Nhất, sông Cồn Năm.
 • Xây dựng công đầu mối tưới tiêu: cống Ngô Đồng, cống Chúa, Cát Đàm, Chỉ Nam, Cồn Tư, Cồn Năm.
 • Nâng cấp hạ tầng thị trấn Quất lâm đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV mở rộng 11 Xây dựng trung tâm thương mại TT. Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng
 • Xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi sinh thái tại xã Giao Long, Giao Hà; vùng nuôi thuỷ sản sinh thái tại Giao An, Giao Thiện 13

Xây dựng cơ sở hạ tầng 02 dự án vùng nông nghiệp công nghệ cao tại Giao Phong và Giao Thịnh. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn Giao Châu Đầu tư các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới: Xây dựng nhà máy nước Giao Thịnh; xây dựng bể bơi trung tâm huyện; nâng cấp hệ thống các chợ trên địa huyện; nâng cấp hệ thống đường trục xã, thôn xóm, đường nội đồng theo tiêu chí XD NTM; đầu tư, nâng cấp các công trình thuỷ lợi nội đồng; đầu tư, nâng cấp hệ thống y tế tuyến xã; đầu tư xây dựng hệ thống trạm điện trung áp; …


Rate this post
Bài trướcThông tin quy hoạch huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định đến 2030
Bài tiếp theoThông tin quy hoạch huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đến 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây