Trang chủ Tổng hợp Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang...

Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

6
0

Cửa khẩu Giang Thành thuộc huyện Giang Thành là một trong 02 cửa khẩu quan trọng của tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kam Pốt – Cam puchia.

Quy hoạch Cửa khẩu Giang Thành

Cửa khẩu Giang Thành thuộc huyện Giang Thành là một trong 02 cửa khẩu quan trọng của tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kam Pốt – Cam puchia nói riêng và của Việt Nam nói chung. Việc giao thương trao đổi hàng hoá giữa hai nước thông qua cửa khẩu Giang Thành ngày càng tăng và nhu cầu qua lại của nhân dân hai nước là rất lớn.


Tuy nhiên thực trang hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu cửa khẩu Quốc gia Giang Thành còn thấp kém, chưa thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới, cụ thể chưa có đầy đủ các cơ quan chức năng của khu kinh tế cửa khẩu như: Khu bảo thuế, Hải quan, Trạm kiểm soát liên hợp, … để phục vụ cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh tế xuất nhập khẩu hàng hoá theo chính sách trong khu bảo thuế của hệ thống pháp luật của Viet Nam.

Xuất phát từ vai trò quan trọng về mặt phát triển kinh tế Cửa khẩu và để đảm bảo an ninh quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 305/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Đắc Ruê (tỉnh Đắc Lắk) – Chi Miẹt (Tỉnh Mônđun Kiri) Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) – Sam Rông (Tỉnh Svay Riêng), Giang Thành (Tỉnh Kiên Giang ) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu Quốc gia.

Ngày 12 tháng 6 năm 2007 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampốt hai bên thống nhất khu vực quy hoạch tổng thể Cửa khẩu quốc gia Giang Thành – Ton Hon (đoạn từ lộ Hà Giang nối liền lộ Ton Hon) việc khai thông cặp cửa khẩu quốc gia Giang Thành – Ton Hon nhằm phục vụ cho giao thông đi lại của nhân dân và phát trien kinh tế cửa khẩu của hai tỉnh Kiên Giang và Kampốt trong tương lai.


Việc thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư, quản lý khu bảo thuế là vấn đề cần thiết góp phần xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành, đầu tư xây dựng khu bảo thuế với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, các dịch vụ hỗ trợ được tập trung đầu tư sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để tưng bước đáp ứng được nhu cầu qua lại và trao đổi hàng hoá của nhân dân hai nước nên việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Giang Thành là hết sức cần thiết và cấp bách.

Mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị với khu vực quy hoạch: 

– Cụ thể hoá kế hoạch quy hoạch khu vực kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành – Ton Hon đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 13/3/2007.


Xác định hướng phát triển và đầu tư xây dựng khu bảo thuế theo từng giai đoạn với tầm nhìn phù hợp, xác định quy mô, cơ cấu ngành nghề khu bảo thuế của khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành.

– Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ giao thương trao đổi hàng hoá tại khu bảo thuế cửa khẩu, tôn trọng chủ quyền giữa hai nước Việt Nam – Kampuchia  đảm bảo an ninh quốc gia và có hiệu quả.

-Khai thông cửa khẩu quốc gia Giang Thành – Ton Hon nhằm phục vụ cho giao thông đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của hai tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampốt (Campuchia).


Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng .

Đề ra các tiêu chí quản lý xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt cho khu vực kinh tế cửa khẩu góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Các cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về việc quy định vế khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg Ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu Đắc Ruê (tỉnh Đắc Lắk) – Chi Miẹt (tỉnh Mônđun Kiri) Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) – Sam Rông (tỉnh Svay Riêng), Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu Quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ–BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ–BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 0446/2003/QĐ-BTM Ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại về việc ban hành quy chế khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu.

Căn cứ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2007 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang Văn Hà Phong trong đợt đi khảo sát thực tế Cửa khẩu quốc gia Giang Thành (Kiên Lương) và tiến độ thi công tuyến giao thông N1 do Bộ giao thông làm chủ đầu tư.

Căn cứ Thông báo số 619/D-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận giao cho Trung tâm quy hoạch đô thị & nông thôn – Sở Xây dựng lập quy hoạch, thiết kế Cửa khẩu quốc gia Giang Thành.

Căn cứ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2008 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành – huyện Kiên Lương.

Căn cứ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành – huyện Kiên Lương.

Căn cứ quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây