Trang chủ Khu công nghiệp Danh sách khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Yên được quy...

Danh sách khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Yên được quy hoạch

24
0

Tính đến tháng 5/2022, tỉnh Phú Yên hiện có 8 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp được quy hoạch và đưa vào hoạt động.

Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Trong đó, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đang được cụ thể hóa thông qua những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư.


Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp với nguồn nguyên liệu nông – lâm – thủy sản dồi dào; Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng với trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao và có khả năng sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Nhằm khai thác tối đa cũng như phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thời gian qua, Phú Yên đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành Công nghiệp với tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đã xác định các ngành công nghiệp cần được ưu tiên phát triển gồm: Chế biến nông – lâm – thủy sản gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu; Dược phẩm, dệt may, sản phẩm từ công nghệ mới, công nghiệp phần mềm và nội dung số, hóa chất, năng lượng, thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo.

Danh sách các khu công nghiệp tại Phú Yên

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng GRDP công nghiệp trong GRDP toàn tỉnh là 37,4%, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%, Phú yên đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chính sách về phân bố không gian và dịch chuyển cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên.


Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch tại Phú Yên.

1. Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 29 (dự kiến) thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc và phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Quy mô: 101,5 ha
 • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Hòa Hiệp 1
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Hòa Hiệp 1

Đơn giá thuê lại đất đã phát triển hạ tầng và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể:

 • Tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng là 0,2 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong 6 năm.
 • Tiền sử dụng cơ sở hạ tầng là 0,1 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong 6 năm.

2. Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2

 • Vị trí: Nằm trên Quốc lộ 29 thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Trung và phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
 • Quy mô: 73,18 ha
 • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Hòa Hiệp 2
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Hòa Hiệp 2

3. Khu công nghiệp Hòa Tâm

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 29 thuộc địa bàn xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 24 km, cách Cảng Vũng Rô 15 km, cách Sân bay Tuy Hòa 17 km.
 • Quy mô: 1.080 ha
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp Hòa Tâm
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp Hòa Tâm

4. Khu công nghiệp đa ngành

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 18 km, cách Cảng Vũng Rô 14 km, cách Sân bay Tuy Hòa 25 km.
 • Quy mô: 855 ha
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp Đa Ngành
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp Đa Ngành

5. Khu công nghiệp An Phú

 • Vị trí: nằm trên đại lộ Hùng Vường thuộc địa bàn xã Bình Kiến và xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 7 km, cách Cảng Vũng Rô 42 km, cách Sân bay Tuy Hòa 12 km.
 • Quy mô: 68,4 ha
 • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp An Phú
Mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp An Phú

Đơn giá thuê lại đất đã phát triển hạ tầng và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể:

 • Tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng là 0,35 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong 4 năm.
 • Tiền sử dụng cơ sở hạ tầng là 0,15 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong 6 năm.

6. Khu công nghiệp Đông Bắc sông Cầu 1

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 1D thuộc địa bàn xã Xuân Hải và xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 70 km, cách Cảng Vũng Rô 102 km, cách Sân bay Tuy Hòa 76 km và cách Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 28 km.
 • Quy mô: 105,6 ha
 • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Bắc Sông Cầu 1
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Bắc Sông Cầu 1

Đơn giá thuê lại đất đã phát triển hạ tầng và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể:


 • Tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng là 0,2 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong 6 năm.
 • Tiền sử dụng cơ sở hạ tầng là 0,1 USD/m2/năm và được giảm 50% số tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong 6 năm.

7. Khu công nghiệp Đông Bắc sông Cầu 2

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 1D thuộc địa bàn xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 71 km, cách Cảng Vũng Rô 103 km, cách Sân bay Tuy Hòa 77 km và cách Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 27 km.
 • Quy mô: 81,8 ha
 • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
 • Đơn giá thuê lại đất đã phát triển hạ tầng và tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Đang xây dựng đơn giá.
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Bắc Sông Cầu 2
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Bắc Sông Cầu 2

8. Khu công nghệ cao

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 29 (dự kiến) thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 10 km, cách Cảng Vũng Rô 27 km, cách Sân bay Tuy Hòa 8 km.
 • Quy mô: 251,6 ha
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghệ cao
Mặt bằng sử dụng đất khu công nghệ cao

Danh sách Cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Yên

Theo quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Được xác định Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo quyết định, các cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên được thực hiện theo từng giai đoạn sau:

Giai đoạn 2011-2015:


 • Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có; Mở rộng một số cụm công nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 60% diện tích đất công nghiệp cho thuê.
 • Lập quy hoạch chi tiết 09 cụm công nghiệp để sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư và đầu tư mới ở giai đoạn sau.

Giai đoạn từ 2016-2020:

Tiếp tục mở rộng và thành lập mới một cách có chọn lọc một số cụm công nghiệp. Phấn đấu lũy kế hình thành được 15 cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, nâng tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh lên 70% diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Giai đoạn 2021-2030:

 • Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu cơ bản lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê tại các cụm công nghiệp đã được thành lập.
 • Mở rộng một số cụm công nghiệp có điều kiện phát triển và đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%.
 • Đầu tư mới các cụm công nghiệp còn lại theo quy hoạch được duyệt.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các địa phương và dự báo khả năng phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết hợp với kết quả điều tra, khảo sát thực tế. Quy hoạch đã xác định cụ thể được vị trí, địa điểm và quy mô diện tích của từng cụm công nghiệp. Dự kiến đến năm 2030, toàn Tỉnh có 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 875,25ha.

Các cụm công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Phú Yên, bao gồm:

1- Cụm CN TT Hai Riêng

 • Vị trí: TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh
 • Quy mô 20,5 ha

2- Cụm CN Buôn Trinh

 • Vị trí: Xã EaBar, huyện Sông Hinh
 • Quy mô: 45 ha

3- Cụm CN Ba Bản

 • Vị trí: xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa
 • Quy mô: 74ha

4- Cụm CN Vân Hòa

 • Vị trí: xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa
 • Quy mô: 50ha

5- Cụm CN Bến Đá

 • Vị trí: TT La Hai, huyện Đồng Xuân
 • Quy mô: 20 ha

6- Cụm CN Soi Nga

 • Vị trí: Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
 • Quy mô: 56 ha

7- Cụm CN Hòa Phú

 • Vị trí: xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa
 • Quy mô: 74 ha

8- Cụm CN Nông Nghiệp

 • Vị trí: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
 • Quy mô: 5 ha

9- Cụm CN Nam Bình 1

 • Vị trí: xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa
 • Quy mô: 70 ha

10- Cụm CN Hòa An

 • Vị trí: Xã An Hòa, huyện Phú Hòa
 • Quy mô: 8,7 ha

11- Cụm CN Ngọc Sơn Đông

 • Vị trí: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa
 • Quy mô: 15 ha

12- Cụm CN Tam Giang

 • Vị trí: Xã An Cư, huyện Tuy An
 • Quy mô: 20 ha

13- Cụm CN Tiên Châu

 • Vị trí: Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An
 • Quy mô: 12 ha

14- Cụm CN Trung Trinh

 • Vị trí: Phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu
 • Quy mô: 39 ha

15- Cụm CN Triều Sơn

 • Vị trí: Xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu
 • Quy mô: 8 ha

Quy hoạch các Cụm công nghiệp đến 2030 tỉnh Phú Yên, bao gồm:

1- Cụm CN Buôn Trinh

 • Vị trí: Xã EaBar, huyện Sông Hinh
 • Quy mô: 45 ha

2- Cụm CN Tân An

 • Vị trí: Xã EaBar, huyện Sông Hinh
 • Quy mô: 60 ha

3- Cụm CN Tân Lập

 • Vị trí: Xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh
 • Quy mô: 30 ha

4- Cụm CN Vân Hòa

 • Vị trí: Xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa
 • Quy mô: 50 ha

5- Cụm CN Kiến Thiết

 • Vị trí: Xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa
 • Quy mô: 15 ha

6- Cụm CN Soi Nga

 • Vị trí: Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
 • Quy mô: 56 ha

7- Cụm CN Phước Hòa

 • Vị trí: Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
 • Quy mô: 70 ha

8- Cụm CN Phước Lộc

 • Vị trí: xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
 • Quy mô: 25 ha

9- Cụm CN Hòa Phú

 • Vị trí: Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa
 • Quy mô: 74 ha

10- Cụm CN Đá Mài

 • Vị trí: Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa
 • Quy mô: 25 ha

11- Cụm CN Nam Bình 1

 • Vị trí: Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hòa
 • Quy mô: 70 ha

12- Cụm CN Thị trấn Phú Hòa

 • Vị trí: Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa
 • Quy mô: 20 ha

13- Cụm CN Phong Hậu

 • Vị trí: Xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa
 • Quy mô: 50 ha

14- Cụm CN Long Phụng

 • Vị trí: Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa
 • Quy mô: 08 ha

15- Cụm CN Phong Phú

 • Vị trí: Xã An Hiệp, huyện Tuy An
 • Quy mô: 35 ha

16- Cụm CN Trung Lương

 • Vị trí: Xã An Nghiệp, huyện Tuy An
 • Quy mô: 20 ha

17- Cụm CN Trung Trinh

 • Vị trí: Phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu
 • Quy mô: 39 ha.

Trên đây là tổng hợp các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên được quy hoạch đang hoạt động và sẽ suy hoạch trong thời gian tới.

Tổng hợp bởi vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây