Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức (Hà Nội), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Mỹ Đức nằm ở phía tây nam Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 52 km theo đường Quốc lộ 21B, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Ứng Hòa với ranh giới tự nhiên là sông Đáy
 • Phía tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
 • Phía nam giáp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
 • Phía bắc giáp huyện Chương Mỹ.

Quy hoạch Huyện Mỹ Đức, bao gồm thị trấn Đại Nghĩa (huyện lỵ) và 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá.

Huyện còn có hồ nước lớn là hồ Quan Sơn, nằm trên địa phận xã Hợp Tiến. ở rìa phía đông có sông Đáy chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam sang tỉnh Hà Nam.


Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Đức đến năm 2030

Theo đồ án quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng có 2.949,18 ha, tăng 518,32 ha so với năm 2020. Cụ thể biến động các loại đất sử dụng trong đất phát triển hạ tầng trong kỳ của huyện Mỹ Đức được quy hoạch như sau:

 • Làm mới QL5B (qua các xã thị trấn, Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Tiến, Đại Hưng)
 • Làm mới Đường Đỗ Xá-Quan Sơn (qua Hợp Tiến, Phùng Xá, Phù Lưu Tề).
 • Làm mới Đường Miếu Môn-Hương Sơn (qua Hùng Sơn, Hương Sơn, Hùng Tiến, An Tiến, Hợp Tiến, Thượng Lâm, Đồng Tâm, Hợp Thanh, An Mỹ, Tuy Lai).
 • Cải tạo nâng cấp TL424 đoạn Đỗ Xả – Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn cầu Dậm (qua Đại Nghĩa, Phù Lưu Tỵ, Hợp Tiến).
 • Làm mới tuyển 429B (qua Tuy Lai, Mỹ Thành, Bột Xuyên, An Mỹ).
 • Làm mới CIENC05 (qua Hương Sơn) … và các tuyến đường nội thôn, xã trong toàn huyện …

Quy hoạch đô thị huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021 – 2030

Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, huyện Mỹ Đức là vùng quy hoạch vành đai xanh của Thủ đô, từ nay đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mỹ Đức không quy hoạch phát triển các khu đô thị mới.

Như vậy đến cuối kỳ quy hoạch trên địa bàn huyện Mỹ Đức chi có thị trấn Đại Nghĩa. Tuy nhiên nhu cầu mở rộng đô thị cũng như hình thành các khu đô thị mới trong thị trấn là khá lớn, thu hút một lượng dân cư từ bên ngoài tới.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Nhu cầu sử dụng đất ở đô thị huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2030 dự kiến trên 87 ha (trong đó đất giãn dân 23,94 ha, còn lại là đất đấu giá hình thành các khu đô thị mới).

Diện tích đất ở đô thị này sẽ được quy hoạch nằm trong gianh giới hành chính của thị trấn Đại Nghĩa nên đất ở đô thị tăng nhưng không mở rộng thị trấn.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Ngày 08/12/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Mỹ Đức.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch của huyện Mỹ Đức với tổng diện tích tự nhiên: 22.630,03 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Đức đến 2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.326,42 ha;
 • Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 350,35 ha;
 • Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 7,38 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác của huyện Mỹ Đức với diện tích: 32,0 ha, trong đó:

 • Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 0,14 ha;
 • Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 31,86 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Mỹ Đức, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mỹ Đức
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mỹ Đức

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 21/1/2022, UBND huyện Mỹ Đức ra thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 14/1/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Đức.

Theo quyết định, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2022, huyện Mỹ Đức với tổng diện tích đất là 22.630,03 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 15.348,86 ha (chiếm 67,83% tổng diện tích đất tự nhiên);
 • Đất phi nông nghiệp: 7.140,38 ha (chiếm 31,55% tổng diện tích đất tự nhiên);
 • Đất chưa sử dụng: 140,79 ha (chiếm 0,62% tổng diện tích đất tự nhiên).

Kế hoạch thu hồi đất các loại năm 2022 của huyện Mỹ Đức, với tổng diện tích đất thu hồi là 265,74 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 227,06 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 38,68 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Đức, với tổng diện tích là 327,34 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 276,00 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 50,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,34 ha

Kế hoạch đưa đất vào sử dụng năm 2022, huyện Mỹ Đức gồm: Đất phi nông nghiệp: 0,14 ha.

Danh mục dự án, công trình đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022, huyện Mỹ Đức bao gồm 148 hạng mục công trình, dự án với tổng diện tích sử dụng đất 389,67ha. Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được xác định cụ thể theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Đức.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Đức
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Đức

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 01/11/2022, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Ngày 06/02/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mỹ Đức được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 15.418,66 ha; đất phi nông nghiệp là 7.060,84 ha; Đất chưa sử dụng: 140,93 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 169,60 ha; đất phi nông nghiệp là 35,65 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Mỹ Đức, gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 117,44 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,42 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mỹ Đức được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mỹ Đức.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mỹ Đức
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Mỹ Đức

Tài liệu kèm theo:


4.8/5 - (6 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây