Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Kim Bảng,...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến 2030

226
0

Bản đồ quy hoạch huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến 2030, bao gồm: giao thông, sử dụng đất, công nghiệp, xây dựng đô thị của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo wikipedia, huyện Kim Bảng nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hà Nam, cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, có vị trí địa lý:


Xã có diện tích 175,40 km², dân số năm 2019 là 125.634 người, mật độ dân số đạt 716 người/km². Kim Bảng nằm trong vùng tiếp xúc giữa vùng trũng Đồng bằng sông Hồng và dải đá trầm tích ở phía Tây nên có địa hình đa dạng. Phía Bắc sông Đáy là đồng bằng thấp với các dạng địa hình ô trũng, phía tây nam sông Đáy là vùng đồi núi có địa hình cao, tập trung nhiều đá vôi, sét.

Cuối năm 1999, huyện Kim Bảng có 1 thị trấn Quế và 20 xã: Ba Sao, Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Ngày 25 tháng 9 năm 2000, các xã Phù Vân và Châu Sơn được sáp nhập vào thị xã Phủ Lý.


Huyện Kim Bảng còn lại thị trấn Quế và 18 xã: Ba Sao, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, chuyển xã Ba Sao thành thị trấn Ba Sao.

Ngày 23 tháng 7 năm 2013, xã Kim Bình và một phần xã Thanh Sơn được sáp nhập vào thành phố Phủ Lý. Huyện Kim Bảng có 2 thị trấn và 16 xã như hiện nay.


Quy hoạch Huyện Kim Bảng, bao gồm 2 thị trấn: Quế (huyện lỵ), Ba Sao và 16 xã: Đại CươngĐồng HóaHoàng TâyKhả PhongLê HồLiên SơnNgọc SơnNguyễn UýNhật TânNhật TựuTân SơnThanh SơnThi SơnThụy LôiTượng LĩnhVăn Xá.

Một góc huyện Kim Bảng
Một góc huyện Kim Bảng

Bản đồ quy hoạch đế 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Bảng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Kim Bảng.


Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Kim Bảng với tổng diện tích đất tự nhiên là 17.540,05 ha. Trong đó:

  • Đất nông nghiệp: 10.091,90 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 7.187,44 ha
  • Đất chưa sử dụng: 260,71 ha

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Kim Bảng bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.987,46 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 53,83 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 22,38 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Kim Bảng.

Về kế hoạch sử dụng đất:

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kim Bảng đang được tỉnh Hà Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện, Phương án kế hoạch sử dụng đất 2022 được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Kim Bảng và tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 2/8/2021 UBND huyện Kim Bảng ra thông báo số 259/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Kim Bảng.

Theo thông báo nói trên, nội dung thông báo bao gồm:

Hồ sơ công khai gồm:

  • Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng.
  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Bång.
  • Các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng. – Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND huyện; trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn theo quy định. . .

Thời gian công khai: Kể từ ngày ban hành thông báo đến hết kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Hà Nam:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Phủ lý https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thị xã Duy Tiên https://bit.ly/3owsiRG
3 Huyện Bình Lục https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Kim Bảng https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Lý Nhân https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện Thanh Liêm https://bit.ly/3owsiVKBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây