Trang chủ Quy hoạch Quy Hoạch Tỉnh Đắk Nông 2021-2030: Định Hướng Phát Triển Đô Thị...

Quy Hoạch Tỉnh Đắk Nông 2021-2030: Định Hướng Phát Triển Đô Thị và Công Nghiệp

22
0

Ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 964/QĐ-TTg về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này đã đánh dấu bước đầu tiên trong việc định hình tương lai đầy triển vọng của tỉnh Đắk Nông, tập trung vào các khía cạnh quy hoạch tỉnh, đô thị, giao thông, công nghiệp, và phương án quy hoạch.

Quy Hoạch Đắk Nông: Nghiên Cứu Sâu Và Tổng Thể

Từ sau quyết định trên, tỉnh Đắk Nông đã bắt đầu công việc quy hoạch một cách quyết tâm và nghiêm túc. Quy hoạch này đã được xây dựng dựa trên cơ sở thông tin và dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy về thực trạng, tiềm năng, và khả năng phát triển của tỉnh. Được chia thành 5 phần và gồm 41 đề mục, quy hoạch này thể hiện đầy đủ 16 nội dung quan trọng theo quy định, tiếp cận tích hợp và đa ngành.


Bản đồ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đăk Nông
Bản đồ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đăk Nông

Tầm Nhìn Mới Cho Đắk Nông và Định Hướng Quốc Gia

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông cho giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 mang trong mình tư duy mới và tầm nhìn mới phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia vùng Tây Nguyên trong giai đoạn 2021-2030. Điều này sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới, định hình các giá trị mới cho tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ quy hoạch.

Mục Tiêu Vượt Qua Đến Năm 2030

Mục tiêu lớn của tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 là trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững trong vùng Tây Nguyên. Công nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng, và tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp bôxít – nhôm và sau nhôm của quốc gia, cùng với việc trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn định hướng các đột phá trong quá trình phát triển bao gồm 3 đột phá, 11 đô thị, 3 vùng động lực, và 4 hành lang kinh tế, tạo nên một tương lai đầy triển vọng cho tỉnh Đắk Nông.


Hệ Thống Đô Thị Và Định Hình Tương Lai

Hệ thống đô thị trong quy hoạch bao gồm 4 đô thị cấp tỉnh và 4 đô thị cấp huyện, cùng với 3 đô thị chuyên ngành. Từ đô thị loại III đến đô thị loại V, các đô thị này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Có 4 đô thị cấp tỉnh là Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk R’Lấp (nâng cấp lên thị xã Đắk R’lấp) và đô thị EaT’Ling (nâng cấp lên thị xã Cư Jút) và từng bước xây dựng các tiêu chí để đạt đô thị loại III.


Có 4 đô thị cấp huyện: đô thị Đắk Mâm (huyện Krông Nô) và Đức An (huyện Đắk Song) là đô thị loại IV và Quảng Khê (huyện Đắk Glong), Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) nâng cấp đạt đô thị loại IV.

Có 3 đô thị chuyên ngành (đô thị loại V) gồm: đô thị Nam Dong, đô thị Đắk R’La và đô thị Quảng Sơn.

Cơ Hội Phát Triển và Liên Kết Kinh Tế

Tỉnh Đắk Nông xác định 3 vùng động lực và 4 hành lang kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và liên kết kinh tế. Các vùng động lực trung tâm, phía Bắc, và phía Tây Bắc đều có tiềm năng phát triển đáng kể, kết nối tỉnh với các khu vực khác trong và ngoài vùng Tây Nguyên.Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây