Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội đến 2030

Quy hoạch huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội đến 2030

721
0

UBND Tp Hà Nội phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Quốc Oai đến 2030. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quốc Oai đến 2030.

Phạm vi lập quy hoạch huyện Quốc Oai

Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Quốc Oai bao gồm: 01 thị trấn Quốc Oai và 20 xã: Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đại Thành, Đông Xuân, Đông Yên, Đồng Quang, Hòa Thạch, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Phú Cát, Phú Mãn, Phường Cách, Tân Hòa, Tân Phú, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Sài Sơn và Yên Sơn.


+ Phía Đông giáp huyện Hoài Đức và quận Hà Đông;

+ Phía Tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

+ Phía Nam giáp huyện Chương Mỹ;


+ Phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và Phúc Thọ.

Sơ đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Quốc Oai
Sơ đồ định hướng quy hoạch không gian huyện Quốc Oai

Quy mô đất đai Tổng diện tích đất tự nhiên là 14.700,62 ha. Trong đó: Diện tích đất phát triển đô thị khoảng 7.382,00 ha; diện tích đất nông thôn khảng 7.318,62 ha..

Dự báo đến năm 2030 khoảng 304.000 người. Trong đó: Dân số đô thị khoảng 180.000 người, dân số nông thôn khoảng 124.000 người.


Tính chất quy hoạch huyện Quốc Oai

Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 được định hướng gồm 03 khu vực chính: Khu vực đô thị, Khu vực nông thôn và Khu vực Hành lang xanh.

Khu vực đô thị:

+ Thị trấn sinh thái Quốc Oai: Là đô thị sinh thái, phát triển bền vững, cân bằng giữa các yếu tố văn hóa, lịch sử, môi trường tự nhiên và vùng cảnh quan sông Đáy, sông Tích; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn các yếu tố di tích văn hóa đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên khu vực

+ Một phần nằm trong Đô thị Hòa Lạc: Đô thị khoa học công nghệ, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là đô thị nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, tiết kiệm năng lượng, trung tâm vùng phía Tây Hà Nội trên cơ sở gắn kết địa hình tự nhiên, với hệ thống không gian, cảnh quan khu vực Ba Vì– Đồng Mô và sông Tích, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (quốc lộ 21, đường Hồ Chí Minh).


Khu vực nông thôn:

Gồm các xã nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị được định hướng phát triển theo mô hình nông thôn mới đặc thù của Thủ đô Hà Nội, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở sản xuất. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thông. Bảo vệ các không gian cảnh quan di tích tôn giáo tín ngưỡng. Khắc phục các vấn đề về môi trường.

Khu vực Hành lang xanh:

Phát triển du lịch, mô hình trang trại, nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp; khoanh vùng bảo vệ và bảo tồn các làng nghề truyền thống, các vùng đa dạng sinh thái, vùng nông nghiệp năng suất cao; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn Huyện, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên đô thị.

Sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông huyện Quốc Oai
Sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông huyện Quốc Oai

Mục tiêu quy hoạch huyện Quốc Oai

Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐTTg ngày 26/7/2011; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Quốc Oai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đáp ứng yêu cầu phát triển của Huyện, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và lao động;

Định hướng phát triển không gian đô thị và nông thôn, gồm: động lực phát triển đô thị, mô hình và hướng phát triển các hệ thống trung tâm, các khu vực dân cư nông thôn, tổ chức không gian kiến trúc cho các vùng cảnh quan. Xác định phạm vi và quy mô các khu chức năng trên địa bàn Huyện.

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình kỹ thuật đầu mối; Xác định các chỉ tiêu đất đai, quy mô dân số các khu vực phát triển đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật:

Khai thác và phát huy các lợi thế cạnh tranh của huyện Quốc Oai, đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tiểu thủ công nghiệp kết hợp dịch vụ – du lịch và sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của Huyện và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội;

Đóng góp phát triển đô thị Hòa Lạc thành đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải về chức năng và áp lực về dân số cho Đô thị trung tâm; Phát triển Thị trấn sinh thái Quốc Oai theo mô hình đô thị sinh thái để hỗ trợ phát triển vùng nông thôn nằm trong Hành lang xanh;

Làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn; đề xuất các dự án đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Huyện; Là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch;

Xây dựng Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

 

 

 


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây