Trang chủ Quy hoạch Quy hoạch huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đến 2035

Quy hoạch huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đến 2035

258
0

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến 2035, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Nga Sơn với tổng diện tích 157,82km2. Không gian vùng của huyện được phát triển thành 04 tiểu vùng.

Quy hoạch huyện Nga Sơn được thục hiện theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 11/5/2020. Theo đó, không gian vùng của huyện được định hướng phát triển theo 04 tiểu vùng, bao gồm: Vùng khai thác và bảo vệ cảnh quan phát triển du lịch sinh thái tâm linh phía Bắc – Đông Bắc; Vùng phát triển đô thị trung tâm; Vùng phát triển du lịch, các ngành kinh tế biển và nông nghiệp, dịch vụ phía Đông; Vùng phát triển nông nghiệp và dịch vụ phía Tây – Tây Bắc.


Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến 2035

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến 2035, tầm nhìn đến 2050 với những nội dung như sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn,  tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050


2. Địa điểm: Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3. Ranh giới lập quy hoạch:  Phạm vi không gian khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Nga Sơn được giới hạn như sau:

 • Phía Bắc giáp huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;
 • Phía Nam giáp huyện Hậu Lộc;
 • Phía Đông giáp biển Đông;
 • Phía Tây giáp với huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Tại thời điểm lập quy hoạch vùng, huyện Nga Sơn có 27 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn huyện và 26 xã, với tổng diện tích tự nhiên 157,82 km, dân số thống kê năm 2017 khoảng 139.544 người (theo số liệu niên giám thống kế huyện Nga Sơn năm 2017), mật độ dân số trung bình: 884,2 người/km. Theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, huyện Nga Sơn có 24 đơn vị hành chính cấp xã (23 xã và 01 thị trấn).


4. Dự báo quy mô dân số

 • Dân số hiện trạng khu vực quy hoạch khoảng 140.373 người (tính đến ngày 31/12/2018).
 • Dự báo đến năm 2025: Khoảng 155.000 người, dân số đô thị khoảng 30.000 người, tỷ lệ đô thị hóa (dân số sống trong khu vực nội thành, nội thị và thị trấn so với tổng dân số toàn huyện) 20,3 %;
 • Dự báo đến năm 2035: Khoảng 165.000 người, dân số đô thị khoảng 49.000 người, tỷ lệ đô thị hóa (dân số sống trong khu vực nội thành, nội thị và thị trấn so với tổng dân số toàn huyện) 31,3 %.

5. Quy mô đất đai 

 • Hiện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện Nga Sơn là 157,82 km; hiện trạng đất xây dựng đô thị 288,62 ha.
 • Dự báo quỹ đất xây dựng đến năm 2025 khoảng 3.878 ha; đến năm 2035 quỹ đất xây dựng khoảng: 3.920 ha, trong đó đất xây dựng đô thị năm 2025 khoảng 600 ha và năm 2035 khoảng 1.078 ha.

6. Tính chất, chức năng: Là vùng phát triển đô thị, dịch vụ công nghiệp tập trung, phát triển dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển nông nghiệp chất lượng cao và các ngành kinh tế biển, phát triển làng nghề truyền thống gắn với khai thác du lịch. Là đầu mối thương mại phía Đông Bắc, liên kết giao thông vùng phía Đông Bắc của tỉnh với các tỉnh lân cận.


Quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Nga Sơn

Không gian vùng của huyện được định hướng phát triển theo 04 tiểu vùng. Cụ thể:

Vùng khai thác và bảo vệ cảnh quan phát triển du lịch sinh thái tâm linh phía Bắc – Đông Bắc: 

Bao gồm các xã Nga Thiện, Nga Giáp, Nga Điển, Nga Phủ, Nga An; lấy đô thị Điện Hộ (Nga Điên) là hạt nhân • trung tâm DVTM phía Bắc, đô thị du lịch sinh thái; định hướng phát triển du lịch tham quan thắng cảnh, du lịch sinh thái tâm linh gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên (dãy núi Tam Điệp, sông Hoạt) dựa trên thế mạnh về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, di tích lịch sử tôn giáo.

Vùng phát triển đô thị trung tâm:

Bao gồm thị trấn Nga Sơn mở rộng (thị trấn Nga Sơn cũ sáp nhập thêm 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng), đô thị mới Đào (Nga Liên) và các xã lân cận: Nga Văn, Nga Yên, Nga Trung, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Hải. Đây là hạt nhân trung tâm của toàn vùng, tập trung phát triển đô thị với các chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội dọc theo tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 217b.

Định hướng phát triển công nghiệp chế biến thông thủy hải sản, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, dịch vụ thương mại du lịch kết nối cơ sở hạ tầng giao thông của huyện với các tuyến quốc lộ, cao tốc và các địa phương lân cận tạo điều kiện cho mở rộng giao thương và thu hút đầu tư.

Vùng phát triển du lịch, các ngành kinh tế biển và nông nghiệp, dịch vụ phía Đông:

Bao gồm các xã Nga Thái, Nga Tiếng Nga Tân, Nga Bạch, Nga Thủy. Định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển và các ngành kinh tế biển (đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuy hai san): phát huy những lợi thế, thế mạnh về các di sản văn hóa, các làng nghề và cảnh quan tự nhiên để phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái và du lịch trai nghiệm gắn với tuyến đường bộ ven biển. Phát triển nông nghiệp hàng hóa gần với các vùng chuyên canh cây trồng thể mạnh tại địa phương (cói…).

Vùng phát triển nông nghiệp và dịch vụ phía Tây – Tây Bắc:

Bao gồm các xã Nga Vịnh, Nga Trường, Ba Đình, Nga Thăng, Nga Phượng (Nga Nhân sáp nhập với Nga Lĩnh), Nga Thạch. Định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại dịch vụ, hình thành các điểm dân cư tập trung gắn với sản xuất CN-TTCN và các điểm dịch vụ thương mại, dịch vụ nông lâm nghiệp nông thôn.

Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, với những nội dung chính sau:

 • Tên đồ án: Đồ án quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
 • Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch
 • Phạm vi, ranh giới: Bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã: Nga Thanh, Nga Liên, Nga Tiến, huyện Nga Sơn, có giới hạn như sau:
  – Phía Bắc giáp xã Nga Thành và Nga An;
  – Phía Nam giáp xã Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn và xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;
  – Phía Đông giáp xã Nga Thái huyện Nga Sơn và thị trấn Bình Minh, xã Kim Hải, tỉnh Ninh Bình;
  – Phía Tây giáp xã Nga Hải, Nga Yên, thị trấn Nga Sơn.
 • Quy mô, diện tích quy hoạch: khoảng 1.389 ha (gồm xã Nga Thanh: 357 ha; xã Nga Tiến: 582 ha và xã Nga Liên: 450 ha).
 • Tính chất đô thị: Là trung tâm kinh tế xã hội khu vực Đông Bắc huyện Nga Sơn, đô thị vệ tinh của thị trấn Nga Sơn với tính chất là đô thị thương mại – dịch vụ bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ xăng dầu, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp vùng phía Tây – Tây Bắc của huyện và đầu mối giao thông quan trọng của huyện.
  Quy mô dân số: Dân số hiện trạng năm 2021 khoảng: 19.159 người (Nga Thanh: 5080 người; Nga Tiến: 5404 người, Nga Liên: 8675 người- theo số liệu của chi cục thống kê huyện Nga Sơn tại Niên giám thống kê năm 2021). Dự báo đến năm 2030 khoảng: 25.000 người. Dự báo đến năm 2045 khoảng: 29.500 người.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây