Trang chủ Bất động sản Quy hoạch đô thị FiNom – Thạch Mỹ đến 2035

Quy hoạch đô thị FiNom – Thạch Mỹ đến 2035

1094
0

Theo Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 (viết tắt là QHC704), đô thị vệ tinh Finôm – Thạnh Mỹ nằm trong vùng các đô thị chia sẻ chức năng với đô thị trung tâm thành phố Đà Lạt bao gồm:

  • Đô thị Liên Khương – Liên Nghĩa
  • Finôm – Thạnh Mỹ
  • Đô thị vệ tinh Lạc Dương, Nam Ban, D’ran, Đại Ninh;
Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan
Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

Là một trong sáu đô thị vệ tinh trong vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt được hình thành và phát triển dựa trên các đô thị hiện hữu (thị trấn Thạnh Mỹ – huyện Đơn Dương, FiNôm – huyện Đức Trọng); có vị trí đô thị cửa ngõ thành phố Đà Lạt; kết nối với các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo Quốc lộ 27.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến 2035
Bản đồ định hướng phát triển không gian

Do vậy, đô thị Finôm – Thạnh Mỹ được xác định trong QHC704 có vai trò quan trọng là đô thị tổng hợp trung tâm Chính trị – Hành chính huyện Đơn Dương; là đô thị chuyên ngành về nghiên cứu công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm về sản phẩm nông nghiệp cấp vùng; phát triển hoàn chỉnh đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội một cách độc lập và hỗ trợ đồng thời giảm tải cho đô thị trung tâm thành phố Đà Lạt.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến 2035
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến 2035

Theo định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 (viết tắt là QHC409).

Đô thị vệ tinh của thành phố Đà Lạt gồm: thị trấn Đ’ran, thị trấn Thạnh Mỹ – huyện Đơn Dương; Ngã 3 Finôm, thị trấn Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng; thị trấn Đinh Văn, thị trấn Nam Ban – huyện Lâm Hà.


Để cụ thể hóa QHC409, đối với thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, năm 2009, UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Thạnh Mỹ tại quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 và đến năm 2012 phê duyệt điều chỉnh (điều chỉnh cục bộ) tại quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 19/01/2012.

Quy hoạch phát triển giao thông

Từ đó đến nay, đồ án là cơ sở quan trọng để huyện Đơn Dương triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, tạo nền tảng cho những tiến bộ về phát triển kinh tế – xã hội của thị trấn Thạnh Mỹ nói riêng và của huyện Đơn Dương nói chung. Còn đối với Finôm, huyện Đức Trọng nằm trong quy hoạch Đô thị Liên Khương – Prenn với mục tiêu kéo giãn trung tâm Đà Lạt ra vùng phụ cận, năm 2006 UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Đô thị Liên Khương – Prenn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 tại quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 12/4/2006.

Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

Nhằm cụ thể hóa QHC704 gắn kết Finôm – Thạnh Mỹ là một đô thị và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Finôm – Thạnh Mỹ tại công văn số 4145/UBND-XD ngày 20/7/2015, việc lập Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị vệ tinh Finôm – Thạnh Mỹ đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 trong đó bao gồm cả khu vực thị trấn Thạnh Mỹ và Finôm là thật sự cần thiết.


TẢI QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH TẠI ĐÂY


Rate this post
Bài trướcThông tin quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Lào Cai đến 2025
Bài tiếp theoHà Tĩnh quy hoạch mở rộng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đến năm 2035

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây